Tallinna Tehnikaülikool

Muud trükised

TalTechi kirjastuses ilmunud trükiseid on võimalik osta

  • raamatukogu 2. korruse teenindusletist
  • TalTechi meenete poest,
  • TalTechi e-poest.

Suuremate koguste või arvega ostmiseks kirjutage kirjastuse e-postile.

Eesti sillaehitus

Raamatus räägitakse rohkem kui kahesajast Eestimaa sillast. Autor on nende kohta kogunud aukartustäratava hulga andmeid, veetes arhiivides kümneid ja sadu tunde. Luubi all on siiski vaid olulisem osa meie sildadest, mis moodustavad napi kuuendiku praegu püsivatest rajatistest. Sisaldades ainulaadset teavet eeskätt asjatundja kaoks, jääb teos oma faktide põnevuse ja nende ladusa "montaažiga" tagatiseks, et tavalugejalgi on eeldusi selle nautimiseks. Ilmumisaasta 2004, 172 lk.

Hind: 8€

Elastomeerid ja kummid

Õpiku eesmärk on aidata materjalitehnoloogiat õppivatel üliõpilastel omandada teadmisi elastomeeridest ja kummidest. Materjali järjekord ja käsitletavate küsimuste ring vastab õppeaine programmile ning õpikut saab soovitada kui aine põhiõpikut. Pärast põhimõistete ja kummioleku olemuse selgitust on esitatav materjal jaotatud kahte ossa. Esimeses osas käsitletakse nn klassikalisi kumme, mille olemuses on määrav harv keemiline ristsidumine. Õpiku teine osa on pühendatud moodsamatele termoplastsetele elastomeeridele, mille omadused põhinevad aga füüsikalisel ristsidumisel. Mõlemas osas käsitletakse tuntumate esindajate keemilist struktuuri, sünteesi, põhiomadusi, töötlemismeetodeid ja kasutusvaldkondi. Ilmumisaasta 2010, 179 lk.

Hind: 4€

Füüsika II

Ilmumisaasta 2006, 134 lk.

Hind: 3€

Füüsika praktikumi tööjuhendid

Käesolev juhendite kogumik sisaldab füüsika II osa 23 laboratoorse töö kirjeldusi, millest 13 on elektromagnetismi ja 10 laineoptika valdkonnast. Võrreldes varasemate väljaannetega on sellesse kogumikku juurde võetud viimastel aastatel praktikumis üles seatud kahe uue töö - "Samakaldereferents" ja "valguse kiirus" juhendid. Esimese paigaldamine ja vastava juhendi koostamine oli mitme õppejõu kollektiivne töö. Ilmumisaasta 2010, 197 lk.

Hind: 3€

Geodeesia õppepraktika juhend

Ilmumisaasta 2011, 134 lk.

Hind: 3€

Glehni loss eile, täna, homme

Glehni lossi ajalugu ei ole pikk, kuid on siiski olemas. On isegi varasem, mis haarab aastaid kuni 1920, ja uuem 1965. aastast, kui tekkis mõte loss taastada. Aastate jooksul tekkisid, kadusid ja tekkisid taas Glehni pargis valvurimaja, lohed, tähetorn, palmimaja, Kitsa Mehe värav, Kalevipoeg. Neid tuleb vaadata koos kui asju sarnase saatusega. Käesolev raamat on "Glehni lossi kroonika" (2002) laiendus. Ilmumisaasta 2009, 102 lk.

Hind: 8€

Glehni lossi kroonika

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori (TAM) isetegevuslikuks ettevõtmiseks on aastaid olnud Glehni lossi taastamine - isetegevus, mis viis professionaalsusele. Võib-olla selline näiliselt teostamatute eesmärkide seadmine ning nende vallutamine ongi omane TAMile ja Tallinna Tehnikaülikooli vaimule. Raamatus kirjeldatakse Glehni lossi taastamist alates 1965. aastal tekkinud ideest. Ilmumisaasta 2002, 95 lk.

Hind: 8€

Kvaliteeditagamine analüütilises keemias


Hind: 3€

Kõrgem geodeesia

Hind: 6€ 

Küte


Hind: 5,50€ 

Laboratoorsete tööde protokollivihik


Hind: 6€

Matemaatiline statistika


Hind: 3€

org keemia nomenkkatuuri põhimõtted

Orgaanilise keemia nomenklatuuri põhimõtted. 2. parandatud trükk. – Õppevahendis käsitletakse peamiselt lihtsamate orgaaniliste ühendite süstemaatilist nimetamist, aga tutvustatakse ka levinumaid triviaalnimetusi. Orgaaniliste ühendite nomenklatuuri alused kuuluvad kindlalt orgaanilise keemia üldkursuse programmi, aga loomulikult ka iga haritud keemiku teadmistepagasisse. Ilmumisaasta 2024. 

Hind: 5€ 

Polümeeriteadus

Hind: 3€  

Polümeermaterjalid I. Üldised alused

Hind: 3€ 

Polümeermaterjalid II. Saamine, omadused ja kasutamine

Hind: 3€  

Porgrammeerimiskeeled C ja C++

Hind: 6€ 

Puidu kuivatamine

Hind: 3€ 

Soojusgeneraatorid

Ilmumisaasta 2009, 148 lk.

Hind: 5€ 

Süsteemiteooria ülesannete kogu

Ilmumisaasta 2007, 85 lk.

Hind: 3€ 

Tarbeveekäitlus II

Ilmumisaasta 2010, 114 lk.

Hind:  2€ 

Tarbeveekäitlus III

Ilmumisaasta 2011, 44 lk.

Hind: 2€ 

Temperatuuri mõõtmine

Trükis on mõeldud õppematerjaliks eelkõige Tallinna Tehnikaülikooli soojustehnika eriala üliõpilastele. Õpiku koostamisel on eeldatud, et üliõpilastel on vajalikul tasemel teadmised füüsikast, elektrotehnikast ja termodünaamikast. Autor on püüdnud vahendada uueaegset teavet temperatuuri mõõtmismeetodite ja -riistade kohta, kasutades materjali valikul paljude firmade tootekatalooge ja internetist allalaetavaid materjale. Raamatus on mitmel juhul käsitletud ka vanemate, nõukogude ajal toodetud mõõteriistade skeeme, sest need mõõtevahendid olid tänapäevastest lihtsamad ja metoodiliselt on alati otstarbekas alustada lihtsamate mõõteriistade käsitlemist. Ilmumisaasta 2009, 148 lk.

Hind: 3€ 

Veevärk

Raamat "Veevärk" on koostatud eelkõige Tallinna Tehnikaülikooli keskkonnatehnika erialade õppeprogramme arvestades. Vajalikku teavet leiavad siit veevarustuse alal praktiseerivad insenerid ja spetsialistid, samuti teised välisveevärgi kohta teadmisi omandavad õppurid ja praktikud. Trükises käsitletakse joogivee ja muu tarbevee ettevalmistamist looduslikust veest (vee puhastamine, Töötlemine, käitlemine), vaadeldakse kõiki olulisi etappe selles tegevuses, sealhulgas veevarustuse veeallikaid, veehaardeid, välisveevõrku ja sellel olevaid rajatisi, vee omadusi ja joogiveele esitatavaid nõudeid, loodusliku vee töötlemise meetodeid ja tehnoloogilisi protsesse ning selleks kasutatavaid seadmeid. Erilist tähelepanu on pööratud vee keemilise töötlemise seaduspärasuste selgitamisele, samuti vee desinfitseerimisele. Põhjalikult käsitletakse metalltorustike korrosiooni ja vee stabiliseerimist, põhjavee puhastamist, samuti põhiliselt tootmisvee ettevalmistuse jaoks aktuaalseid küsimusi - vee pehmendamist, soolaärastust, vee jahutamist ringlusveevärkides. Ilmumisaasta 2016, 200 lk.

Hind: 10€ 

Ventilatsioon

Ilmumisaasta 2009, 31 lk.

Hind: 2€