Tallinna Tehnikaülikool

Eesti põlevkivitööstuse aastaraamat

Põlevkivitööstuse aastaraamat koondab majandusaasta andmeid Eesti põlevkivitööstuse

  • rollist majanduses (sh tööstuse panusest riigituludesse, seadusraamistikust, konkurentsivõimest),
  • põlevkivi väärtusahelast kaevandamisest valmistooteni (sh kaevandusmahud, vedelkütused, elekter, soojus, peenkeemia),
  • suhetest looduskeskkonnaga (sh investeeringud keskkonda, õhuheitmed, vesi, maastiku korrastamine),
  • panusest ühiskonda (sh panus kogukonda, tööhõivesse, haridusse ja teadusesse).

Aastaraamatut annab välja alates 2014. aastast igal aastal TalTech Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus koostöös Eesti Energia AS, Viru Keemia Grupp AS ja Kiviõli Keemiatööstus OÜga. Aastaraamatu väljaandmist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Aastaraamat on kättesaadav kompetentsikeskuse ja ettevõtete veebilehtedel eesti-, vene- ja ingliskeelsena. Paberkandjal saab aastaraamatut lugeda TalTech Virumaa kolledži raamatukogus.

Põlevkivitööstuse aastaraamat 2022

EPA22

Loe aastaraamat 2022    Lae alla aastaraamat 2022


Põlevkivitööstuse aastaraamat 2021

PKK_AR21

Loe aastaraamat 2021    Lae alla aastaraamat 2021


Põlevkivitööstuse aastaraamat 2020

aastaraamat2020

Lae aastaraamat alla:

AASTARAAMAT 2020   YEARBOOK 2020 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020


Põlevkivitööstuse aastaraamat 2019

PKK_aastaraamat_small

AASTARAAMAT 2019 YEARBOOK 2019 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019


Põlevkivitööstuse aastaraamat 2018

pkk_esikaas_476x476

AASTARAAMAT 2018 YEARBOOK 2018 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018


 Põlevkivitööstuse aastaraamat 2017

pkk_Polevkivi_aastaraamat_kaas_476x476

AASTARAAMAT 2017 YEARBOOK 2017 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017


Põlevkivitööstuse aastaraamat 2016

pkk_aastaraamat-2016_476x476

AASTARAAMAT 2016 YEARBOOK 2016 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016


Põlevkivitööstuse aastaraamat 2015

pkk_aastaraamat-2015

AASTARAAMAT 2015 YEARBOOK 2015 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015


Põlevkivitööstuse aastaraamat 2014

pkk_aastaraamat-2014

AASTARAAMAT 2014 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014