Tallinna Tehnikaülikool

Kompetentsikeskuse projektid

Põlevkivi kompetentsikeskust on toetatud Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi regionaalsete kompetentsikeskuste arendamise meetme ning Eesti-siseste fondide kaudu.

Projekti nr: 2014-2020.5.04.21-0440

Projekti eesmärk: Töötada välja sobiv lahendus Ecometal AS-is pliiakude ümbertöötlemise tulemusel tekkivate raskeplasti jäätmete kasutamiseks koos põlevkiviga õli tootmisel, et vähendada põlevkivi tarbimist ja suurendada plastijäätmete ringlussevõtu osakaalu ilma toodetud õli kvaliteeti muutmata.

Projekti tulemus: Projekti tulemusena on kontrollitud nimetatud jäätmete eeltöötlemise ja jäätmete klassifitseerimise võimalused. Samuti on välja selgitatud nii eeltöödeldud kui eeltöötluseta jäätmete ja põlevkivi koospürolüüsimisel saadud õlide omadused ja sellest tulenevalt optimaalsed töötlemise tingimused. Projekti tulemusena on PKK omandanud metoodika ohtlike jäätmete põlevkiviga koostöötlemise võimaluste kontrollimiseks.

Projekti partnered:
1.    Tallinna Tehnikaülikool (Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus)
2.    AS Ecometal

Projekti teostusaeg: 03.05.2021 - 28.02.2022

Projekti maksumus: 121 000 eurot, toetus 102 850 eurot

Projekti kokkuvõte: Pliiakude raskeplasti õlitööstuses kasutamise uuringu kokkuvõte

Projekti toetab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.

PKK_EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne_476x275

Projekti eesmärk: Tõsta põlevkivi kompetentsikeskuse (PKK) akadeemilist taset ja teadus-arendustegevuse võimekust täitmaks innovatsioonipartneri rolli ettevõtetele tootearenduse lahenduste pakkumisel ja rakendusuuringute tegemisel ning samaaegselt toetada töökohtade loomist nii ettevõtetes kui PKK-s.

Projekti tulemus: PKK tegevusvaldkond laienenud põlevkivisektoriga seotud teistesse valdkondadesse, mis toetab PKK jätkusuutlikkust teadus-arendustegevuse jätkamiseks. Projekti tulemusena toimunud teadmussiirde käigus on põlevkiviettevõtted ja teised regiooni ettevõtted saanud mitterahalist abi toodeteteenuste teaduspõhisel arendamisel ja kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomisel.

Projekti teostusaeg: 01.01.2020 - 31.08.2023

Projekti maksumus: 1 075 000,00 eurot, toetus 860 000,00 eurot;

Projekti toetab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.

PKK_EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne_476x275

Projekti eesmärk: Leida põlevkiviõlis ja poolkoksis kahjulike lisandite (vastavalt eelkõige väävli ja raskmetallide) sisalduse vähendamise meetodid.

Projekti tulemus: Välja selgitatud põlevkivi mikrobioloogilise eeltöötluse võimalikkus põlevkiviõli turuväärtuse tõstmiseks selle väävli sisalduse vähendamise kaudu ja mikrobioloogilise järeltöötlemise võimalikkus poolkoksi keskkonnaohtlikkuse alandamisel ehk raskmetallide sisalduse vähendamisel. Kokkuvõtteks välja töötatud kaks eraldi mikrobioloogilise puhastamise protsessi ja määratud protsesside rakendamiseks vajalike edasiste tegevuste sisu.

Lühikokkuvõte: Uuringus töödeldakse põlevkivi ja poolkoksi mikrobioloogiliselt nendes kahjulike lisandite vähendamiseks. Leitakse sobivad mikroobikooslused ja nende kasutustingimused ning analüüsitakse töödeldud materjale nende edasise kasutamise seisukohalt. Projekti tulemusena on perspektiivis võimalik jõuda põlevkiviõli olulise väävlisisalduse vähendamiseni ja tõsta selle turuväärtust, muuta poolkoks mitteohtlikuks jäätmeks ja tuua otsest kasu nii põlevkiviettevõtetele kui teaduspartneritele.

Meede: 2014-2020.5.4 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine, taotlusvoor: Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine

Projekti partnerid:

  1.     Tallinna Tehnikaülikool
  2.     BiotaTec OÜ

Projekti toetas Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.

PKK_EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne_476x275

Põlevkivi Kompetentsikeskust on toetatud Ettevõtluse Arendamise SA (EAS) ja Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) regionaalsete  kompetentsikeskuste arendamise meetme kaudu järgmiselt:

  •    projekt "Põlevkivi Kompetentsikeskus", EU50284 01.01.2016 – 31.12.2019, maksumus 823 529,40 eurot, toetus 699 999,99 eurot;
  •    projekt "Põlevkivi Kompetentsikeskus", EU48750  01.01.2015 – 31.08.2015, maksumus 180 500,00 eurot, toetus 153 425,00 eurot;
  •    projekt „Põlevkivi Kompetentsikeskus“ EU41249,  15.09.2011-31.08.2015, maksumus 3  566 659,55 eurot, toetus 3 031 660,62 eurot;
  •    projekt „Põlevkivi Kompetentsikeskus“, EU32812, 01.06.2010-05.01.2011, maksumus 36 833,46 eurot, toetus 31 308,44 eurot.

Projekte toetas Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.

PKK_EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne_476x275