Tallinna Tehnikaülikool

Teadusandmete repositoorium

Teadusandmete repositooriumid ehk andmehoidlad on digitaalsed arhiivid teadusandmete ja nende metaandmete säilitamiseks, taaskasutamiseks ning leidmiseks. Andmete avaldamine teadusandmete repositooriumis aitab suurendada teadusuuringu tsiteeringute arvu.

TalTechData on institutsionaalne avatud juurdepääsuga repositoorium, mis kasutab Euroopa OpenAIRE programmi raames välja töötatud Invenio tarkvara, mida arendab CERN, ülikoolis pakub repositooriumi kasutajatuge TalTech HPC keskus. See võimaldab teadlastel hoiustada uurimistöid, andmekogumeid, uurimistarkvara, aruandeid ja muid teadusuuringutega seotud digitaalseid materjale.

TalTechData on teadlaskonnale mõeldud avatud ja usaldusväärne repositoorium, mis võimaldab kõikide valdkondade teadlastel jagada ja säilitada oma teadustöö tulemusi sõltumata nende mahust ja formaadist. TalTechData abil, kus vabalt üles laaditud materjalidele on vaba juurdepääs, on igat tüüpi teadustulemused pika aja jooksul leitavad, viidatavad ja jagatavad.

Teadusandmete hoidmine repositooriumis tagab: 

  • Püsiva identifikaatori (DOI)

  • Andmete pikaajaline kättesaadavuse

  • Mõju ja nähtavuse, sest repositoorium on registreeritud OpenDOARis, re3data-s ning vastab OpenAire nõuetele.

  • Metaandmete, failivormingu või andmete esitamise funktsioonide toe, mis annab andmetele väärtust ja avardavad andmete taaskasutamise võimalusi.

Repositooriumid jagunevad:

Repositooriumid millest võib leida teaduse avaandmeid edaspidiseks kasutamiseks, on koondatud registritesse. 

  • Re3data.org – Registry of Research Data Repositories  

  • OpenAIRE – Open Access Infrastructure for Research in Europe. Otsing.

  • OpenDOAR - The Directory of Academic Open Access Repositories 

  • ROAR - Registry of Open Access Repositories 

 Repositooriumi usaldusväärsust näitab kvaliteedimärk Data Seal of Approval.  Repositooriumid, millele on praeguseks vastav kvalifikatsioon omistatud.