Tallinna Tehnikaülikool

Teadustöö nähtavus

Püsiindentifikaatorid

Publitseerimise tulemuslikkuse analüüsimiseks kasutavad Eesti ülikoolid reeglina kaht suuremat referaat- ja viiteandmebaasi:

TalTech on ülikooli akadeemilise personali publitseerimise tulemuslikkuse hindamiseks valinud referaat- ja viiteandmebaasi Scopus ja selle analüüsimooduli SciVal.

Kuna nii teadus- ja arendusasutustele baasfinantseerimise määramise alusandmete esitamiseks (vt. https://www.riigiteataja.ee/akt/101102019004?leiaKehtiv, § 3) kui ka TalTechi finantseeskirjas (FE) sätestatud ülikooli-sisese üldfondi tulude jaotamiseks (vt. tulemusrahastamise eraldamise metoodikat FE p. 15.12.6 ja 15.23.10) on vaja ka WoS-is kajastatavaid andmeid, siis nende andmete esitamiseks kasutatakse mõlemat andmebaasi.

TalTechi raamatukogu veebilehe kaudu on mõlemale andmebaasile ja ka nende analüüsimoodulitele ülikooli arvutivõrgust sisenedes olemas vaba juurdepääs. Väljastpoolt ülikooli arvutivõrku sisenemiseks tuleb kasutada EduVPN ühendust.

Publikatsioonide autorite identifitseerimisest

Korrektsete otsingute teostamiseks referaatanadmebaasides on oluline publikatsiooni autori täpne identifitseerimine. Kuna sarnaste nimedega autoreid esineb sageli, on nende eristamiseks andmebaasides kasutusel autorite unikaalsed identifitseerimiskoodid. Scopuses on selleks ORCID-iD (Open Researcher and Contributor ID), WoS-is on kasutusel nii ORCID-iD kui ka ResearcherID.

TalTechi teadustegevuse tulemuslikkuse usaldusväärseks hindamiseks peab kõigil ülikooli akadeemilistel ametikohtadel töötavatel isikutel olema isiklik ORCID-iD. Juhul kui ülikoolis akadeemilisele ametikohale tööle asuval isikul ORCID-iD varasema akadeemilise tegevuse jooksul registreeritud ei ole, tuleb see endale teha hiljemalt kahe nädala jooksul peale töölepingu sõlmimist. Identifitseerimiskood(id) tuleb sisestada ja avalikustada ka enda ETISe CV vastavatel väljadel.

Oluline on, et peale ORCID-iD registreerimist seoks autor identifitseerimiskoodiga ka kõik enda referaatandmebaasides avalikustatud publikatsioonid. Kuidas seda teha, on kirjeldatud alajaotuses „PUBLIKATSIOONIDE LISAMINE OMA ORCID KIRJELE“.

ORCID-iD registreerimine

ORCID iD on 16-st numbrist koosnev märkide jada, mis identifitseerib üheselt konkreetse isiku, nt https://orcid.org/0000-0001-2345-6789. See ainulaadne digitaalne identifikaator eristab üht isikut kõigist teistest, kellel on kas sama või sarnane nimi. ORCID-iD on mõeldud kasutamiseks kogu isiku akadeemilise karjääri vältel.

ORCID iD registreerimine on veebipõhine protsess, mis peaks võtma vähem kui mõne minuti. Registreerimiseks tuleb suunduda veebilehele ning täita vähemalt kohustuslikud väljad. Pärast seda, kui olete registreerimise lõpetanud, saate oma kontole sisse logides teavet värskendada või lisada.

Publikatsioonide lisamine oma ORCID kirjele

Publikatsioonide lisamiseks oma ORCID kirjele on neli võimalust:

  1. Publikatsioonide lisamine importides teistest süsteemidest (Add works by direct import from other systems). See on soovitatav protsess, kuna võimaldab kõrvaldada vigu.

  2. Publikatsioonide lisamine identifikaatori abil (Add works using an identifier)

  3. Publikatsioonide importimine BibTeX-failist (Importing works from a BibTeX file)

  4. Publikatsioonide lisamine käsitsi (Add works manually)

ORCID kirjele saab lisada maksimaalselt 10 000 tööd. See aitab vältida ORCID-registri toimivusprobleeme. Kui ületate selle limiidi, näete veateadet, milles palutakse teil eemaldada mõned juba seotud tööd ja proovida uuesti.

ORCID kuvatõmmis
Teie ORCID-iga seotud tööde koguarv kuvatakse päises. Salvestamise kiiremaks laadimiseks kuvatakse esialgu ainult esimesed 50 tööd.
ORCID kuvatõmmis
Saate kuvada rohkem kirjeid (50 korraga), klõpsates jaotise nuppu "Load more".

Küsimuste korral saate abi ORCID nõustamiskeskusest  https://support.orcid.org/system/photos/3601/4758/6594/orcid_16x16.png ORCID Support

NB! Kindlasti tuleb silmas pidada, et SCOPUSe publikatsioonid tuleb ORCID iD-ga siduda andmebaasi sisselogitult enda autori profiili lehel (vt. SCOPUSes AUTORI PROFIILI ÜHENDAMINE ORCID iD-ga).

Scopuses autori profiili ühendamine ORCID iD-ga

Scopuses olevad publikatsioonid tuleb ühendada enda ORCID iD-ga isikliku Scopuse profiili kaudu. Selleks tuleb siseneda enda Scopuse profiili lehele ja selle parempoolses raamis „Profile actions“ klõpsata lingil „Connect to ORCID“ (associate this page with your ORCID identity or create an ORCID iD). Juhul kui teil veel ei olnud ORCID iD loodud, saate selle teha sama lingi kaudu.

Scopus kuvatõmmis

Uues aknas avaneb ORCID veebileht, millel tuleb peale sisse logimist üle kontrollida oma publikatsioonid ning vastavaid juhiseid järgides siduda need enda ORCID-iDga. Tuleb silmas pidada, et sidumise protsess ei toimu koheselt, vaid võib mõnel juhul võtta aega kuni üks kuu.

Juhul kui teie Scopuse profiil on ORCID-ga ühendatud, on teie profiili kirjelduses (lehel „Author details“) olemas link teie isiklikule ORCID veebilehele.

Scopus kuvatõmmis

Vaata täpsemalt

ORCIDi konto haldaja määramine

Publikatsioonid saab ORCIDi kontoga siduda vajadusel ka selleks määratud isik, selleks tuleb konto haldajaks lisada teine ORCID kontot omav isik. Seda saate teha ORCIDi kontol valides „Account Settings“.

ORCID kuvatõmmis

 Seejärel lisate „Trusted individuals“ alla määrtud isku meiliaadressi. Kui soovite, et konto haldamisel aitaks ülikooli raamatukogu bibliograaf, lisage antud väljale  janelle.kirss@taltech.ee või signe.jantson@taltech.ee.

ORCID kuvatõmmis
ORCID kuvatõmmis

 
Küsimuste korral pöörduge janelle.kirss@taltech.ee või signe.jantson@taltech.ee, tel 620 3551

DataCite Eesti

DataCite on mittetulunduslik organisatsioon, mis on asutatud Londonis 2009. a eesmärgiga:

  • Võimaldada ligipääsu teadusandmetele Internetis

  • Toetada uurijaid teaduslike andmekogude leidmisel, identifitseerimisel ja levitamisel

  • Suurendada uurimistulemuste avaldamisel teadusandmete viidatavust

  • Toetada teadusandmete säilitamist, mis võimaldab nende õigsuse kontrolli ning taaskasutamist teadusuuringutes

  • Toetada ajakirjade kirjastajaid teadusartiklite linkimisel töö aluseks olevate teadusandmetega

TÜ raamatukogu ja TÜ loodusmuuseumi algatusel ning Eesti Teadusagentuuri finantseerimisel liitus Tartu Ülikool 2014. aastal organisatsiooniga DataCite, saades sellega õiguse omistada teadusandmetele üle Eesti unikaalseid DOI identifikaatoreid.   

DataCite Eesti

2015. a alguses moodustati Eestis nelja ülikooli – Tartu ülikool, Tallinna ülikool, Tallinna tehnikaülikool ja Eesti maaülikool – vahel DataCite Eesti konsortsium. DataCite Eesti projekt on ainulaadne kogu Ida-Euroopas ja sel on oluline mõju Eesti teadusandmestiku rahvusvahelisele kasutajaskonnale nähtavaks ja kättesaadavaks tegemisel. Konsortsiumi liikmemaks tagab liitunud ülikooli teadlastele võimaluse registreerida oma uurimisandmeid unikaalsete DOI-numbrite abil.