Tallinna Tehnikaülikool

LSAT

LSAT – Law Schools Admission Test - on akadeemilise taseme test, mille tulemusi nõutakse Law School `i kandideerijatelt.

Testi eesmärk on mõõta oskusi, mida läheb vaja õigushariduse omandamisel: oskust lugeda ja analüüsida tekste, teha loetust järeldusi, oskust kriitiliselt mõelda jne.

Testis on kolm valikvastustega ülesannete tüüpi: Reading Comprehension Questions, Analytical Reasoning Questions, Logical Reasoning Questions, lisaks esseeosa testi lõpus. Viimast eraldi ei hinnata, kuid essee saadetakse ülikoolidesse, kuhu testi tegija kandideerib.

Ülesanded jagunevad viieks 35-minutiliseks osaks.

Testi skoor asub skaalal 120-180 punkti. Valede vastuste eest testitegijalt punkte maha ei võeta. Ülikooli kandideerimisel saadab testimisfirma sinna kandideerija vähemalt 5 viimase aasta testi tulemused.

Testi saab teha kolm korda kaheaastase perioodi jooksul. See reegel kehtib ka juhul, kui kandidaat on lasknud oma testi tulemused tühistada või pole neid mingil muul põhjusel väljastatud. Juhul, kui vastuvõttev ülikool nõuab kandidaadilt värsket testitulemust, võimaldatakse seda ülikoolipoolse kirja alusel.