Tallinna Tehnikaülikool

Raamatukogu 100

Kolmapäeval, 11. detsembril 2019 tähistab Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu oma 100. aastapäeva. 

23. oktoobril avasime raamatukogu ajajoone, millele oleme kogunud olulisemaid sündmusi oma 100-aastasest väärikast ajaloost. Siin on palju avamisi, kolimisi, ümberkorraldusi ja ka uusi lahendusi, mis on osaliselt kasutusel tänapäevalgi. Ajajoone koostas Maris Nool koostöös Signe Ringo ja Gerda Koidlaga. Rända ajas tagasi ja vaata ise järele!

Ajajoone avamine
Ajajoone avamine

Raamatukokku sisenedes leiad astmestikult instagrami raami. Jäädvusta ka ennast 100-aastase raamatukogu ajalukku – tee endast pilti ja jaga seda Instagramis!

Instagrami raam

Näitusel “Meie lugemisvara 100 aastat tagasi” raamatukogu 2. korruse lugemisalas
on õpikuid, mis olid kasutusel meie ülikooli algaastatel, aga ka 19.-20. sajandi ilukirjandust, ajakirju ja ajalehti. Vanim raamat näitusel on 1867. aastal H. Laakmanni trükikojas ilmunud õpik J. G. Schwartz. „Wisika, ehk öppetus lodud asjade issewisidest ja wäggedest“, mille oli „Tallinna keelde“ tõlkinud C. G. Reinthal. Näitusel on ka Friedrich Autenheimeri 1910. aastal ilmunud õpik "Elementarbuch der Differential- und Integralrechnung ...", mis inventariraamatu andmetel „muretseti“ raamatukogusse 17. detsembril 1919 ja on teadaolevalt ainuke, mis on Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogus olnud 100 aastat.

Näitus
Näitus

Näitus  “Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu 100“ raamatukogu klaasgaleriis 
annab ülevaate raamatukogu kujunemisloost ja tähtsamatest sündmustest, raamatukogus töötanud inimestest ja hoonetest, kus raamatukogu on paiknenud. Väljapanekus on olulisemaid publikatsioone ja arhiividokumente, huvitavaid väljavõtteid perioodikast, rikkalikult fotomaterjali.

Raamatukogu 100 näitus

Raamatukogu inventariraamatusse on kõige varasem sissekanne tehtud 11. detsembril 1919 raamatu kohta „Морские паровые машины : описательный курс паровых машин Морского Инженерного Училища Императора Николая I с приложением атласа чертежей“. Вып.1-3. Raamat on välja antud Peterburis 1902–1904. Raamatu koostaja on Tallinnas sündinud eestlane professor tehnikadoktor Voldemar Madisov. Sellest sissekandest algab meie raamatukogu ajalugu.

Raamatukogu 100 näitus

Ajalootrükis „Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 1919–2019“ 
võtab kokku raamatukogu olulisemad arengud sõnas ja pildis. Lisaks lühiülevaatele raamatukogu 100-aastasest tegevusperioodist on raamatus esitatud sündmuste kronoloogia ning eluloolised lühiandmed juhatajate ja direktorite kohta.

Väljaanne „Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu ajaraamat 2015–2019“
on neljas raamatukogu ajaraamatute sarjas. Selle ajaraamatu ilmumisega saab dokumenteeritud raamatukogu sajandipikkune ajalugu. Sarja kuulub veel kolm väljaannet – ajaraamatud 1919–1989, 1989–2004 ja 2005–2014. Nendest raamatutest leiab ülevaate antud perioodi raamatukogu tegevusest, tähtsamate sündmuste kroonika, arvandmed, töötajate nimestikud ja töötajate publikatsioonide bibliograafia.

Raamatukogu ajaraamat

Artiklid “Mente et Manus” 

 • Tuuliki Tõiste. “100-aastane raamatukogu pakub kaasaegseid teenuseid”. 2019, 1. Loe artiklit.

 • Taimi Nurmiste. “100-aastane raamatukogu on e-raamatukogu”. 2019, 3. Loe artiklit.

Artikkel Vikipeedias

Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu. Loe artiklit.

Aastapäevatrükiste esmaesitlused toimuvad raamatukogu 100. aastapäeval, 11. detsembril 2019.

Rahvusvaheline ettekandepäev
TEADUSRAAMATUKOGUDE UUED VÄLJAKUTSED JA VÕIMALUSED
Ehitajate tee 5, NRG-226
Sünkroontõlge inglise keelde

KAVA

10.30–11.00 Registreerimine ja hommikukohv

11.00–12.40

 • Tervitussõnad. Tõnis Lukas, kultuuriminister

 • Ettekandepäeva avab prof Renno Veinthal, Tallinna Tehnikaülikooli teadusprorektor

 • Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu 100 aastat. Aiki Tibar, raamatukogu teadus- ja arendustegevuse spetsialist

 • Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu arengutest. Tõnis Liibek, raamatukogu direktor

 • Library to Learnig Centre. Looking back after three years. Matti Raatikainen, Learning Centre Services Manager, and Kirsi Heino, Learning Centre Information Specialist of Aalto University

 • Influence of Internal and External Conditions in the Academic Library. Aija Janbicka-Viba, Library Director, and Sarmite Krauze, Deputy Director of Riga Technical University Library

Lõuna 12.40–13.40

13.40–15.20

 • Kolm tilka verd – Rahvusraamatukogu teeb kratte. Jane Makke, raamatukogu metaandmete peaspetsialist

 • Tallinna Ülikooli Akadeemilise raamatukogu arengueesmärkidest. Andres Kollist, raamatukogu direktor

 • Kümme aastat avatud teadust Tartu Ülikooli raamatukogus. Lilian Neerut, raamatukogu erialainfo talituse juhataja

 • What can libraries do to facilitate Open Science? Wilhelm Widmark, Library Director of Stockholm University

 • Kokkuvõte päevast. Tõnis Liibek, Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu direktor

Päeva juhib Tuuliki Tõiste, Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu teeninduskeskuse juht

Kolmapäeval, 11. detsembril on raamatukogu 100. sünnipäev!

 • Kell 13.30 pakume raamatukogu infolaua juures külastajaile torti. Tule tee suu magusaks!

 • Astmestikult leiad jõulumeeleolus soovide puu. Mõtle juba aegsasti, mida oma raamatukogule uueks aastaks soovid!