Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi raamatukogu digikogu

Sisene TalTechi raamatukogu digikokku

Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogu pakub veebipõhist ligipääsu eelkõige ülikooli doktori-, magistri-, bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse diplomitöödele; õpikute ja õppematerjalide e-versioonidele ning Tehnikaülikooli ajalooga seotud publikatsioonidele. Tehnikaülikoolis kaitstud doktoritöid avalikustatakse digikogus alates 2005. aastast ja lõputöid alates 2014. aastast.   

Publikatsioonide avaldamisel arvestame autoriõiguse seaduse ja TalTechi intellektuaalse omandi käsitlemise põhimõtetega. Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogu on ühinenud üleeuroopalise dissertatsioonide portaaliga DART-Europe, open access repositooriumiga OpenDOAR ja Eesti E-Varamu portaaliga.

Digikogu on enamjaolt vaba juurdepääsuga, kuid autori soovil on võimalik rakendada ka juurdepääsupiiranguid.

Digikogus avaldamiseks või lõputööde sisestamiseks vajaliku kasutajakonto loomiseks kirjutage aadressile digi@lib.ttu.ee või helistage tel 620 3554.