Tallinna Tehnikaülikool

Koolitused

KOOLITUSED 2024

14.02 Andmehaldus projektitaotlustes
Registreeri

22.02 Publitseerimine teadusajakirjades lähtuvalt ülikooli nõuetest, kvartiilid ja klassifikaatorid, ajakirja mõjufaktor, ETIS
Registreeri 

29.02 Teadusandmete repositooriumi TalTechData kasutamine 
Registreeri

6.03 Andmehaldus projektitaotlustes
Registreeri

20.03 Publitseerimine teadusajakirjades lähtuvalt ülikooli nõuetest, kvartiilid ja klassifikaatorid, ajakirja mõjufaktor, ETIS
Registreeri

14.03 Teadustöö nähtavus – erinevate akadeemiliste kontode ning sotsiaalmeediakanalite tutvustus, avatud juurdepääsu ning andmehalduse võimalused, teadusajakirja valimine ning teadustöö leitavamaks muutmine
Registreeri  


KOOLITUSED 2023

23.10 Teadlase ja teaduse nähtavus (avatud) (teadus)maailmas
Algus 15.30, koolitus on eesti keeles. Ruum LIB-522 või MS Teams. Koolitaja Mirjam Piik.
Registreerimine

24.10 Kuidas leida publitseerimiseks sobivat teadusajakirja (avatud juurdepääsuga)?
Kvartiilid, klassifikaatorid, andmeajakirjad ja andmeartiklid
Algus 15.30, koolitus on eesti keeles. Ruum LIB-522 või MS Teams. Koolitaja Piret Remmelgas.
Registreerimine

25. 10 Veebiseminar Andmekaitse ja infoturve teadustöös
Kell 13.00-14.30 Zoomi keskkonnas

Veebiseminaril on kolm ettekannet, millest kaks on eestikeelsed ning üks inglisekeelne. Veebiseminaril tutvustatakse juhendit „Andmekaitse teadustöös“ (Marten Juurik, ETAG/TÜ), infoturvet ning selle seost teadustööga (Toomas Lepik, TalTech) ja anonümiseerimistööriista Amnesia (Manolis Terrovitis, OpenAIRE – inglise keeles algusega kell 14.00). Registreerimine

Üritust korraldavad DataCite Eesti, OpenAIRE Eesti ja RDA Eesti.

26.10 Teadusandmed ja andmehaldus – osa avatud teadusmaailmast
Koolitusel käsitletakse teadusandmete haldamise üldiseid põhimõtteid.
Algus 15.30, koolitus on eesti keeles. Ruum LIB-522 või MS Teams. Koolitaja Janelle Kirss.
Registreerimine

27.10 TaltechData 
Tallinna Tehnikaülikooli andmerepositooriumi kasutamise tutvustus.
Algus 14.00, koolitus on eesti keeles. Ruum LIB-522 või MS Teams. Koolitaja Janelle Kirss.
Registreerimine

23.05 Kuidas leida publitseerimiseks sobivat teadusajakirja? Uued nõuded ja võimalused – kvartiilid ja klassifikaatorid, andmeajakirjad ja andmeartiklid
16.00-17.00, LIB 522 või Teams, lisainfo piret.remmelgas@taltech.ee 
Registreerimine https://forms.office.com/e/JvNpuXcgn7

31.05 How to find a scientific journal for publication? New requirements and possibilites - quartiles and classifiers, data journals and data papers
16.00-17.00, Teams, more information piret.remmelgas@taltech.ee 
Registration https://forms.office.com/e/JvNpuXcgn7

01.06 Andmehaldusplaani koostamine - üldine teadusandmete haldus, ETAg ja Horisont Euroopa andmehaldusplaanide  vormide ülevaade
15.30-17.00, LIB 522 või Teams, lisainfo janelle.kirss@taltech.ee
Registreerimine https://forms.office.com/e/kN45y9i9aZ

08.06 Creating a data management plan - general scientific data management, ETAg and an overview of the topics of Horizon European data management plans
15.30-17.00, Teams, more information janelle.kirss@taltech.ee
Registration https://forms.office.com/e/kN45y9i9aZ

Abimaterjalid

Avatud juurdepääsu ja teaduskommunikatsiooni on ligi kümne aasta jooksul edendatud mitmete algatuste kaudu. SHERPA ja OpenAIRE projektide toel on loodud mitmed infoallikad ja andmebaasid.

Portaal OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe), https://www.openaire.eu on hea lähtepunkt teadlasele repositooriumi valimiseks. OpenAIRE on avatud teaduse edendamiseks loodud e-taristu, mille portaali kaudu püütakse teha kättesaadavaks võimalikult suur osa Euroopas rahastatud teadusprojektidest, publikatsioonidest ja teadusandmetest.

Euroopa Teadusnõukogu soovitab arhiveerimisel eelistada valdkonnapõhiseid repositooriume, nagu näiteks:
- Europe PubMed Central, http://europepmc.org - juurdepääs maailma bioteaduste alastele artiklitele, raamatutele, patentidele ja kliinilistele juhenditele;
- arXiv, http://arxiv.org - artiklite arhiiv füüsika ja inseneriteaduste alal;
- OAPEN Library, http://oapen.org - repositoorium monograafiatele, raamatupeatükkidele jm mahukamatele tekstidele (peamiselt humanitaar- ja sotsiaalteadusted).
Sobiva puudumisel võib kasutada ka institutsionaalseid repositooriume või multidistsiplinaarset Zenodot, www.zenodo.org, mida pakub OpenAIRE ja haldab CERN.

Directory of Open Access Repositorieshttp://www.opendoar.org. Nottinghami ja Lundi ülikoolide poolt hallatav kataloog OpenDOAR koondab eri tüüpi, teadusliku sisuga repositooriume, mis on täistekstidele vaba juurdepääsuga. DOAR-i on registreeritud ligi 2600 kontrollitud kvaliteediga repositooriumi, samas pakutakse ka otsinguvõimalust nende sisust.

The Directory of Open Access Journalshttps://doaj.org. Kataloog sisaldab eelretsenseeritud, avatud juurdepääsuga teadusajakirju, perioodikaväljaandeid ja nende artiklite metaandmeid. 9400 ajakirjast ligi 10% omavad kvaliteedimärki DOAJ "Seal", mis kinnitab, et nende ajakirjade puhul on järgitud avatuse ja kirjastamise standardeid kõrgel tasemel.

DOAJ "Seal" märgiga ajakirja puhul on täidetud järgmised tingimused: tagatud on pikaajaline digitaalne säilimine ja arhiveerimine; ajakirja artiklid on varustatud DOIga, metaandmetega, masinloetava CC litsentsiga; võimaldatakse maksimaalset taaskasutamist CC BY, CC BY-SA või CC BY-NC litsentsi alusel; arhiveerimispoliitika olemasolu, selle kajastumine vastavas registris (nt SHERPA/RoMEO-s); autorile autoriõiguse säilitamine ilma piiranguteta.

SHERPA/RoMEO - Publisher copyright policies & self-archiving, http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php. Andmebaas koondab infot eelretsenseeritud ajakirjade avatud juurdepääsu, litsentsitingimuste ning isearhiveerimise võimaluste kohta. Hõlmatud on ligi 2365 kirjastust. Info ajakirjade kohta pärineb erinevatelt koostööpartneritelt: British Library, Directory of Open Access Journals (DOAJ), National Center for Biotechnology Information (USA) jt.

SHERPA/JULIET - Research funders' open access policies, http://www.sherpa.ac.uk/juliet. Sisaldab teavet teadusrahastajate poliitikate kohta, nende nõuetest avatud juurdepääsu, publitseerimise ja andmete arhiveerimise osas.