Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Teadusinfosüsteem ETIS

Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) on riiklik register, kuhu on koondatud Eesti teadus- ja arendustegevusega (T&A) seotud informatsioon. Süsteem võimaldab Eesti T&A alase informatsiooni kättesaadavaks tegemise laiemale avalikkusele.

ETISe üks olulisemaid eesmärke on teadusprojektide (institutsionaalsed ja personaalsed uurimistoetused, riiklike programmide projektid jm) finantseerimistaotluste ja aruannete esitamine ning teadustegevuse tulemuste (publikatsioonid, leiutised, kraadiõpe jm) tutvustamine.

ETISe peaadministraatoriks ülikoolis (edaspidi tekstis: administraator) on teadusosakonna teadus- ja arendustegevuse analüütik Kiira Parre. Administraator korraldab ETISe andmete haldamist ülikoolis.

ETISe põhimääruse kohaselt peab asutus nii teadustegevuse tulemuste (esmajoones publikatsioonid) kui projektide finantseerimise andmed vastavasse moodulisse sisestama viie päeva jooksul alates andmete tekkimisest.

TalTech töötajate teaduspublikatsioonide andmed kontrollib ja kinnitab üldjuhul TalTechi raamatukogu bibliograaf. Erandjuhul võib struktuuriüksuse juht teha ettepaneku määrata kinnitajaks mõni teine TalTech töötaja.

ETISe publikatsioonide sisestamise ja klassifikaatorite määramisel ning kirje muutmisel ja sobiva ajakirja valimisel aitab teid Piret Remmelgas, Signe Jantson

ETISe klassifikaatorid

ETISe kasutustingimused

ETISe uued arendused
 

ETISe töökorraldus TalTechis:

  • ETISe kasutamine toimub Interneti vahendusel aadressil http://www.etis.ee. Sisenemiseks on lehe üleval paremas nurgas nupp Sisene.

  • ETISesse saab siseneda kasutades riigi autentimisteenuseid (Eesti ID-kaart, mobiil-ID, pangalink, Smart-ID), asutuse parooli (TalTech Uni-ID) või ETISe kasutajatunnust ja parooli.

  • ETISe kasutajatunnuse ja parooli saamiseks tuleb pöörduda oma isikuandmete edastamiseks TalTechi administraatori või ETISe administraatorite poole. Eesti isikukoodi mitteomavatele töötajatele/doktorantidele/magistrantidele konto loomiseks tuleb TalTechi teadusosakonda või ETISe administraatoritele saata isiku nimi, ametikoht TalTechis, täpne sünniaeg (formaadis: pp.kk.aaaa) ja kontaktandmed (telefon, meiliaadress).

  • Kõik TalTechi töötajad ja üliõpilased peavad kindlustama enda CV andmete ning teadustegevuse tulemuste (esmajoones publikatsioonid, projektid) pideva ajakohastamise. NB! Juhendamiste andmed kantakse ETISesse automaatselt üle TalTechi ÕIS-ist. Automaatne ülekanne toimib vaid sel juhul kui kõik ETISe kohustuslike väljade andmed on ÕIS-is täidetud.

  • TalTechi töötajate teaduspublikatsioonide andmed kontrollib ja kinnitab üldjuhul TalTechi raamatukogu bibliograaf. Erandjuhul võib struktuuriüksuse juht teha ettepaneku määrata kinnitajaks mõni teine TalTechi töötaja. Kõik erandjuhud kooskõlastatakse administraatoriga.

  • TalTechi töötajate teaduspublikatsioonid kinnitatakse juhul kui autoril on olemas ORCIDi konto. ORCIDi konto saate registreerida aadressil https://orcid.org/register