Tallinna Tehnikaülikool

USA kõrgharidusest

Ameerika Ühendriikide kõrgharidussüsteem jaguneb kolmeks: undergraduate, graduate ja post-graduate. Undergraduate-tase koosneb 2- ja 4-aastastest kolledžidest või ülikoolidest, graduate-tase lõpeb magistri- või doktorikraadiga ja post-graduate on järeldoktor.

Kõrgkoole nimetatakse Ameerikas kahte moodi - kolledžid (college) ja ülikoolid (university) ning see võib esialgu tekitada segadust. Kui kõrgkooli nimetuses esineb sõna college, on üldiselt tegemist kõrgkooliga, mis pakub kaheaastast õpet (associate degree) või bakalaureuseõpet. Kui õppeasutuse nimes esineb sõna university - ülikool - õpetatakse seal nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppeprogramme ning seal toimub ka teadus- ja arendustegevus. Kolledž võib olla iseseisev kõrgkool või ülikooli allasutus. Tihti kasutatakse ka sõna instituut (institute) või lihtsalt kool (school), viimane tähistab siiski peamiselt teaduskonda.

USA kõrgharidussüteemi märksõnadeks on mitmekülgsed teadmised, paindlikkus ning akadeemiline vabadus. Loe lähemalt võimaluste kohta teatmikust "Õppima Ameerikasse!"