Tallinna Tehnikaülikool

Psühholoogiline nõustamine toetab TalTechi üliõpilasi nii õppimises kui ka isiklikus elus ette tulevate raskuste korral.

Psühholoogiline nõustamine pakub üliõpilasele turvalist keskkonda, kus koostöös psühholoogiga püütakse tekkinud probleemidele võimalikke lahendusi leida.

Psühholoogiga võid usalduslikult ja konfident­siaal­­selt arutada kõiki teemasid, mis Sulle muret valmistavad, nt ebakindlus, ülemäärane muretsemine või ärevus, motivatsioonipuudus, kurvameelsus või masen­dus, suhtlemise ja suhetega seotud probleemid, ko­hanemisprobleemid või suutmatus kooli vm nõudmis­tega toime tulla, ootamatud elusündmused (kriis, lein), raskused valikute tegemisel või aja- ja tegevuste planeerimisel.

Psühholoogid

Pane tähele!

  • Nõustamine on üliõpilastele TASUTA!

  • Lepi kohtumine kokku e-posti teel!

Tasuta nõustamine ja abi

  • Tasuta e-nõustamine ja info erinevate häirete kohta

  • Muretelefon – nõustamine telefonil 126 (eesti keeles) või 127 (vene keeles)

  • MTÜ Eluliin usaldustelefon - nõustamine telefonil 6558088 (eesti keeles) või 6555688 (vene keeles)

Sotsiaalkindlustusamet on  koondanud enda pakutavad erinevad abitelefonid ning koostanud infolehe, mis aitab selgust tuua olemasolevatest abiliinidest ja toest.

Sotsiaalkindlustuse infotelefonid