Tallinna Tehnikaülikool

Inkubatsiooniteenus ettevõtjale

Põlevkivi kompetentsikeskus pakub teadmusteenusel, seadmetel ja ruumidel põhinevat äri- ja tootearenduse keskkonda nii alustavatele kui ka tegutsevatele tehnikavaldkonna ettevõtetele.

PKK pakub konsultatsioone ettevõtte kogu arendusprotsessi ulatuses – alates ideest kuni tootearenduseni.

Teenused ettevõtjatele:

  • äriidee konsultatsioon ja edasiarendamine;
  • rahastusvõimaluste leidmine;
  • tootearendus;
  • projektide koostamise nõustamine ja juhtimine;
  • laborite üürimine;
  • intellektuaalomandi konsultatsioon;
  • ettevõtjate ja teadlaste koostöö korraldamine;
  • standardimisteenus;
  • koostöövõrgustiku vahendamine ja partnerite leidmine.