Tallinna Tehnikaülikool

Trükiste tellimine

Kirjastus tegeleb trükiteenuste vahendamisega Tallinna Tehnikaülikooli lepingulistelt hankepartneritelt. Täitmaks Riigihangete seadusest tulenevaid nõudeid tellitakse kõik trükised läbi Riigihangete registri. Trükiteenuseid saab tellida ainult kirjastuse vahendusel. Palun esitage kõik tellimused ja hinnapäringud kirjastuse e-postile.

Tallinna Tehnikaülikoolis kehtivad trükiste tellimiseks riigihanked:

raamleping nr 209819, pehmekaanelised trükised (raamatud, ajakirjad, plakatid, voldikud, järjehoidjad jms)

 • EVG Print
 • OÜ Koopia Niini & Rauam
 • Joon OÜ

raamleping nr 219995, kõvakaanelised trükised

 • Trükiteenused OÜ
 • Kuma AS
 • ATLEX OÜ

Nõuded kujundusfailidele

 • PDF formaat, mis on koostatud vastavalt PDF/X:1-a (2001) standardile.

 • Kõik mõõdud peavad olema mõõtkavas 1:1.

 • Trükifail peab sisaldama vähemalt 3 mm lõikevaru (bleed).
  Tekstid ja muud olulised objektid peavad asetsema servast vähemalt 3 mm kaugusel. Kui kujutis on paigutatud formaadi servani, siis peab see trükifailis ulatuma servast vähemalt 3 mm üle ehk sisaldama lõikevaru (bleeds). See on oluline trükkimisel, voltimisel ja köitmisel tulenevatest nihetest. Lõikevaru aitab ära hoida valgete servade tekkimist.

 • Leheküljed peavad olema korrektses järjekorras. Soovitav on leheküljenumbrid paigutada keskele.

 • Kõik värvid esitada CMYK värviruumis.

 • Mustvalge fail peab olema esitatud mustvalgena.

 • Trükifaili parandamine (õigesse formaati viimine, lõikevarude lisamine jms) on tasuline teenus, 20.00 €/tund + km. See summa lisatakse trükiteenuse arvele.

Tellimise juhend

 • Tellimissoov esitada kirjalikult kirjastuse e-postile.
 • Hinnapäringu tegemiseks palume esitada:
  • formaat, maht, trüki värvilisus, paber, kogus, tähtaeg,
  • nõuetele vastav(ad) kujundusfail(id).
   Kui kujundusfail ei ole veel valmis, siis lisada juurde tähtaeg, millal saab valmis.
 • Kirjastamisspetsialist koostab alusdokumendi ning korraldab Riigihangete registris minikonkursi Riigihangete seaduse § 30 lõige 9 alusel. Võidab alati soodsaim pakkumine.
 • Tellimus täidetakse soovitud tähtajaks või kui tähtaega pole, siis mõistliku aja jooksul (tavaliselt 1-2 nädalat, suuremate tellimuste puhul ka kauem).
 • Valmis tellimuse saab kätte kirjastusest või kokkuleppel viiakse tellimus otse tellijale. Sellisel juhul on tellijal kohustus teavitada kirjastamisspetsialisti, et tellimus on täidetud.
 • Kogu protsess võtab aega vähemalt 3 tööpäeva väiksemate tellimuste puhul, 5–10 tööpäeva mahukamate tellimuste puhul.
 • Kirjastuse teadmata tellitud trükiteenused tuleb tellijal endal tasuda.