Tallinna Tehnikaülikool

Õpingute rahastamine

Korraliku hariduse omandamine on aega ja pühendumist nõudev investeerimisprojekt iseenda tulevikku. Sealjuures tehtud esmased otsused võivad määrata, millised on valikuvõimalused edasi õppida ja tööd leida kaugemas tulevikus. Seepärast ei väsi hariduskonsultandid ja karjäärinõustajad kogu maailmas ikka ja jälle kordamast kõige lihtsamat aga tähtsat tõde: õpingute planeerimiseks ja selleks raha leidmiseks tuleb varuda piisavalt palju aega.

Ülikoolid, organisatsioonid, sponsorid ja fondid kasutavad erinevat terminoloogiat õpingute rahastamisest ja stipendiumidest rääkides. Arvesse tuleb kindlasti võtta ka erinevates maades ja keeltes väljakujunenud tradistioone. Sõna-sõnaline tõlge võib siin palju segadust tekitada, sest nagu kõigi terminite puhul, nii ka selle teema juures mängivad olulist rolli kirjutamata kokkulepped. Nii võib näiteks inglise keeles sõna „stipendium“ tähenduses kohata termineid: scholarship, fellowship, grant, prize, work-study, assistantship, scheme, honors programs vmt; saksa keeles Stipendium, Studienstiftung; soome keeles apuraha, stipendi jne. Seega, enne veel kui asuda otsima stipendiume ja eriti veel enne kandideerima asumist peaks endale selgeks tegema, millist terminoloogiat üks või teine rahastaja, fond või programm kasutab, millised on nende tingimused ja töötamise põhimõtted.

Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskuse infolistiga liitumiseks saada oma liitumissoov aadressile educationusa@taltech.ee.