Tallinna Tehnikaülikool

Seminarid

VK_IOpaev

Kaitstud intellektuaalomand on eduka ettevõtte lahutamatu osa, mistõttu on oluline osata ära tunda, millist liiki intellektuaalset vara ettevõttes leidub ja kuidas seda parimal viisil kaitsta. Et saadav kasu oleks võimalikult suur ja riskid maandatud, tuleks intellektuaalomandi kaitsmise peale mõelda juba enne uue tootega turule tulemist.

Seminaril keskendutakse kahele intellektuaalomandi liigile – kaubamärkidele, millega tähistatakse tooteid ja teenuseid ning leiutistele ehk uudse tehnilise lahendusega toodetele. Räägitakse olulisematest põhitõdedest, vaadatakse kuidas käib nende kaitsmine erinevatel sihtturgudel ning tutvustatakse SME fondi, mis pakub rahalist tuge intellektuaalomandi kaitsmiseks. Lisaks räägitakse ka Patendiameti muutunud rollist ja uutest ülesannetest ning tutvustatakse, millist nõu ja abi Patendiamet igapäevaselt ettevõtjatele pakub.

ETTEKANDED:

SEMINARI JÄRELVAATAMINE

Seminari korraldamist toetas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Lisainfo: Anu Nuut, tel 5787 7289, anu.nuut@taltech.ee

12. OKTOOBRIL KELL 12.30-14
TalTech Virumaa kolledžis auditooriumis 9 (Järveküla tee 75, Kohtla-Järve)

TalTech geoloogia instituudi vanemlektori ja volitatud mäeinseneri Erik Väli

AVALIK LOENG  "Maavarade kaevandamistehnoloogiad meil ja mujal"

Ettekanne tutvustab maavarade kaevandamistehnoloogiaid ja nende arengusuundi nii Eestis kui mujal maailmas. Esitlus sisaldab lisaks lektori originaaltekstile rohket videomaterjali ja illustreerivaid pilte.

Loengu korraldamist toetas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Lisainfo: Annely Oone, tel 521 0802, annely.oone@taltech.ee

28 ноября 2019
 

Цели семинара:
1) стоит ли подумать об автоматизации и/или роботизации на их предприятии, и где это будет целесообразно;
2) какие должны быть следующие шаги в этом направлении.

Программа семинара:
10.00 - 10.15    Регистрация

10.15 - 11.45    Содержание использования автоматизации и роботизации. Различные формы и примеры использования роботов. Об автоматизации процессов с помощью ИТ. Развитие и тенденции в промышленной робототехнике. Соответствующие стандарты и директивы.
Лектор: Урмас Руубель, TJO Konsultatsioonid

11.45 - 12.15 Пауза

12.15 - 13.45    Связь между бережливыми и агильными методами. Предпосылки для автоматизации и роботизации. «Бережливый дом» и 3 столпа, баланс между ними.
Где и на каких условиях стоит запускать соответствующие проекты. Истории успеха и опыт обучения. Какую работу стоит оставить людям. Что нужно иметь в виду, когда речь заходит об автоматизации и роботизации.
Лектор: Урмас Руубель, TJO Konsultatsioonid

13.45 - 14.00 Кофейная пауза

14.00 - 14.45 Обсуждение. Планирование следующих шагов.
Лектор: Урмас Руубель, TJO Konsultatsioonid

14.45 – 15.30 Знакомство с роботами и их возможностями в Вирумааском Колледже.
Лектор: Сepгeй Пaвлoв, TalTech Virumaa kolledž
 

Деятельность поддерживается из раздела “Региональные инициативы для содействия развитию трудовой занятости и предприимчивости 2017-2019" проекта "Создание новых предприятий и новых рабочих мест в Ида-Вирумаа; передача знаний с помощью Центра компетентности по горючему сланцу Вирумааского колледжа для создания новых предприятий и рабочих мест."

18. novembril 2019 Kiviõli Rahvamajas (Rahvamaja 2, Kiviõli linn)
INFOPÄEV altkaevandatud alade uuringutest

Infopäeva korraldamist ajendas endistes Ida-Virumaa kaevanduspiirkondades sagenenud varingud ning elanike ja ametnike teadmatus alade asukoha kohta.

Infopäeva korraldasid TalTech Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskus koos TalTechi geoloogia instituudi ja Lüganuse vallavalitsusega.
 
Infopäeva PILDIGALERII
 
Raamatusoovitus: Reinsalu, E., Toomik, A., Valgma, I., Kaevandatud maa (2015), Tallinna Tehnikaülikool https://digi.lib.ttu.ee/i/?2215
 
Kaardirakendus: https://geoportaal.maaamet.ee/ -> Maardlad -> Kihid -> TTÜ stabiilsushinnangu töö alad

23 мая 2019

Цель семинара – представить участникам обзор о сути Индустрии 4.0, ее стремительном развитии в мире и влиянии на предприятие. Ознакомить с влиянием дигитализации, автоматизации и гибкости на показатели деятельности предприятия в зависимости от выбранных предприятием стратегий.

На семинаре чередуется теоретическая часть с практическими заданиями, которые помогают выяснить потребности развития предприятия и найти оптимальные решения.

Программа семинара:

10.00 - 10.15    Регистрация

10.15 - 11.45   Суть Индустрии 4.0 и как ее внедрение влияет на предприятие. Ситуация в мире.

11.45 - 12.15    Перерыв

12.15 - 13.45   Основные пункты развития: дигитализация, автоматизация, гибкость. Выяснение необходимых изменений исходя из стратегии предприятия и их влияние на показатели деятельности предприятия.

13.45 - 14.00    Кофейная пауза

14.00 - 15.30    Определение и анализ уровня дигитализации предприятия. Возможности дигитализации процессов и польза от этого предприятию.

Лекторы: Юри Риивес, PhD и Рагнар Таммсалу, MSc

Деятельность поддерживается из раздела “Региональные инициативы для содействия развитию трудовой занятости и предприимчивости 2017-2019" проекта "Создание новых предприятий и новых рабочих мест в Ида-Вирумаа; передача знаний с помощью Центра компетентности по горючему сланцу Вирумааского колледжа для создания новых предприятий и рабочих мест."

22. mail 2019

10.00 - 10.15    Registreerimine

10.15 - 11.45    Protsessid ettevõtte väärtuse loojana. Ettevõtte protsesside optimeerimise ühised põhimõtted, optimeerimise eesmärgid ja tasandid.

11.45 - 12.15    Paus

12.15 - 13.45    Täiusliku tootmise põhimõtted (Manufacturing Excellence). Kulusäästlik tootmine (Lean Production) ja selle põhilised elemendid.

13.45 - 14.00    Kohvipaus

14.00 - 15.30    Protsesside tulemuslikkuse hindamine ja selle korraldamine ettevõttes. Tootmise tulemuslikkuse jälgimise süsteem MES – Manufacturing Execution System.

Lektor: Jüri Riives, PhD

Tegevust toetati tegevuse "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019"  projektist "Uute ettevõtete ja uute töökohtade loomine Ida-Virumaal; teadmissiire VK PKK abil uute ettevõtete ja töökohtade loomiseks."

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös TalTech Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskusega

ÄRIHOMMIK "ÄRISALADUS"

koos Tartu Ülikooli professor Aleksei Kelliga

Mis on ärisaladus? Kuidas tagada selle konfidentsiaalsus? Millega võib eksida? Kas intellektuaalomandi kaitse aitaks?
24. aprillil 2019 Jõhvis Wironia hotellis

Ärihommik toimus rahvusvahelise intellektuaalomandi päeva raames.

Ärihommik on toetatud meetmest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ ning osalejatele arvestatakse vähese tähtsusega abi.

PKK_TOF18_event-cover_1920x1080px_476x268

Põlevkivi Kompetentsikeskuse põlevkivi eriprogramm festivali kolledži programmi raames

"PÕLEVKIVI TÕI TEADUSE JA KULTUURI", 28. septembril 2018

100 aastat tagasi alustas Kohtla-Järvel esimene õlitehas põlevkiviõli tootmist. Uue tööstuse ja selle arenemisega saabus piirkonda palju insenere ja teadlasi, kes laborites, tehastes ja instituutides tööd alustasid. Linnadesse ja linnosadesse kerkisid uued kultuurimajad, kus piirkonna inimesed kultuuri tarbisid ja seda ise lõid.

18:15 Huvitavad vestlused: Eestiaegsed põlevkivileiutised ja tänapäev – Anu Nuut ja Hella Riisalu, ruum 31, eesti keeles

Teadusloome on läbi aegade mõjutanud ühiskonna arengut, sh tehnika, tööstuse, majanduse ja ka kultuuri valdkonda. Põlevkivi Teadusuuringute Instituut (PTUI) koos oma teadlaskonnaga on jätnud kustumatu jälje Kohtla-Järve ajalukku ja kultuuri. Vestlusel tehakse lühiülevaade põlevkivivaldkonna teadusuuringutest, leiutistest ja teadusloomest. Uudistamiseks on 1970ndatel Kohtla kaevanduses tehtud ratsionaliseerimisettepanekud.

19:00 Kultuur: Tantsib rahvatantsuansambel Virulane ning muusikat teevad Lambrine ja Ämmatagused - II korruse fuajee

1952. aastal valminud Kohtla-Järve Kultuurikeskuses tuli aasta hiljem kokku 8-paariline eesti rahvatantsurühm. Kultuurikeskuses tegutsevad tantsurühmad tänaseni. Naiskoor „Kaja“ loodi 1958. aastal ja on kultuurikeskuse üks vanemaid kollektiive. Meenutusi jagab Maret Käiss. Muusikat teevad Lambrine ja Ämmatagused. Tantsivad Virveti tantsijad Urve Kilki juhendamisel.

19:15 Huvitavad vestlused: Noorte spetsialistide nõukogu loomisest ja tööst – Viktor Andrejev ja Nikolai Kutašov, ruum 31, vene keeles

Linna noorte spetsialistide initsiatiivil alustas 1970ndatel tegevust nõukogu. Ühiselt korraldati konverentse ja ekskursioone, tehti peoõhtuid, asutati kinoklubi. Nõukogu üks asutajatest Viktor Andrejev ja nõukogu endine esimees Nikolai Kutašov meenutavad kunagisi noorte spetsialistide nõukogu tegevusi.

20:00 Ajalookaadrid: Põlevkivitööstus uutel ja vanadel filmilintidel – ruumis 31

Eesti Filmiarhiivist pärit filmid nii Estonia kaevanduse avamisest, Sirgala karjäärist ja keemialabori tööst 1970ndatel, aga ka tänapäeva kaevanduste ja karjääride tööst.

FOTOSEIN: 100 aasta põlevkiviteadust – III korruse fuajee

Ainulaadsed fotod teaduse ja kultuuri arenemisest piirkonnas 100 aasta jooksul. Fotod Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumist ja Eesti Kaevandusmuuseumist. Vanadele fotodele saab lisada mälestusi ja infot.

NÄITUS: 100 aastat põlevkivitööstust - ruum 31

Ainulaadsed materjalid ja eksponaadid Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumist, Eesti Kaevandusmuuseumist ja Kohtla ajalooringilt. Näitusel on aukaevuri munder, kingitus põlevkiviinstituudile Hiina Rahvavabariigilt, maailma erinevate piirkondade põlevkivitükid, 1935. aasta Eesti Inseneride Ühingu ja Eesti Keemikute Seltsi häälekandja „Tehnika ajakiri“ põlevkivi erinumbrid jpm huvitavat.

21:00 Ilutulestik kolledžis

pkk_fb_476x244

Infopäev ettevõtjatele, et koguda uusi ideid ja kontakte ettevõtte arendamiseks ning tutvuda uurimissuundade ja teenustega, mida pakuvad erinevad kompetentsikeskused.

Päeva jooksul olid fuajees avatud kompetentsikeskuste infoboksid tootenäidistega.

10:00-10:15 Avasõnad

10:15-10:45 «Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2030 ning
ettevõtluse arenguvõimalused»
Hardi Murula, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit

10:45-11:15 Tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus PLANTVALOR

11:15-11:45 Väikelaevaehituse kompetentsikeskus SCC

11:45-13:00 Energiapaus / võrgustumine

13:00-13:30 «Ettevõtja kogemus koostööst kompetentsikeskusega»
Julia Volkova, OÜ Honey Wolf

13:30-14:00 Tervisedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskus TERE

14:00-14:30 Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER

14:30-15:00 Põlevkivi kompetentsikeskus PKK

Osalenud kompetentsikeskusi tutvustav BROŽÜÜR.

Tegevust toetati tegevuse "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019" projektist "Uute ettevõtete ja uute töökohtade loomine Ida-Virumaal; teadmissiire Virumaa kolledži Põlevkivi kompetentsikeskuse abil uute ettevõtete ja töökohtade loomiseks."

8. mai 2018 TTÜ Virumaa kolledžis

Seminari eesmärk: Ettevõtte tegevuse kasumlikkuse üheks põhiküsimuseks on efektiivsed protsessid. Seminar annab ettevõtete juhtidele ja spetsialistidele ülevaate protsesside optimeerimise erinevatest meetoditest ja mudelitest.

Программа семинара: “Анализ и оптимизация процессов предприятия”

Seminari päevakava:

10.00 - 10.15    Registreerimine

10.15 - 11.45    Protsessid ettevõtte väärtuse loojana. Ettevõtte protsesside optimeerimise ühised põhimõtted, optimeerimise eesmärgid ja tasandid.

11.45 - 12.15    Paus

12.15 - 13.45   Täiusliku tootmise põhimõtted (Manufacturing Excellence). Kulusäästlik tootmine (Lean Production) ja selle põhilised elemendid.

13.45 - 14.00    Kohvipaus

14.00 - 15.30    Protsesside tulemuslikkuse hindamine ja selle korraldamine ettevõttes. Tootmise tulemuslikkuse jälgimise süsteem MES – Manufacturing Execution System,

Lektorid: Jüri Riives, PhD ja Jaak Lavin, MSc                 

Tegevust toetatakse tegevuse "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019" projektist "Uute ettevõtete ja uute töökohtade loomine Ida-Virumaal; teadmissiire Virumaa kolledži Põlevkivi kompetentsikeskuse abil uute ettevõtete ja töökohtade loomiseks."

Põlevkivi kompetentsikeskus, 22. november 2017

Seminar neile, kes soovivad edukalt turustada oma tooteid Euroopa Liidus, sh Eestis. Vastuse sai küsimusele, millistele tingimustele peab toode vastama, et sellest saaks tunnustatud kaup. Jutuks tuli kaupade vaba liikumine ja turujärelevalve Euroopas. Seminari viis läbi Ingrid Teinemaa Tehnilise Järelevalve Ametist.

Seminari päevakava:

10:45 – 11:00 Registreerimine

11:00 – 12:30 Kaupade vaba liikumise alused ja põhimõtted EL-is. Toodete vastavushindamise olulisus ja selle erinevad viisid. Turujärelevalve.

12:30 – 13:00 Kohvipaus

13.00 – 14.30 Mida näitab CE-märgistus? Milliseid nõudeid tuleb täita ja tegevusi läbi viia, et saaks oma tootele CE-märgi paigaldada - direktiividest tulenevad olulised nõuded; standardid ja nende roll; nõuded kaasnevale dokumentatsioonile?

ETTEKANNE:
"Toodete vaba liikumine Euroopa Liidus"

Seminari viis läbi Ingrid Teinemaa, Tehnilise Järelevalve Ameti tehnikaosakonna juhataja

Seminar toimus tegevuse "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019" projektist "Uute ettevõtete ja uute töökohtade loomine Ida-Virumaal; teadmissiire Virumaa kolledži Põlevkivi kompetentsikeskuse abil uute ettevõtete ja töökohtade loomiseks."

Põlevkivi Kompetentsikeskus, 24. oktoober 2017

Seminaril räägiti intellektuaalomandi hindamise võimalustest ettevõtte majandusarvestuses, töötajate ja ettevõtete väljakutsetest intellektuaalomandi korraldamisel, vabakasutuses olevatest intellektuaalomandi tööriistadest ja innovatsiooniuuringu tulemustest Eesti ettevõtetes.

PÄEVAKAVA:

11.30 Kogunemine, registreerimine ja tervituskohv

12.00 „Intellektuaalomandi hindamise võimalustest ettevõtte majandusarvestuses, erinevatest hindamise ja praktilistest näpunäidetest, ohukohtadest ettevõtte intellektuaalomandi hindamisel”, Marius Kuningas, Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskuse direktor

13.30 „Töötajate ja ettevõtte intellektuaalomandi edukas juhtimine, vabakasutuses olevate intellektuaalomandi tööriistade võimalustest”, Martin Hanson, Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht

14.30 „Eesti ettevõtetes 2015-2016.a läbiviidud innovatsiooniuuringu tulemustest ja innovatsioonijuhtimise parima praktika soovitustest”, Anu Nuut, TTÜ Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse intellektuaalomandi ekspert

14.50 Seminari kokkuvõte

Ettekanded:

„Marius Kuningas_IO hindamine“

„Martin Hanson Tootajate ja ettevotte IO edukas juhtimine“

„Martin Hanson IO tooriistad“

„Anu Nuut Innovatsiooniuuring ja parima praktika soovitused“

Põlevkivi kompetentsikeskus korraldas 1. märtsil 2017  Kohtla-Järvel seminari

"ALTKAEVANDATUD ALA UURINGUD JA KAARDIRAKENDUS".

14:00 – 14:55         „Uuringud ja ohud altkaevandatud aladel“ , PhD Veiko Karu, vanemteadur, Tallinna Tehnikaülikool, Geoloogia instituut

15.00 - 15:55         „Altkaevandatud ala kaardirakendus ja muud geoloogilised andmed Maa-ameti  geoportaalis“, Reet Roosalu, geoloogia osakonna juhataja, Maa-amet

Seminaril andis TTÜ Geoloogia instituudi vanemteadur Veiko Karu ülevaate TTÜ teadlaste poolt 2015. aastal läbi viidud uuringu "Põlevkivi altkaevandatud alade planšettide digitaliseerimine ja stabiilsushinnangu andmine" tulemustest. Karu ettekandest sai teada, et altkaevandatud ala suurusest (219 km2) hinnatakse kvaasistabiilseks (maa vajumine toimub mõne aja parast ning kuhu ehitada ei tohi) lausa 57% alast. Lisaks tutvustas ta vanade kaevanduste veega täitumise teemat, ka seda, millised kaevandused on veega täitunud. Oma ettekandes nagi ta võimalust rajada maasoojuspumbad Viru kaevandusse ning Aidu karjääri. Kuulajad said teada, et instituudis on aasta lopuks valmimas uuring kaevanduste täitmisvõimaluste kohta.

Maa-ameti geoloogia osakonna juhataja Reet Roosalu selgitas, kuidas tutvuda maardlate kaardirakenduses just tehtud uuringu tulemustega. Rakenduses on hästi naha nii altkaevadantud alad, tervikud kui ka vanad šurfikohad. Lisaks tutvustas ta muid andmeid, mida maardlate rakendusest leida saab, aga ka ehitusgeoloogia kaardirakendust.

SEMINARI PROGRAMM

13:30 - 14:00 Tervituskohv

14:00 – 14:55    „Uuringud ja ohud altkaevandatud aladel“

Veiko Karu, vanemteadur, Tallinna Tehnikaulikool, Geoloogia instituut

15.00 - 15:55 „Altkaevandatud ala kaardirakendus ja muud geoloogilised andmed Maa-ameti geoportaalis“

Reet Roosalu, geoloogia osakonna juhataja, Maa-amet

GALERII

Altkaevandatud alade uuringud ja kaardirakendus

Põlevkivi Kompetentsikeskus, TTÜ Mektory, 15. detsember 2016

Seminaril käsitleti innovatsiooni juhtimise põhimõtteid ettevõttes ja nende rakendamise teid. Lähemalt tutvustati ettevõtete innovatsiooni uuringut Horisont 2020 projekti Industrial Innovation Transaction (IIT) projekti raames (uuringu käigus intervjueeriti ka 80 ettevõtet Eestist). Seminar toimus inglise keeles. Eesmärk oli tekitada ettevõtjate ja poliitikate kujundajate vahel diskussiooni.

Seminari PÄEVAKAVA:

10.30 – 11.00 Registration and welcome coffee

Moderator: Valdar Liive, a member of the Board of SEKY, the Finnish-Estonian Trade Association

11.00 Opening Renno Veinthal, professor, Vice-Rector for Research of TTU

11.10 „Industrial Innovation in Transition; Key objectives and findings of European wide Horizon project” Erkki Ormala, Professor of Practice, Innovation Management, Aalto University School of Business

11.30 „Innovation management from the Finnish and Estonian perspective. Preliminary results of IIT project interviews” Jukka Mattila, Dr.Sc. (Econ.), Researcher, Aalto University School of Business

11.50 Discussions

12.00 Coffee Break

12.30 „The key enablers and barriers for industrial innovation; industry perspective” Erkki Ormala, Professor of Practice, Innovation Management, Aalto University School of Business

12.50 „Government-industry collaboration in new industrial policies: Estonian and global experiences" Erkki Karo, PhD, Senior Research Scientist, Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance of TTU, Chair of Public Administration and Public Policy

13.10 „Innovation – from policy-making to implementation in companies“ Sigrid Rajalo, MSc, Head of Innovation Policy Division, Economic Development Department of Ministry of Economic Affairs and Communications

13.40 – 14.00 Discussions and conclusions

Põlevkivi Kompetentsikeskus, 27. oktoober 2016

Ümaralud kukruse aherianemäe ohutustamise aspektidest. Ettekande tegi Jakov Fraiman. Ümarlaud toimus vene keeles.

Põlevkivi Kompetentsikeskus, 10. veebruar 2015

Koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskuse, EASi ja suursaatkondadega toimus eminar, mille eesmärk oli anda osalejatele võimalus valmistada oma ettevõte ette Soome ja/või Rootsi turgudele edukaks sisenemiseks. Seminaril anti ülevaade Soome ja Rootsi turgudest, majanduslikult olukorrast ning jagati näpunäited, kuidas neis riikides edukalt tegutseda.

Ettekannetes oli kasutatud Eesti Statistkaameti ning Soome Statistikaameti, Tolliameti ja Soome Tööstuse Keskliidu andmeid ja graafikuid ning informatsiooni edasisel kasutusel on palve märkida juurde need allikad.

SEMINARI MATERJALID

Seminar - Edukalt Soome ja Rootsi turule (eesti)

Seminar - Edukalt Soome ja Rootsi turule (на-русском)

Põlevkivi Kompetentsikeskus, 5. mai 2015

TTÜ Virumaa Kolledžis toimus infopäev „Uuringute ja arendustegevuste rahastamise võimalused“. Infopäev oli suunatud ettevõtetele ja KOV-le, kes soovivad ellu viia nutika spetsialiseerumise, innovatsiooni ja keskkonnaga seotud projekte aga puudub informatsioon võimalikest rahastus allikatest.

Infopäev andis ülevaate rakendusuuringute toetamisest nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades, EL LÄÄNEMERE STRATEEGIA ja innovatsiooniprojektidest, EASi Innovatsiooni- ja arendusosakutoetusest ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse programmidest.
INFOPÄEVA MATERJALID

Kava- Infopäev „Uuringute ja arendustegevuste rahastamise võimalused“ (eesti)
INFOPÄEVA ETTEKANDED

Reet Reismaa, "EL LÄÄNEMERE STRATEEGIA ja innovatsiooniprojektid"
Tea Tassa, Tegevus “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“
Viktor Muuli "Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades"
Tarvo Kallas "Innovatsiooni- ja arendusosaku toetus 2014-2020"

„Uuringute ja arendustegevuste rahastamise võimalused SA KIK-ist“, rohkem informatsiooni www.kik.ee/et

Põlevkivi Kompetentsikeskus, 19. september 2014

Põlevkivi Kompetentsikeskus, 29. aprill 2014

Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO) kutsub üles kõikide riikide insenere, teadlasi, leiutajaid ja ettevõtjaid tähistama ülemaailmset intellektuaalomandi päeva, et tõsta intellektuaalomandi rolli tähtsust ja ühiskonna teadlikkust.

Korraldatud seminari eesmärk oli tutvustada intellektuaalomandi reformimist Eestis, intellektuaalomandi õiguse kodifitseerimisrühma töö tulemusi ning sellega kaasnevaid muutusi.

INFOPÄEVA ETTEKANDED

Aleksei Kelli. Tööstusomandi valdkonna seadusandluse plaanitavad muudatused

Almar Sehver. Kaubamärk kui ettevõtte identiteedi kindlustuspoliis

Jaak Ostrat. Eesti leiutaja võimalused leiutiste kaitsmiseks välisriikides

Marius Kuningas. Intellektuaalomandi ja tehnoloogiasiirde tugiteenused

Rasmus Lindmaa. TTÜ ja intellektuaalse omandi kaitse

Anu Nuut. Intellektuaalomand põlevkivi valdkonnas

Põlevkivi Kompetentsikeskus, 22. aprill 2014

TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Sihtasutusega Eesti Teadusagentuur (ETAG) kutsuvad teid EL rahastusmeetmeid tutvustavale infopäevale "EL teadusuuringute ja innovatsiooni uus raamprogramm Horizon 2020: rahastusvõimalused ettevõtetele".

Infopäeva eesmärk oli viia Ida-Virumaa ettevõtjaid kurssi EL rahastusvõimalustega uue raamprogrammi Horizon 2020 raames ning tutvustada ETAGi ja EASi poolt pakutavaid tugiteenuseid.

INFOPÄEVA ETTEKANDED

Artur Jutman. Testonica Lab - История успеха эстонского предприятия в 7-й рамочной программе

Madis Võõras. EASi roll Euroopa Liidu TAI programmis Horizont 2020

Mari Habicht. Horisont 2020 – taotlusvoorud ja energia valdkonnas avanevad rahastusvõimalused

Oskar Otsus. Rahastusreeglid ja ettevõtjate võimalused Horisont 2020-s

Silver Toomla. VKE-dele suunatud toetusmeetmed Horisont 2020-s

Ülle Must. Horisont 2020 ülesehitus

Põlevkivi Kompetentsikeskus, 20. veebruar 2014

Veebruari lõpus leidis esmakordselt Ida-Virumaal aset Eelgaraaž,mis oli sissejuhatuseks suurüritusele Garage48. Eelgaraaži eesmärk oli leida võimalikke IT-lahendusi piirkonna ettevõtete probleemidele.

Põlevkivi Kompetentsikeskuse eestvedamisel kogunes Kohtla-Järvele TTÜ Virumaa Kolledžisse rohkem kui poolsada aktiivset erineva valdkonna ning erinevate oskuste ja kogemustega inimest.

Garage48 meeskonda kuuluvate moderaatorite ja valdkonnaspetsialistide juhendamisel töötati kolmes töötoas. Kõige rohkem osalejaid kogunes turismi-ja teenuste töötuppa, kus Garage48 meeskonna ja SA Ida-Virumaa Ettevõtluskeskuse turismikoordinaatori Kadri Jaloneni juhendamisel lahati turismi ja teenuste valdkonna probleemkohti Ida-Virumaal ning otsiti võimalusi, kuidas IT-lahendused saaksid siinkohal abiks olla.

Rohkelt osalejaid kogunes ka põlevkivivaldkonna töötuppa, mida juhendas lisaks Mihhail Derbnev Viru Keemia Grupp ASist, aga ka muu tööstuse töötuppa, kus domineerivad valdkonnad olid keemia- ja metallitööstus ning mida juhendas lisaks Viru Keemia Grupp AS IT osakonna juhataja Andrei Walter. Kohal oli ka Garaaž48 ürituse vilistlasettevõtte osanik Anna-Greta Tsahkna, kes innustas osalejaid näitega, kuidas Pärnus korraldatud Eelgaraažis välja käidud ideest on sündinud uus ettevõte Timber Diameter, mis pakub puidutööstuse firmadele võimalust nutitelefoni kaameraga mõõta puidukoorma suurust.

Päeva lõpuks esitleti 11 parimat ideed, millest kaks olid nii formaadilt kui mahult sobivad osalemiseks Garage48 põhiüritusel 25.-27. aprillil 2014 Tallinnas. Põhiürituse 48 tunni jooksul valmib rahvusvahelise meeskonna abil juba väljavalitud ideele ka lahenduse prototüüp. Ülejäänud eelgaraažis arendatud ideedega töötatakse edasi.

„Tegemist oli vägagi eduka üritusega ja see oli vaid järjekordseks tõestuseks meie meeskonnale, kui tähtis on kokku panna erineva valdkonna inimesi ja panna neid ühiselt mõtlema" hindas Ida-Virumaal toimunut Garage48 ürituste koordinaator Maarika Susi. Tema sõnul on Garage48 valmis sellise aktiivsuse püsimisel korraldama juba järgmisel aastal Ida-Virumaal järgmise põhigaraaži ürituse. Ürituse Ida- Virumaale tooja Põlevkivi Kompetentsikeskuse ettevõtlusjuht Liis Sepp kinnitas, et on valmis koostööks, et rahvusvahelise osalejatega kahe ööpäevast tootearendus nädalavahetust juba tervikuna Virumaal läbi viia. „Eelgaraaž tõi Ida-Virumaa tööstusesse värsket lähenemist ning näitas, et meie ettevõtjatel on palju nutikaid ideid. Meil on hea meel kui saame ettevõtlusinkubaatoriga anda nende realiseerumisse oma panuse."

Ürituse korraldasid Põlevkivi Kompetentsikeskuse ettevõtlusinkubaator ja Garage48.

Põlevkivi Kompetentsikeskus, 13.veebruar 2014

Ettevõtlikud tudengid Tallinna Tehnikaülikoolist, Eesti Maaülikoolist, Narva Kutseõppekeskusest, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest ja TTÜ Virumaa Kolledžist pakkusid INSPIRATSIOONIPÄEVAL välja kokku üle 20 omapoolse tulevikulahenduse ...

... järgmistele energia tootmise ja põlevkivi kasutamise tänastele probleemidele:

 1.     kas ja kuidas uputatud kaevandustest saada kätte sinna jäänud põlevkivi;
 2.     mida teha põlevkivituhaga;
 3.     missugune võiks olla uus säästlik põlevkivi kaevandustehnoloogia;
 4.     kuidas kasutada tööstusmaastikku ja
 5.     kuidas suletud kaevandused enda kasuks tööle panna.

TTÜ geotehnoloogia tudengite Peeter Kolli, Anni Mikko, Mari-Liis Tammi ja soojusenergeetika tudengi Joonas Sernjuki võidumeeskond pakkus välja idee kasutada uppunud kaevandustesse jääva põlevkivivaru kaevandamiseks modifitseeritud avamerekaevandamise tehnoloogiat. Lõuna-Aafrikas kasutatakse teemantite kaevandamiseks merepõhjast spetsiaalset baaslaeva, millelt lastakse ookeanipõhja roomikutel kaugjuhitav kombain. Kombain kobestab noole otsas oleva tööorganiga merepõhja setteid ning imeb need seejärel pulbina koos neis leiduvate kivide ja teemantidega torusse, mida mööda pumbatakse pulp laeva rikastusvabrikusse, kus aherainest eraldatakse teemandid.

Põlevkivikaevanduses kasutamiseks on muidugi vajalik kombaini modifitseerimine töötamaks kaljustes kivimites (põlev- ja lubjakivi) ja selle kõrguse vähendamine maksimaalselt kahe meetrini, et mahuks liikuma ka vanades kaevandustes. Rikastusvabriku asukoht valitaks traditsiooniliselt kaevevälja keskosasse, kust uus avamine toimuks kaldšahtiga, et pulbi toru võimalikult vähe painutada. Kasutatud vesi setitataks ja puhastataks vastavalt kehtivatele keskkonnanõuetele.

Tunnustati Narva Kutsehariduskeskuse mehhatroonikute meeskonna pakutud mõtet põlevkivituha kasutamisel ehitusmaterjalide toorainena, millest ehitataks saar Soome lahte. Saarel asuks tuulegeneraatorite park, puhke- ja spordiala. Lisaks põhiideele pakuti välja mitmeid innovatiivseid viise, kuidas seda saart konkreetselt võimalikult ökonoomselt ehitada.

„Hea unustatud vana“ kategoorias anti auhind TTÜ tudengite meeskonnale, kes pakkusid välja vana hea mõtte kasutada kombainkaevandamist koos lae langetamisega. Sellisel juhul võetakse maa alt välja kogu põlevkivi, sest lae toestamiseks pole vaja tervikuid jätta. Plussiks on ka lõhketööde puudumine ja suurem automatiseeritus. Ka oht, et maapind tulevikus sisse kukuks, on likvideeritud. Samas toimub kaevandusala kohal maapinna vajumine kohe, mis muudab ikkagi maastikku ja sellel asuvat ökosüsteemi, kaasa arvatud metsaalade üleujutamine. Idee pakkujad leidsid siiski, et loodust tuleks eelkõige ikka säästa ning maapinda võimalikult vähe ümber muuta.

Põlevkivi Kompetentsikeskuse eripreemia sai innovatiivne idee, kus tööstusmaastikul juba tuntud mitmekülgse meelelahutuskeskuse-suusakuurordi tarbeks kasutatakse kunstlume tootmiseks uputatud kaevanduste vett.

Lisaks tunnustati veel selliseid ideid:

 • mahajäetud kaevandusi kasutada ladudeks, autoparklateks, spordisaalideks, seenekasvatusteks, konverentside korraldamiseks jmt.​;
 • kasutada vanu karjääre paintballi mängimiseks ja lasketiirudena;
 • lahenda Ida-Virumaa kalmistuprobleemid nende rajamisega kaevandatud (karjääri) piirkonda.

Inspiratsioonipäeva korraldasid TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse ettevõtlusinkubaator, Tartu Ülikooli Ideelabor ja CPD Arenduskeskus. Üritust toetas Eesti Energia AS.

Ürituse kava:

9:00 Eesti Energia inspiratsioonibussid Ida-Virumaale, väljasõit

 • Tallinn TTÜ peahoone eest Ehitajate tee 5
 • Tartu teater Vanemuise väike parkla
 • Narva Kutseõppekeskuse peakorpuse eest Kreenholmi 45

Inspiratsioonibussides (Tallinnast ja Tartust) juhivad tegevust moderaatorid Kalev Kaarna ja Eve Reincke.

10:00 Narvast saabuvate noorte inspiratsioonitund TTÜ Virumaa Kolledžis

11:00 Osalejate saabumine TTÜ Virumaa Kolledžisse, värskenduspaus ja võrgustumine

11:20 Gruppidesse jagamine, päeva tutvustus ja ülesannete tutvustus

11:30 Töötoad

Probleemide analüüs, ideede genereerimine, analüüsimine.

13:00 Lõuna

13:30 Töötoad jätkuvad: eksperdi kiirkohting

Võimalus saada koheselt tagasisidet oma ideele valdkonna eksperdilt.

15:00 Viimane energiapaus enne võistlust

15:15 FINAAL

Ideede esitlus ja parimate meeskondade autasustamine. Parimatele ideedele auhinnad. Auhinnafond 150 eurot.

17:00 Väljuvad bussid koju

Põlevkivi Kompetentsikeskus, 19. november 2013

TÜ Virumaa Kolledži Kompetentsikeskus koostöös Eesti Patendiametiga korraldas tööstusomandialase seminari. Seminari eesmärk oli Ida-Virumaa ettevõtjaid kurssi viia tööstusomandi olemuse, kaitse probleemide ja käsitlustega ning anda ülevaade, kuidas taotlusi koostada ja esitada Patendiametisse.

PÄEVAKAVA

11.00 - Avasõnad, Mare Roosileht, TTÜ Virumaa Kolledži arendusdirektor

11.10 - "Miks kaitsta oma intellektuaalset vara?" - Miks on ettevõtjale oluline taotleda kaitsedokumente tehnilistele lahendustele; Millised ohud kaasnevad, kui kaitsedokumente ei taotleta; Kuidas on see reguleeritud Eestis. Tiina Lillepool, Patendiameti patendiosakonna juhataja asetäitja

11.30 - "Leiutiste kaitsmine, patendid" - Mis on leiutis; Leiutiste kaitse vajalikkus; Patendid ja olulised põhitõed, mida iga taotleja oma tehnilise lahenduse kirjeldamiseks Patenditaotluses peab teadma – uudsus, leiutustase, tööstuslik kasutatavus, nõudluspunktid; Kuidas kontrollida oma tehnilise lahenduse uudsust. Anneli Simmul, Patendiameti keemia, meditsiini ja toiduainete ekspertiisi talituse juhataja

12.15 - „Kasulikud mudelid, taotluse koostamine ja esitamine ning olulisemad vead“ - Mis on kasulik mudel; Ettevõtjale olulised põhimõtted, mida ta peaks teadma juhul, kui ta ei kasuta patendivoliniku abi; Olulisemad vead taotluste koostamisel ja esitamisel. Traugott Läänmäe, Patendiameti füüsika ja elektri ekspertiisi talituse juhataja

13.00 - Kohvipaus

13.45 - "Kaubamärgi kaitsmine" - Mis on kaubamärk; Miks on tarvis kaubamärki kaitsta ja kuidas seda kaitsta; Ülevaade taotluse koostamisest ja esitamisest. Jana Redkin, Patendiameti esimese rahvusvahelise kaubamärkide ekspertiisi talituse vanemekspert

14.30 - "Juhtumeid intellektuaalomandi kaitse praktikast" - probleemidest, millega on tulnud kokku puutuda. Igor Tjurin, AUDES LLC OÜ direktor

15.00 - "Intellektuaalomandi hindamine ettevõttes" - Ülevaade Ida-Virumaa ettevõtetes läbiviidud küsitlusest, Anu Nuut, TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse IO ekspert

15.30 - Küsimused ja konsultatsioonid, seminari kokkuvõte.

ETTEKANDED

Tiina Lillepool - Miks kaitsta oma intellektuaalset vara?

Anneli Simmul - Leiutiste kaitsmine. Patendid.

Traugott Läänmäe - Kasulikud mudelid, taotluste koostamine ja esitamine ning olulisemad vead
Jana Redkin - Kaubamärk ja kaubamärgiomaniku õigused

Anu Nuut - Intellektuaalomandi hindamine ettevõttes

Põlevkivi Kompetentsikeskus, Iisaku Gümnaasium, 1. november 2013

PKK koostöös Eesti Energia Kaevandused AS ja Iisaku vallaga korraldas Iisaku Gümnaasiumi aulas Iisaku valla põlevkivipäeva. Infopäeva eesmärk oli jagada täpsemat informatsiooni põlevkivi kaevandamisest Iisaku valla territooriumil, rääkida võimalikest keskkonnamõjudest ning ressursitasude kasutamisest.
 

SEMINARI MATERJALID

Margus Pensa - Põlevkivikaevandamise võimalikud keskkonnamõjud Iisaku vallas

Sirje Ilves - Kaevandamisest laekuvad vahendid ja valla eelarve

Eesti Energia - Põlevkivi kaevandamine. Kaevandamisest Iisaku valla territooriumil

Põlevkivi Kompetentsikeskus, Kukruse Polaarmõis, 15. mai 2013

Seminaril tegid ettekande Tartu Ülikoolist Mait Sepp (loodus- ja tehnoloogiateaduskonna loodusgeograafia teadur), Erki Tammiksaar (geograafia osakond) ja Taavi Pae (loodus- ja tehnoologiateaduskond).

Ettekannete järgselt toimus jalutuskäik Tolli karjääri juurde.

Põlevkivi Kompetentsikeskus, 27. märts 2013

„Põlevkivi avastati esmakordselt hoopis Lääne-Virumaal!?“

Ettekande tegi Mait Sepp,Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna loodusgeograafia teadur.

Põlevkivi Kompetentsikeskus, Kohtla Kaevanduspark, 21.-22. märts 2013

SEMINARI PROGRAMM

21. märts

SA Kohtla Kaevanduspark (Jaama 1, Kohtla-Nõmme), seminariruum

            11.00 – 12.00 Terrestrilise laserskänneri tutvustus

            12.00 – 12.30 Kohvipaus

            12.30 – 15.00 Praktiline mõõdistamine allmaa-tingimustes (kaevandusmuuseumis)

22. märts

TTÜ Virumaa Kolledž (Järveküla tee 75, Kohtla-Järve), auditoorium 9

            11.00 – 12.30 Terrestrilise laserskänneri kasutusvõimalused

 allamaakaevandustes ja karjäärides

            12.30 – 13.00 Kohvipaus

            13.00 – 15.00 Praktilise mõõdistamise tulemuste ülevaade ja arutelu

Õppejõud: Professor Artu Ellmann ja nooremteadur Silja Talvik (TTÜ, geodeesia õppetool)

Põlevkivi Kompetentsikeskus, Jõhvi Kontserdimaja, 14. november 2012

Seminari eesmärk oliüliõpilasteaduse edendamine ning sihtrühma kuulusid diplomi – ja kraadiõppe üliõpilased.

Seminar oli eelseminariks 15. novembril Jõhvis PKK poolt korraldatavale põlevkiviteemalisele konverentsile „Põlevkivi – kelle rikkus?“.

Põlevkivi Kompetentsikeskus, Tallinna Tehniakülikool, 23. ja 26. oktoober 2012

Seminarid toimusid seoses Sankt-Peterburgi Mäeülikooli Eesti visiidiga põlevkiviuurimise teadusseminaride sarja raames.

23. oktoobril kell 9.00-11.00 Kohtla-Järvel TTÜ Virumaa Kolledžis.

26. oktoobril kell 14.00-16.00 Tallinnas TTÜ peamajas.

Põlevkivi Kompetentsikeskus, Tallinna Tehnikaülikool, 26. ja 27. september 2012

James W. Bunger, BSc, PhD, CEO ja JWBA president, Utah, USA

 Loeng: "A thermodynamic rationale for oil shale development. Perspectives on US resources, technologies and markets"

Dr James W. Bunger

J.W.Bunger has 43 years experience in research, development and demonstration of unconventional fuels, e.g. heavy oil, oil sands, oil shale, and liquids from coal.  Dr Bunger has served as a technical director of an international cooperation agreement in oil shale (US and Estonia), State Science Advisor for Utah, and Acting Energy Director for Utah.  He has held a research faculty appointment at the University of Utah, where he was the principal advisor for more than half-dozen M.S. and Ph.D. students, working in the field of unconventional resources. More recently, he has managed and operated JWBA doing process and product development research for industry. His current interests are to assist the development of vast oil shale and oil sand resources for the benefit society. 

4. APRILL 2012 TTÜ Virumaa Kolledž (Järveküla tee 75, Kohtla-Järve)

Tööstusomandi informatsioon ­­on teave patendiga või kasuliku mudelina kaitstud leiutistest, kaubamärkidest, tööstusdisaini lahendustest, geograafilistest tähistest, mikrolülituste topoloogiatest. See on vajalik teabeallikas intellektuaalomandi kaitsmisel, kuid ka oluline inforessurss ettevõtte arendus- ja äristrateegia kavandamisel.

Infopäeva eesmärk on selgitada tööstusomandi informatsiooni vajalikkust ja kasulikkust nii ettevõtjatele kui ka teistele huvilistele. Tutvustame tööstusomandi tasuta andmebaase veebis ning anname praktilisi soovitusi infootsinguks.

KOOLITUSE KAVA:

10.00 - 10.45 Intellektuaalomand kui immateriaalne vara. Tiina Feldmanis, Patendiinfo Keskuse peaspetsialist

10.45 – 11.00 Intellektuaalomandi audit. Siiri Uus, Patendiinfo Keskuse peaspetsialist

11.00 – 11.45 Patendiinformatsioon ja -otsingud andmebaasides. Ardo Urmet, Patendiinfo Keskuse peaspetsialist

11.45 – 12.00 Kohvipaus

12.00 – 12.45 Tööstusdisainilahendus: kaitse ja otsingud andmebaasides. Riina Pohlak, Patendiinfo Keskuse peaspetsialist

12.45 – 13.30 Kaubamärk: kaitse ja otsingud andmebaasides. Elina Üksvärav, Patendiinfo Keskuse spetsialist

13.30 – Küsimused - vastused, individuaalsed konsultatsioonid soovijatele

Ardo Urmet - Patendiinformatsioon ja -otsingud andmebaasides

Elina Üksvärav - Kaubamärk - kaitse ja otsingud andmebaasidest

Kevadel 2012 valmistas PKK ette projektitaotluse Põhjamaade Ministrite Nõukogule Põhja-ja Baltimaade ettevõtluse ja tööstuse mobiilsusprogrammi eesmärgiga korraldada sügisel õppevisiidid Rootsi ja Islandile.

Põlevkivi Kompetentsikeskuse õppereis Rootsi 10.-13.09.2012

10.-13. septembril 2012 korraldas PKK õppereisi Rootsi tutvumaks sealsete kogemustega maavarade kaevandamise ning ettevõtluse arendamise vallas. Õppereisil osalesid teadlikkuse ja infospetsialist Annely Oone, juhataja Kalle Pirk ja teadus- ja uuringujuht Margus Pensa, Eesti Energia Kaevandused AS arenduse peaspetsialist Allan Viil, VKG AS projektijuht Kalev Kallemets, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juht Veikko Luhalaid ja Ida-Virumaa Ettevõtluskeskuse vanemkonsultant Pille Sööt.

Oil Shale Competence Center visit to Sweden, 10.-13. September 2012 ja galerii.

Põlevkivi Kompetentsikeskuse õppereis Islandile 15.-18.10.2012

Õppereisist Islandile 15 – 18. oktoobril võtsid osa PKK juhataja Kalle Pirk, ettevõtlusjuht Liis Sepp, kolledži direktor Viktor Andrejev, arendusdirektor Mare Roosileht, PKK partneritest Kiviõli Keemiatöötuse OÜ direktor Robert Karpelin ning Eesti Energia Kaevandused AS peaspetsialist Tarmo Tohver. Õppereisil Islandile otsisime vastuseid küsimustele, kuidas peaks üles ehitama põlevkivivaldkonna ettevõtluse toetamise ökosüsteemi, et sellest sünniks rohkem valdkonna väikeettevõtteid meie piirkonda.

Oil Shale Competence Center’s visit to Iceland, 15.-18. October 2012  ja galerii.

Koolitused õpilastele

Koolitused sobivad gümnaasiumiõpilastele ning toimuvad Põlevkivi Kompetentsikeskuse õppelaboris (va. laboritöö nr 6).

 • LABORITÖÖ 1: Õlisaagise määramine põlevkivi poolkoksistamisel. Jahvatatud tahke kütus (põlevkivi, puit, turvas, kivisüsi vmt) kuumutatakse 520°C juures ilma õhu juurdepääsuta Fischeri retordis. Analüüsi tulemusena määratakse kütuse õlisaagis. Kestus: 3 tundi
 • LABORITÖÖ 2: Tahkete kütuste tuhasuse ja niiskuse määramine. Jahvatatud tahke kütus kuumutatakse vastavalt 865°C juures muhvelahjus ja 105-110°C juures kuivatuskapis kuni jäävmassini. Analüüsi tulemusena määratakse masside erinevuse alusel tuhasus ja niiskus. Kestus: 2,5 tundi
 • LABORITÖÖ 3: Karbonaatide süsinikdioksiidi sisalduse määramine. Analüüsi (kuumutamine happega, titreerimine) käigus määratakse tahke kütuse mitteorgaanilise süsiniku sisaldus. Kestus: 2 tundi
 • LABORITÖÖ 4: Tahkete kütuste kütteväärtuse määramine. Seadme (kalorimeetriline pomm) abil määratakse, kui palju eraldub energiat 1 kg kütuse põletamisel. Erinevate tahkete kütuste kütteväärtuse võrdlemine. Kestus: 1 tund
 • LABORITÖÖ 5: Lihtdestillatsioon. Destillatsiooniprotsessi abil põlevkiviõli fraktsioone (bensiin, diisel, masuut) eraldamine. Saadud fraktsioonide tiheduse määramine. Kestus: 1,5 tundi
 • LABORITÖÖ 6 *: Vesi ja põlevkivitööstus. Veeanalüüsid. Arutelu vee ja põlevkivitööstuse omavahelistest seostest ning vee omadustest. Erinevast kohast pärit veeproovide analüüsimine ja päritolu väljaselgitamine. Kestus: 1,5 tundi.   * - laboritööd saab läbi viia ka klassiruumis, ei vaja eraldi seadmeid ega laboriruume
 • ÕPPEKÄIK: Põlevkivitööstuse ilmingud Virumaa keskkonnas. Õppekäik järgmiste peatustega: Kiviõli vana poolkoksimägi, Erra jõgi ja Uhaku karstiala, Püssi tuhamägi, Kukruse aherainemägi, Kukruse mõisa põlevkivi kaevandamise koht, Ahtme elektrijaama tuhaplatoo, Kalina raba turbakaevandus ja Viru kaevanduse aherainemäed. Kestus: 4 tundi

Teadusring toimus Põlevkivi Kompetentsikeskuse laborites vastavalt projektipõhiselt 2014.-2106. aastal.

Teadusring neile, kes:

 • tahavad ise laboris katseid teha;
 • tahavad proovida keemiainseneri tööd;
 • leiavad, et võiks põlevkiviga pisut katsetada;
 • leiavad, et koos noorte inseneridega on põnev töötada.

 Mida põlevkivilaboris tehakse?

 • Teeme põlevkivist õli.
 • Mõni põlevkivi tükk on niiskem, teine kuivem. Määrame põlevkivi proovide niiskuse sisaldust, et laboriproovide tulemused oleksid võrreldavad.
 • Miks tekivad põlevkivi töötlemisel suured  jääkide mäed? Uurime, kui suur on põlevkivi tuhasus.
 • Kas iga põlevkivi sobib õli tootmiseks? Määrame põlevkivi kvaliteeti.
 • Kas Jordaania põlevkivi on samasugune kui Eesti põlevkivi? Võrdleme kive  ja selgitame välja.
 • Kütuse üks olulisi kvaliteedi näitajaid on väävli sisaldus. Uurime, kui palju väävlit on põlevkiviõlis.
 • Teeme põlevkiviõlist bensiini ja diislit.
 • Külastame kaevandusmuuseumi ja põlevkivitööstuse ettevõtteid.
 • Töötame koos põlevkivitööstuse inseneridega.

Põlevkivi Kompetentsikeskuse eestvedamisel viidi 2013-2014 aastatel läbi kolledžis ettevõtliku tudengi klubi FREST.

Klubi avanud TTÜ vilistlane ja ettevõtja Madis Olt rõhutas, et pole oluline, milline on ettevõtliku inimese tegutsemise vorm, vaid see, mida teha tahetakse ja kirg. Teha tuleb hästi ja kvaliteetselt ning kui sellest kasvab välja oma äri, on väga hästi. „Oma ideedesse ja endasse tuleb uskuda, ka siis kui teised nendesse veel ei usu“, märkis Olt.

Ettevõtliku tudengi klubi on kolledži tudengite ja vilistlaste kohtumispaik, infopunkt ettevõtlusteekonnal, mõttekaaslaste leidmise koht, meeskondade moodustamise tugi ja (äri)ideede arendamise keskkond. Kogunetakse kolledžis 2 korda kuus, et kohtuda põnevate ettevõtlike inimestega, mängida simulatsiooni- ja mõttemänge, genereerida uusi (äri)ideid, hinnata nende ideede potentsiaali ja anda tagasisidet ning otsida koos võimalusi ideede toestamiseks.

Koolitused

TOOTEARENDUSE ÕPPEREIS VILJANDIMAALE

16. aprill 2019

EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskuse külastus Pollis

Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus Viljandimaal. Keskuse tegevuste tutvustamine. Katseköögi tutvustamine. Pakendite arendus. plantvalor.ee

Morna Õnne talu külastus mornamaa.ee

Talu tegevusvaldkond on maaturism, konverentsikorraldus, viinamarja ja muude marjade kasvatamine, veini tootmine, hoidiste tootmine. Tootearendust hindab peremees väga kõrgelt!

Pajumäe talu külastus Abja-Vanamõisas. Eesti tuntuim mahepiima ja mahepiimatoodete tootja. Piimatoodete arendus. www.pajumae.ee

Õppereisi finantseeriti EL tugiprogrammi „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ projektist „Uute ettevõtete ja uute töökohtade loomine Ida-Virumaal; teadmissiire VK PKK abil uute ettevõtete ja töökohtade loomiseks“.

PKK_tulevikumaavarad_tekst_476x165

29. märtsil kell 12:00 – 17:00 TalTech Virumaa kolledžis auditooriumis 9

Koolitus kõigile huvilistele, ka gümnaasiumiõpilastele, kes on huvitatud nii Eesti kui kogu maailma maavarade kaevandamisest, maavarakasutuse tuleviku trendidest ja maavarade uuringutest.

Koolituse viisid läbi professor Alvar Soesoo ja Heikki Bauert Eesti Geoloogiateenistusest.

12:00-13:00      Eesti majanduse hetkeseis ja maavarade kaevandamise tulevik, lektor: H.Bauert

13:00-14:00      Maavarade kaevandamis- ja kasutustrendide muutus maailmas viimase 100 aasta jooksul – Euroopa kriitilised maavarad, lektor: H.Bauert

14:00-14:20      Kohvipaus   

14:20-15:00      Eesti võimalikud tulevikumaavarad (fosforiit, Jõhvi raudkvartsiit,  glaukoniitliivakivi, metalliderikas põlevkivi) – meie teadmiste hetkeseis, lektor: prof. A. Soesoo

15:00-16:00      Maavarade uuringud ning kaevandamine Põhja-Euroopas ja Kanadas, lektorid: H. Bauert ja prof. A. Soesoo

16:00-17:00      Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud maavarauuringute valdkonnas, lektor: H. Bauert

PKK_tulevikumaavarad_tekst_476x165_0

9. novembril kell 10:00 – 16.15 TalTech Virumaa kolledžis auditooriumis 47

Koolitus kõigile huvilistele, ka gümnaasiumiõpilastele, kes on huvitatud nii Eesti kui kogu maailma maavarade kaevandamisest, maavarakasutuse tuleviku trendidest ja maavarade uuringutest.

Koolituse viivad läbi PhD Alvar Soesoo ja Heikki Bauert Eesti Geoloogiateenistusest.

10:00-11:00      Eesti majanduse hetkeseis ja maavarade kaevandamise tulevik, lektor: PhD H.Bauert

11:00-12:00      Maavarade kaevandamis- ja kasutustrendide muutus maailmas viimase 100 aasta jooksul – Euroopa kriitilised maavarad, lektor: PhD H.Bauert

12:00-13:00      Lõuna   

13:00-14:00      Eesti võimalikud tulevikumaavarad (fosforiit, Jõhvi raudkvartsiit,  glaukoniitliivakivi, metalliderikas põlevkivi) – meie teadmiste hetkeseis, lektor: PhD A. Soesoo

14:00-15:00      Rootsi, Soome ja Eesti maapõuestrateegiad ning tänapäevased maavarade uuringud Skandinaavias, lektorid: PhD H. Bauert ja PhD A. Soesoo

15:00-15:15      Paus

15:15-16.15      Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud maavarauuringute valdkonnas, lektor: PhD H. Bauert

11.-13.11.2016 TTÜ Virumaa kolledžis

Käsitletud teemad:

 • Eesti geoloogia üldjooned. Igor Tuuling
 • Kaevandaja kohustuslik dokumentatsioon, ohutus ning peamised rikkumised. Arno Paikles
 • Probleemid ja lahendused kaevandamisloa taotlemisel, muutmisel, pikendamisel, lõpetamisel. Tõnis Kattel
 • Keskkonnamõjud, selle hindamine ja leevendamise võimalused rõhuga ehitusmaterjalide kaevandajatele. Margus Pensa
 • Maavarade strateegia väljatöötamise plaani selgitus, tutvustus ja mida see kaasa toob? Kalev Kallemets
 • Meeskonnatöö ja meeskonna tööpanuse efektiivsuse juhtimine. Mati Ruul
 • Windows 10: iseärasused, turvalisus, mida oodata tulevikus. 3D-modelleerimine, 3Dskaneerimine, 3D-printimine. Mihhail Pavlov
 • Maavarade kaevandamise perspektiivsed tehnoloogiad. Oleg Nikitin
 • Lõhketööd mäetööstuses. TõnuTomberg
 • Miks on ettevõttel vaja teada intellektuaalomandi aluseid? Anu Nuut
 • Põlevkivi Kompetentsikeskuse roll Eesti mäetööstuses. PKK laboribaasiga tutvumine. Hella Riisalu

Koolituse maht 30 TP.

25.-26.04.2013

Baasteadmised mõõtemääramatusest, ISO GUM modelleerimise lähenemisviis mõõtemääramatuse hindamiseks valideerimis- ja kvaliteedikontrolli andmete põhine määramatuse hindamine ("Nordtest"-i lähenemisviis), lähenemisviiside võrdlusel mõõtemääramatuse praktiline hindamine arvutitel.

9.-10.05.2013

Koolituse eesmärk oli anda osalejatele ülevaade Euroopa Liidus ja Eestis kehtestatud kemikaaliohutuse regulatsioonide sh. REACH ja CLP nõuetest/ kohustustest ning nende täitmiseks vajalikest tegevustest. Koolituse viisid läbi Hallar Meybaum ja Kärt Kasak Eesti Keemiatööstuse Liidust ning Mari-Liis Štrik-Ott, Molycorp Silmet AS-st.

21.-22.03.2013

Koolituse viisid läbi professor Artu Ellmann ja nooremteadur Silja Talvik TTÜ geodeesia õppetoolist.

7.12.2012

Teemad - materjalid, keevitus, kiirtootmine ja prototüüpimine. Koolituse viis läbi …

11.-12.12.2012

Orgaaniliste elementide määramine erinevates proovides, proovide ettevalmistamine, anorgaaniliste elementide määramine, määramistehnikad leekfotomeetria jne. Koolituse viisid läbi Andres Siiman ja Allan Künnapas Quantum Eesti AS-st.