Tallinna Tehnikaülikool

Laboriteenused

TEENUSTE TÄIELIK NIMEKIRI:   LABORITEENUSED

Kütuste tehnoloogia teadus- ja katselaboratoorium teeb

 • tahkete kütuste analüüse (sh jäätmekütus, biomass, plastik, plastjäätmed, rehvihake, põlevkivi, kivisüsi, puit, turvas),
 • tahkete kütuste termilise töötlemise uuringuid (poolkoksistamine, pürolüüs, hüdrogeenimine),
 • vedelkütuste omaduste analüüse (sh põlevkiviõli, naftasaadused) ,
 • vedelkütuste uuringuid nii põlevkivi kui nafta baasil,
 • biokütuste analüüse ja uuringuid (üld- ja analüütilise niiskuse määramine, tuhasus, kütteväärtuse määramine, elementanalüüs),
 • teisi analüüse/uuringuid kokkuleppel kliendiga.

Labor pakub teenuseid järgmistes valdkondades:

 1. kromatograafia,
 2. spektraalanalüüsid, sh veeanalüüsid,
 3. elementanalüüs,
 4. kaalanalüüs,
 5. tiitrimeetriline analüüs,
 6.  muud aparatuursed meetodid, sh fraktsioonkoostis, kinemaatiline koostis, määrimisomadused  HFRR-seadmega jt,
 7. arvutusmeetodid,
 8. stendikatsed,
 9. kütuste uuringud stendimootoriga.

Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud katselabor L059 standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes. Labori hindamise käigus Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse poolt avaldab labor info klienditest kolmandale osapoolele ehk assessorile. Hindamisrühma liikmed  garanteerivad omalt poolt konfidentsiaalsuse.

 

Lisainfo