Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi raamatukogu bibliograafilised andmebaasid

Raamatukogu bibliograafiaosakonna spetsialistid koostavad järgmisi andmebaase:

TalTech publikatsioonid – alustatud 1994, sisaldab 58 700 kirjet. Andmebaasi alusel avaldatakse TTÜ töötajate publikatsioonide aastanimestikke. Alates 2017 otsi TalTech/TTÜ publikatsioone bibliograafilisest andmebaasist TalTech publikatsioonid.

  • TTÜ väljaanded: 1990-…

  • TTÜ töötajate publikatsioonid: 1990-… 

  • TTÜ trükiste arhiivkogu raamatud: 1990-...

Eesti tehnikaartiklid 1918-1944 – alustatud 1996, sisaldab 18 102 kirjet

  • Eesti ajakirjades, jätkväljaannetes, kalendrites ja koguteostes ilmunud tehnikaartiklid 1918-1944

TTÜ isikulooline andmebaas – alustatud 1995, sisaldab 4 700 kirjet

  • Õppejõudude ja teadurite eluloo ja teenistuskäigu andmed alates 1918. aastast

TTÜ Toimetised 1937-1994 – koostatud 1992-1997, sisaldab 4 320 kirjet

  • TTÜ Toimetiste köited (nr 1-744, Seeria B nr 1-33, Seeria B (Reprints) nr 1-3, Lisad nr 1-5)

  • TTÜ Toimetistes nr 396-744 (1976-1994) avaldatud artiklid