Tallinna Tehnikaülikool

Mis on põlevkivi?

pkk_kerogeen_5_476x357

Eesti põlevkivi ehk kukersiit (nimetus on tulenev leiukohast Kukruse külas Ida-Virumaal) on üks tahketest põlevatest maavaradest. Põlevkivi on moodustunud ca 450 miljonit aastat tagasi madalas soojas soolases meres. Soodsatel aastatel ladestusid vetikamatid, mis segunesid savi- ja lubimineraalidega.

Põlevkivi koosneb mittetäielikult lagunenud orgaanilisest ainest (50-70% ulatuses) ja mittepõlevast mineraalosast. Orgaanilise ehk põleva osa kivist moodustavad süsinik ja vesinik, aga ka hapnik ja lämmastik, vähesel määral on fosforit ja kloori. Põlevkivi põlemisel jääb järele ligikaudu 55% tuhka.

Eestis kasutatakse põlevkivi elektrienergia ja õli tootmiseks. Eestis kaevandatava põlevkivi kütteväärtus on vahemikus 5–20 MJ/kg. Eesti on Euroopa Liidu energiasõltumatuim riik, seda suuresti tänu põlevkivist toodetud energiale. Põlevkiviettevõtted tootsid 2017. aastal 9,2 TWh elektrit, mis on  75% kogu Eestis toodetavast elektrienergiast. Põlevkiviõlitööstuse toodanguks on põlevkivikütteõlid, bituumen, koks, peenkeemia, alküülresortsiinid, fenoolid ja vaigud. 2018. aastal toodeti Eestis üle miljoni tonni põlevkiviõli, millest ligikaudu 90% eksporditi. Põlevkivitööstuse jäätmed on aheraine, poolkoks ja tuhk.

Eesti põlevkivitööstuse ettevõtted on Eesti Energia AS, Viru Keemia Grupp AS, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ (Alexela Group AS) ja Kunda Nordic Tsement AS.

Eesti põlevkivitööstuse 2018. aasta müügitulu oli üle 772 miljoni euro, tööstuses töötas keskmiselt 7303 inimest, kokku kaevandati 15,9 miljonit tonni põlevkivi ja ettevõtete panus riigikassasse oli veidi üle 122 miljoni euro.

Maailmas leidub põlevkivi 33 riigis enam kui 600 leiukohas. Suurimad põlevkivi varud on Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hiinas, Venemaa, Iisraelis, Jordaanias ja Brasiilias. Maailma Energeetikanõukogu andmetel sisaldab kogu maailma põlevkivi ligikaudu 6 050 miljardit barrelit põlevkiviõli. See on neli korda rohkem kui kogu maailma naftavaru. Eestis paikneb põlevkivi Eesti ja Tapa leiukohas Kirde-Eestis. Eestis leidub kahte tüüpi põlevkivi: kukersiit ja argilliit. Eesti põlevkivivarude suuruseks hinnatakse 16 000 miljonit barrelit (põlevkivivarus sisalduv põlevkiviõli kogus), mis on maailmas suuruselt kümnes põlevkivivarude maht.

Kasutatud allikad:

  1. Põlevkivitööstuse aastaraamat 2018. TalTech Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus, 2019
  2. Bachmann, M. Ilp, R., Kilk, K. jt. Kukersiit ja konnatahvel: meie energia lugu. Motor, 2014