Tallinna Tehnikaülikool

Labori olulisemad teostatud tööd

  • Attarat Mining Company (Jordaania) põlevkivi katselabori loomise ja akrediteerimiseks ettevalmistamise konsulteerimine (2018-2019)
  • Jordaania põlevkivimaardlate põlevkivi tehnoloogiliste omaduste määramine 2008-2013
  • Austraalia (2014), Maroko (2014) ja Mongoolia (2015) põlevkivide tehnoloogiliste omaduste määramine
  • põlevkivi ja rehvihakke koostöötlemise projektis osalemine (toorainete ja pürolüüsi produktide analüüs) 2017
  • põlevkivi, turba ja puidu analüüsimine elektrijaama käivitamiseks 2016-2017
  • kvaliteedisüsteemi dokumentide (kvaliteedikäsiraamat jt) koostamine, välisauditi läbiviimine ja laboritevaheliste võrdluskatsete korraldamine ettevõtte labori akrediteerimiseks 2016
  • välisõhku eralduva süsinikdioksiidi heitkoguse arvutamise metoodikate väljatöötamine  2015
  • Saaremaa Kudjape prügilaplastist õli tootmise võimaluste väljaselgitamine 2013