Tallinna Tehnikaülikool

Akrediteering ja sertifikaadid

Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud katselabor L059 standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes. Akrediteerimistunnistus on uuendatud 12. mail 2021. aastal ja kehtib kuni 11. maini 2026. aastal.

Tutvu akrediteerimisulatusega: L059 AKREDITEERIMISULATUS

sert

SERTIFIKAADID:

 • pruunsöe /Brown Lignite/ analüüsid (tunnustatud: DCC Delta Coal Control GmbH, Excellent, 2021)
 • antratsiidi /RED Anthracite/ analüüsid (DCC Delta Coal Control GmbH, Excellent, 2021)
 • bituumenkivisöe /MAGENTA Bituminous Coal/ analüüsid (DCC Delta Coal Control GmbH, Excellent, 2021)
 • bensiini /Gasoline - EN (winter)/ analüüsid (Institute for Interlaboratory Studies IIS, 2020)
 • kuiva steriilse reoveesette /Sewege Sludge, dry/ analüüsid (DCC Delta Coal Control GmbH, Excellent, 2019)
 • turba /Peat/ analüüsid (DCC Delta Coal Control GmbH, Excellent, 2019)
 • hakkepuidu /Wood Chips/ analüüsid (DCC Delta Coal Control GmbH, Excellent, 2017)
 • tahke jäätmekütuse /Solid recovered fuels/ analüüsid (DCC Delta Coal Control GmbH, Excellent, 2017)
 • pruunsöe /Lignite/ analüüsid (DCC Delta Coal Control GmbH, Excellent, 2016)
 • kivisöe lendtuha /Hard Coal Fly Ach/ analüüsid (DCC Delta Coal Control GmbH, Excellent, 2016)
 • kütteõli /PT – Fuel Oil/ analüüsid (Institute for Interlaboratory Studies IIS, 2016)
 • diislikütuse /PT – Gasoil Diesel NE Spec/ analüüsid (Institute for Interlaboratory Studies IIS, Excellent, 2015)
 • diislikütuse /PT – Gasoil/ analüüsid (Institute for Interlaboratory Studies IIS, 2010)

Lisainfo