Tallinna Tehnikaülikool

Spordistipendiumid

USA ülikooli kandideerijatel on võimalik bakalaureusetasemel rahastada oma õpinguid spordistipendiumi abil. Sageli kujutavad need endast täisstipendiume, millega saab katta nii õppemaksu kui ka elamiskulusid.

Peamised kolledžite spordiassotsiatsioonid:

National Collegiate Athletic Association (NCAA): see on vanim, suurim ja tuntuim spordiassotsiatsioon Ameerika Ühendriikides. Üle 1000 4-aasta kolledži ja ülikooli kuulub NCAA liikmena ühte kolmest divisjonist. Divisjon määratakse eelkõige spordialade arvu järgi, mida kõrgkool peab toetama, võistluste ja neis osalemise miinimumarvu, ajakava koostamise kriteeriumide, kohustuslike mängude arvu ja spordi rahastamise allikate järgi. NCAA koduleht www.ncaa.org/ näitab liikmeskoole nii spordialade, divisjonide kui ka osariikide kaupa,
vt ka https://www.ncaa.org/sports/2021/5/3/membership-directory.aspx.

National Junior College Athletic Association (NJCAA): see assotsiatsiooni liikmeks on enam kui 500 2-aasta kolledžit. Kolmes NJCAA divisjonis võistleb umbes 43 500 üliõpilassportlast ja paljud I ja II divisjoni võistkonnad pakuvad osalisi ja/või täisstipendiume, mida võivad taotleda ka rahvusvahelised tudengid. NJCAA koduleht www.njcaa.org/ esitab liikmeskoole regiooni, nime ja spordialade kaupa.

National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA): sellel assotsiatsioonil on 50 000 üliõpilastudengit peaaegu kolmesajas Ameerika Ühendriikide ja Kanada 4-aasta liikmeskoolis, millest paljud pakuvad spordistipendiume. NAIA assotsiatsioonis pole divisjone. Liikmeks olevad kõrgkoolid on antud nime, osariigi ja regiooni kaupa NAIA kodulehel athleticscholarships.net/naiainformation.htm.

Virtuaalne sessioon spordistipendiumidest