Tallinna Tehnikaülikool

Teabekeskus pakub kursusi kõigile, kes on motiveeritud saavutama häid testitulemusi.

TOEFL iBT® lühikursus

  • 12.10.2023—30.11.2023
  • Lektor: Kärt Rummel (PhD, Tallinna Tehnikaülikool)
  • 2 akadeemilist tundi korraga neljapäeva õhtuti kell 17.00 - 18.30.
  • Kursuse töökeel on inglise keel.
  • Kursus toimub Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna hoones Akadeemia tee 3, registreerunud saavad e-postiga täpsustavat infot.
  • Kursuse hind on 128 eurot (sisaldab käibemaksu).

REGISTREERIMISVORM

Testiülesannete harjutamisele keskenduv lühikursus iseseisvate õppijate toetamiseks. Oodatud on kõik TOEFL testiks valmistujad, kes soovivad lihvida erinevate testiülesannete lahendamist aja peale.

TOEFL iBT® testi uue formaadi ja tüüpülesannete tutvustamine, kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja kõnelemisoskuse arendamine, integreeritud ülesannete harjutamine, akadeemilise essee kirjutamine, akadeemilise sõnavara õpetamine.

Õpiväljund: kursisolek TOEFL testi uue formaadi ja tüüpülesannetega; ingliskeelse kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja kõnelemisoskuse areng; suutlikkus kombineerida inglise keele oskusi integreeritud ülesannetes; ingliskeelse akadeemilise sõnavara alased teadmised; oskus kirjutada TOEFL testi esseed; teadmised TOEFL testi tegemise strateegiatest.

Õppematerjalid: autentsed jaotusmaterjalid testimisfirmalt ETS ja teistelt kirjastustelt.