Tallinna Tehnikaülikool

Trükiste tellimine

Kirjastus tegeleb trükiteenuste vahendamisega Tallinna Tehnikaülikooli lepingulistelt hankepartneritelt. Täitmaks Riigihangete seadusest tulenevaid nõudeid tellitakse kõik trükised läbi Riigihangete registri. Trükiteenuseid saab tellida ainult kirjastamisspetsialisti vahendusel. Palun esitage kõik tellimused ja hinnapäringud: Mirjam Piik, mirjam.piik@taltech.ee, tel 620 2677.

Tallinna Tehnikaülikoolis kehtivad trükiste tellimiseks riigihanked:

 • raamleping nr 209819, pehmekaanelised trükised (raamatud, ajakirjad, plakatid, voldikud, järjehoidjad jms)
  - Trükiteenused OÜ
  - OÜ Koopia Niini & Rauam
  - AS Spin Press

 • raamleping nr 219995, kõvakaanelised trükised
  - Trükiteenused OÜ
  - Kuma AS
  - ATLEX OÜ

Tellimise juhend

- Tellimissoov esitada kirjalikult kirjastamisspetsialistile mirjam.piik@taltech.ee

- Hinnapäringu tegemiseks vajalik informatsioon: formaat, maht, trüki värvilisus, paber, kogus, tähtaeg. Kujundusfaili olemasolul esitada ka see. Kui kujundusfail ei ole veel valmis, siis lisada juurde tähtaeg, millal saab valmis.

- Kirjastamisspetsialist koostab alusdokumendi ning korraldab Riigihangete registris minikonkursi Riigihangete seaduse § 30 lõige 9 alusel. Võidab alati soodsaim pakkumine.

- Tellimus täidetakse soovitud tähtajaks või kui tähtaega pole, siis mõistliku aja jooksul (tavaliselt 1-2 nädalat, suuremate tellimuste puhul ka kauem).

- Valmis tellimuse saab kätte kirjastusest (Raamatukoguhoone 5. korrus, ruum LIB-510) või kokkuleppel viiakse tellimus otse tellijale. Sellisel juhul on tellijal kohustus teavitada kirjastamisspetsialisti, et tellimus on täidetud.

- Kogu protsess võtab aega vähemalt 3 tööpäeva väiksemate tellimuste puhul, 5–10 tööpäeva mahukamate tellimuste puhul.

- Kujundusfail peab vastama järgmistele nõuetele:

     - PDF formaat, mis on koostatud vastavalt PDF/X:1-a (2001) standardile.

     - Kõik mõõdud peavad olema mõõtkavas 1:1.

     - Tekstid ja muud olulised objektid peavad asetsema servast vähemalt 3 mm kaugusel. Kui kujutis on paigutatud formaadi servani, siis peab see trükifailis ulatuma servast vähemalt 3 mm üle ehk sisaldama lõikevaru (bleeds). See on oluline trükkimisel, voltimisel ja köitmisel tulenevatest nihetest. Lõikevaru aitab ära hoida valgete servade tekkimist.

     - Leheküljed peavad olema korrektses järjekorras.

     - Kõik värvid esitada CMYK värviruumis.

     - Mustvalge fail peab olema esitatud mustvalgena.

- Trükifaili parandamine (õigesse formaati viimine, lõikevarude lisamine jms) on tasuline teenus, 20.00 €/tund + km. See summa lisatakse trükiteenuse arvele.

- Kirjastamisspetsialisti teadmata tellitud trükiteenused tuleb tellijal endal tasuda.