Tallinna Tehnikaülikool

Patenditaotlejad Eestis 1920-1940

Agaraid patenditaotlejaid põlevkivitööstuse tehnoloogia alal oli aastail 1920–1940 Eestis palju. Viljakas põlevkivi utmise tehnoloogiate täiustaja oli saksa päritolu Vene insener Rudolf Zeidler (1872–1966), kes juhtis Rootsi kapitalile kuulunud Eesti Õlikivikonsortsiumi Sillamäel. Suur osa leiutajatest olid siiski välismaalased.

 • Põlevkiviõlist puumaterjalide imbutusaine valmistamise viis (EE). Patent nr 584. Rudolf Zeidler. 6.10.1925, Tallinn
 • Talitusviis ja seadis õlide ja sarnaste ainete vahetpidamata ja fraktsioneeritud destilleerimiseks. (EE). Patent nr. 1008. Rudolf Zeidler. 27.03.1928, Tallinn
 • Talitusviis ja aparaat õlikivi utmiseks vedelas faasis ja õlide vahetpidamata fraktsoineerimiseks (EE). Patent nr. 1020. Rudolf Zeidler. 8.05.1928, Tallinn
 • Talitusviis õlikivi ja teiste põlevainete samaaegseks utmiseks ja krakkimiseks (EE). Patent nr. 1489. Rudolf Zeidler. 18.10.1930, Sillamäe
 • Talitusviis, mille läbi pruunsöe, turba või teiste bituumiliste kõrge niiskuse sisaldavusega kütteainete väärtuslikuks muutmise protsess, milles niiskuse kõrvaldamine teostatakse soojendamise teel, majanduslikult kasulikuks muudetakse (EE). Patent nr. 2043. Rudolf Zeidler. 13.10.1934, Tallinn
 • Põlevkivi retort (SE). Patent 615. Oskar Fredrik Karlsson. 23.12.1925, Stokholm.
 • Põlevkivi küttekolle (DE). Patent nr 766. Georg Thiemann. 21.09.1926, Berliin
 • Ahi põlevkivi ja teiste põlevmaterjalide destilleerimiseks (SE). Patent nr 753. Wilhelm Segerström. 3.08.1926, Ängelholm
 • Põlevkivi küttekolle (DE). Patent nr. 830. Hugo Lentz. 18.01.1927, Berliin
 • Vertikaalne plaatretort õlide ekstraheerimiseks bitumeenilistest kõvadest põlevainetest, nagu põlevkivi, süsi, turvas ja sarnased ained (EE). Patent nr. 897. Anna Pauline Valdt. 27.06.1927, Tallinn
 • Kivisöe, põlevkivi jt. õlisisaldavate materjalide destilleerimisviis (FI). Gustaf Svinhufvud. Patent nr. 884. 31.05.1927, Helsingi
 • Seadis ja talitusviis õlikivi ja sarnaste ainete kuivalt destilleerimiseks (SE). Patent nr. 948. Patentaktiebolaget Gröndal-Ramen (SE). 13.01.1928, Stokholm
 • Talitusviis igasuguste kunstkivide valmistamiseks põlevkivituhast ilma sideainete tarvitamiseta (EE). Patent nr 1009. Evald Eichelberg. 5.04.1928, Tallinn
 • Talitusviis kergete õlide väävlist vabastamiseks (EE). Patent nr 1055. Eesti Patendi AG. 23.06.1928, Tallinn
 • Talitusviis ja sisseseade põletisõlide põletamiseks (GB). Patent nr. 1068. John Edward Hackford. 31.07.1928, London
 • Põlevkivitolmuga köetav ääs, eriti veduritele (DE). Patent nr. 1093. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (DE). 27.10.1928, Berliin
 • Retort õlisisaldava kildkivi ja muude sarnaste ainete ümbertöötamiseks (GB). Patent nr. 1122. Thomas Malcolm Davidson. 28.11.1928
 • Tiirlev retort õlikivi jne. ümbertöötamiseks (GB). Patent nr. 2080. Thomas Malcolm Davidson. 9.03.1935
 • Menetlus söe ja teiste materjalide koksistamiseks (GB). Patent nr. 2667. Thomas Malcolm Davidson. 4.10.1938.      
 • Talitusviis kunstkivide valmistamiseks põlevkivituhast, tarvitades tuha soojuskeemilist ümbertöötamist (EE). Patent nr. 1128. Balti Puuvilla ja Kudumise AS. 22.12.1928
 • Talitusviis õlide, süsivesinikkude, vedelate või gaasitaoliste pürogeenilise lahutuse saaduste ümbertöötamiseks (DE). Patent nr. 1207. H. Rostin, 23.04.1929
 • Kaheastmeline õlikivi utmisviis pannretordiga ning generaator-retordiga (DE). Patent nr. 1205. Andres Grauen. 23.04.1929, Tallinn
 • Talitusviis raffineeritud, otse tarvituskõlbulikkude mootorpõletusainete, määrde, õlide, põletusõlide ja sarnaste ainete saamiseks (DE). Patent nr 1250. I.G. Farbenindustrie (DE). 17.07.1929, Frankfurt          
 • Talitusviis väärtuslikkude vedelate produktide saamiseks looduses leiduvatest sütest, õlikividest või muudest bitumeensetest ainetest (DE). Patent nr. 1379. I.G. Farbenindustrie AG (DE). 27.02.1930, Frankfurt
 • Talitusviis õlikivide vabastamiseks väävlist (EE). Patent nr. 1321. Henry Winkler. 14.11.1929, Tallinn
 • Käsitusviis põlevkivist asfaldi ja bensiinirikaste õlide saamiseks (EE). Patent nr. 1261. J. Kopvillem. 22.07.1929, Tallinn
 • Talitusviis õli lahutamiseks ehk krakkimiseks (US). Patent nr 1335. Universal Oil Products Co (US). 20.12.1929, Chicago, Illinois
 • Talitusviis süsivesinikõlide krakkimiseks (US). Patent nr. 1737. Universal Oil Products Co (US). 29.04.1932, Chicago, Illinois
 • Talitusviis kunstkivide valmistamiseks põlevkivi tuhast (EE). Patent nr. 1801. Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise Vabriku AS . 15.10.1932, Tallinn
 • Talitusviis kunstkivide valmistamiseks põlevkivi tuhast bituumiliste ainete lisandusega (EE). Patent nr. 2451. Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise Vabriku Aktsia Selts. 15.09.1937, Tallinn
 • Uuendused retortides õlikivi ja teiste sarnaste ainete ümbertöötamiseks (EE). Patent nr. 2137. Alexander Georg Toel. 17.08.1935, Tallinn
 • Talitusviis põlevkivi tuhast ehk põlevkivikoksist asfaltkoksbetoonkivide ja tee-ehitusmaterjali valmistamiseks (EE). Johan Clausen. 18.12.1937, Tallinn
 • Seadeldis põlevkivi uttegeneraatorile kuumenduse reguleerimiseks permanentgaasiga (EE). Patent nr. 2641. Johannes Rudolf Sepp. 3.09.1938, Tallinn
 • Gaasigeneraatori ja põlevkiviuttegeneraatori alusbassein ühes seadeldisega mehaaniliselt ja vahetpidamata tuha ja šlaki kõrvaldamisega (EE). Patent nr 2645. Johannes Rudolf Sepp. 27.09.1938, Tallinn
 • Vertikaalse ehitusviisiga utmisretort-ahi, missugune töötab väljaspoolt köetavate kuumuskehade läbi üleskuumutatud ning horisontaalsihis ringvooluliselt liikuma pandud utmisaurudega, põlevkivi ning teiste bitumeensete ainete utmiseks (EE). Johannes Rudolf Sepp. 30.08.1939, Tallinn
 • Kütteaine (EE). Patent nr. 2968. Ants Sillamaa. 3.12.1940, Sillamäe, Vaivara, Narva
 • Talitusviis põlevkivi ümbertöötamiseks (EE). Patent nr 2938. Georg Reinhold Paas. 27.09.1940, Mustvee
 • Tunnelahi utmiseks ja kuivatamiseks (EE). Patent nr. 2937. Eesti Patendi AS. 27.09.1940, Tallinn