Tallinna Tehnikaülikool

Laboriseadmed

Labori töötajad jälgivad pidevalt uute katsemeetodite väljatöötamise suundumusi ning arendavad vastavalt sellele seadmeparki.

PKK_seadmed3
PKK_Larissa

Väljavõte tähtsamatest seadmetest laboris:

 • pürolüüsiseade (5-liitriline)
 • üldväävli analüsaator (kuni 500 ppm, Mitsubishi TS-100)
 • lõikeveski (Retsch SM 300)
 • lõugpurustaja (Ethos One Milestone)
 • planetaarveski (Retsch PM 100)
 • osakeste jaotuse analüsaator (Malvern Instruments Mastersizer 3000)
 • stereomikroskoop (Nikon SMZ25)
 • termogravimeetria analüsaator (Mettler-Toledo TGA 1)
 • analüsaator aatomemissiooni mikro- ja makroelementide sisalduse määramiseks (Agilent 4100 MP-AES)
 • analüsaator C, H, N, C, Cl, TIC elementide määramiseks (Vario Macro Cube)
 • element-analüsaator O määramiseks (ECS4010 )
 • orgaanilise süsiniku sisalduse (TOC ja DOC) analüsaator (SOLIDS)
 • mikrolaineahi (Ethos One Milestone)
 • Karl Fischeri titraator C30
 • automaat-titraator (Mettler-Toledo T50)
 • kalorimeeter vedelate ja tahkete kütuste põlemissoojuse määramiseks (PARR 6300, IKA C 6000)
 • diiselkütuse külmaparameetrite määramise seade (Huber CC-508)
 • koksijäägi  määramise seade (Normalab NMC 210)
 • korrosioonikindluse määramise seade (K 25329)
 • küllastunud aururõhu määramise seade (81000-2V)
 • tihedusmõõtur (Mettler-Toledo DM 45 DeltaRange)
 • õlide määrimisvõime määramise seade (TE 80)
 • madaltemperatuurne termostaat (Huber CC 508 Cryostat)
 • Kjeldahli seade (Velp Scientifica UDK159 + DKL8)
 • läbivoolu kõrgsurvereaktor (Parr)
 • kõrgsurvereaktor (Haage-High-Pressure Autoclave)
 • kõrgtemperatuurne destillatsioonikolonn (B/R Instruments 36-100-45 Mini Crude)
 • vedelkütuste destillatsiooni seade (Normalab NDI Basic)
 • rotatsioonauruti RV 8
 • tsentrifuug termostateeriv ja inertgaasiga ventileeritav (Hettich Rotanta 460H)
 • tsntrifuug kütuste-õlide uurimiseks (Eppendorf 5810R)
 • ultraheli homogenisaator (UW3200)
 • 2-küvetiline UV-spektromeeter (Biochrom Libro S60)
 • portatiivne gaasianalüsaator (Testo 350)
 • gaasikromatograaf Agilent (7890 B GC System)
 • Shimadzu gaaskromatograaf (QP2010Plus)
 • MS spektromeeter (Shimadzy 2010 ultra)
 • katsemootor (Ricardo SingleCylinder Research Engine)

Lisainfo