Tallinna Tehnikaülikool

Lühiajaline õpe

USA haridussüsteem pakub sadu tuhandeid erinevaid lühiajalisi kursusi väga erineva haridusliku ja kultuurilise taustaga inimestele. Õppimisvõimalusi on kõigile tasemetele: üldahariduskoolide õpilastele, üliõpilastele, magistrandiele-doktorantidele, spetsialistidele, juhtidele, teadlastele, jne. Kursuse pikkus võib olla paarist päevast ühe akadeemilise aastani. Ka sisuliselt on valikuvõimalused väga laiad: võib valida "puhkuse koos silmaringi laiendamisega" või siis pühenduda teatud ajaks väga intensiivselt keele või mõne konkreetse oskuse omandamisele või erialalsele täienduskoolitusele.

English as a Second Language (ESL)
Kes ei unistaks keele õppimisest või selle praktiseerimisest vastavas keele- ja kultuurikeskkonnas. Nii nagu akadeemiliste programmide valimist, tuleks ka sobiva keelekursuse otsimist alustada võimalikult varakult. Vahel on fikseeritud sisseastumistähtajad, kuid tavaliselt saab sisse astuda kuni kohti jätkub. Tähelepanu peaks ka pöörama kas sisseastumisel esitatakse tingimusi eelnevale keeleoskusele.

Certificate Programs
Siia kategooriasse kuuluvad non-degree kursused, mille programm koosneb ühe eriala või spetsiaalse valdkonna õppeainetest (kursustest), nii kohustuslikest kui valikainetest. Samuti pakuvad sellised programmid võimalust omandada teadmisi mõnel eriti kitsal spetsiifilisel või väga uuel erialal, mida ülikoolide akadeemilised programmid ei sisalda.

Suveülikoolid
Väga paljud USA kõrgkoolid pakuvad välistudengitele suvevaheajal (maist septembrini) laias valikus kursusi. Osalemine lühiajalistel ainepunkte andvatel kursustel on suurepärane võimalus eriti neile, kel ei ole võimalik (ei taha) elada ja õppida välismaal pikemat aega, kuid kes siiski soovivad eriala õppimise käigus omandada ka rahvusvahelist kogemust.
Programmid võivad olla nii bakalaureuse- kui ka magistriõppe tasemel. Levinuim pikkus on 4 kuni 8 nädalat, sageli ei esitata sisseastumiseks eriti kõrgeid nõudmisi, ka keeleoskuse nõue võib olla madalam kui sama ülikooli kraadiõppesse astujatele. Et saada ainepunkte ja positiivseid hindeid, tuleb programm ka vastaval tasemel läbida. Selle eelduseks on aga loomulikult ka piisavalt hea keeleoskus. Kas ja mis tingimustel ainepunkte oma ülikooli üle kanda saab, tuleks eelnevalt välja selgitada ja kokku leppida. Silmas peaks pidama, et ülikoolid ei ole kohustatud teise riigi õppeasutusest ainepunkte üle kandma.

Programmi valik
Ka suvekooli või lühikursusele minek vajab pikema-ajalist planeerimist. Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskuest saab infoaalikate leidmisel ning programmide valikul.

Praktika

Lühiajaline töötamine või praktika USA-s on väga paljudele suureks unistuseks. Eksisteerib terve rida legaalseid võimalusi sellise hinnalise kogemuse omandamiseks. Nii USA-s kui mujal maailmas on palju organisatsioone, kes selliseid programme korraldavad, sobivaid töötajaid leida püüavad, neile konkursse korraldavad ning väljavalitutele ka kõik vajaliku kohalesõiduks ja tööle asumiseks ära teevad.

Töötamisega seotud programme võivad USA-s administreerida ainult selleks valitsuse poolt loa saanud organisatsioonid ja ainult nendele on antud õigus väljastada viisa saamiseks vajalikku IAP-66 vormi. Nimetatud vormiga on õigus taotleda J-1 viisat, mis on kõige levinum välismaa- lastel ajutiselt töötamist lubav viisa.