Tallinna Tehnikaülikool

Teavikute tellimise kord

Komplekteerimisel lähtutakse TalTechi teadustöö suundadest ja õppekavadest inseneri- ja tehnikateaduste, infotehnoloogia, majanduse, loodusteaduste ja merenduse valdkonnas ning raamatukogu sügavusindikaatoritega varustatud teemaplaanist

  • Tellimissoovide täitmisel arvestab raamatukogu teaviku hinda, eksemplaride olemasolu varasematest trükkidest ja nende kasutusstatistikat, võimalike kasutajate hulka, üliõpilaste arvu kursusel (õpikute puhul) ning teaviku elektroonilise versiooni hankimise võimalust. Vajadusel kooskõlastatakse üksikasju tellijaga, et leida sobivaim lahendus tellimuse täitmiseks.

  •  Võõrkeelse paberraamatu saabumine ja töötlemine võtab aega 4–8 nädalat alates tellimuse esitamisest. Tellijat teavitatakse e-kirja või telefoni teel, kui tema poolt tellitud raamat on laenutamiseks valmis. E-raamatu tellimused täidetakse üldjuhul 2–7 tööpäeva jooksul, tellijale saadetakse e-raamatu juurdepääsulink.

  • Raamatukokku saabunud uutest teavikutest koostatakse igal esmaspäeval uudiskirjanduse näitus raamatukogu 2. korrusel. Uute teavikute kirjed on nähtavad e-kataloogi ESTER kaudu, k.a uudiskirjanduse nimekiri. E-teavikud on leitavad raamatukogu e-ressursside portaali Primo kaudu.

KOMPLEKTEERITAVA KIRJANDUSE LIIGID, TEAVIKUTE LAADID JA EKSEMPLARIDE ARV

Ülikooli õppe- ja teadustööks vajaliku kirjanduse komplekteerimisel eelistatakse võimaluse korral e-teavikuid paberväljaannetele. E-raamatu ostmine sõltub kirjastuse poolt e-raamatule seatud juurdepääsumudelist ja hinnast ning e-raamatu potentsiaalse kasutajaskonna suurusest. Kirjastuste poolt määratuna saab e-raamatutel enamasti olla kas 1, 3 või piiramatu arv samaaegseid kasutajaid. Ostetavad e-raamatud on avatud TalTechi arvutivõrgu piires, st on IP-aadressidel põhineva juurdepääsuga.

Kuigi iga tellimissoovi käsitletakse eraldi ning võimalikud variandid arutatakse tellijaga läbi, arvestatakse eksemplaride (eks) arvu nimetuse kohta üldjuhul järgmiselt:

Õppekirjandus

- põhiõpikuna õpikute kogusse 1 eks, kas paberraamat või e-raamat (1 kasutaja korraga) 5–10 üliõpilase kohta ainekursusel:

      eestikeelse õpiku puhul 1 eks 5 üliõpilase kohta

      võõrkeelse  õpiku puhul 1 eks 7–10 üliõpilase kohta

- eelistatud on piiramatu juurdepääsuga e-raamatu hankimine

- täiendõpikuna avakogusse 1–3 eks paberraamatuid või e-raamat (juurdepääsuga 1, 3 või piiramatu arv samaaegseid kasutajaid korraga)

Õpikute kogusse komplekteeritavate põhiõpikute eksemplaride arv peab olema vähemalt 5 eksemplari nimetuse kohta. Lisaks õpikute kogu eksemplaridele ostetakse 1–3 eksemplari ka avakogusse, neist üks kohalkasutatava raamatuna.

Teaduskirjandus

- 1–3 eks paberraamatut avakogusse

- e-raamat (juurdepääsuga 1, 3 või piiramatu arv samaaegseid kasutajaid korraga)

Perioodikaväljaanded

- Eestis ilmuvad perioodikaväljaanded hangitakse järgmiselt: 1 eks paberväljaandena, võimalusel koos juurdepääsuga veebiväljaandele.
- Välisperioodikat komplekteeritakse eelkõige teaduskondade ettepanekute alusel, 1 eks paberväljaandena või e-väljaandena. Teadusajakirjade e-versiooni puhul on eelistatud IP-aadressi põhine ligipääs kasutajakontode ja paroolidega juurdepääsu ees.
- Arvestades ajakirjade hankeprotsessile kuluvat aega, tuleb ettepanekud ajakirjade aastatellimusteks (jaanuar-detsember) esitada jooksva aasta augustikuu lõpuks.

Andmebaasid

Teaduskirjanduse andmebaaside ning pakettide kasutuslitsentside ostmisel arvestatakse teaduskondade ettepanekuid ning andmebaaside prooviperioodide kasutusstatistikat ja tagasisidet.
 

Kõik soovid ja tellimused palume saata oma teaduskonna ainespetsialistile

Lisainfo: kai.kalvik@taltech.ee

Teavikute annetamine raamatukogule

Raamatukokku võib pakkuda ülikooli teadusvaldkondadega seonduvaid raamatuid, konverentsikogumikke, perioodikaväljaandeid ja käsikirjalisi materjale. Annetuste vastuvõtmisel arvestab raamatukogu mitme asjaoluga, nagu nt:

  • teavikute temaatiline sobivus,

  • võimalik lugejahuvi,

  • kas tegemist oleks ainueksemplariga raamatukogus/Tallinnas/Eestis,

  • teaviku füüsiline seisukord,

  • aastakomplekti täielikkus (ajakirjade puhul).

Üksikud annetamiseks mõeldud raamatud võib tuua raamatukogu teenindusletti 2. korrusel. Suurema koguse üle andmiseks palume eelnevalt koostada lühikirjelduse annetuse kohta ja võtta ühendust teaduskonna ainespetsialistiga.

Raamatukogu püüab igale raamatule leida parima võimaliku asupaiga. Kui me ei saa raamatut võtta oma kogusse arvele, siis uurime teiste (teadus)raamatukogude huvi väljaande vastu. Üle jäävaid raamatuid saame pakkuda raamatukogu jaotuslaua või heategevusliku raamatulaada kaudu.

Annetustena arvele võetud raamatud on leitavad e-kataloogi ESTER kaudu. Soovi korral saab kirjesse lisada ka märkuse annetaja kohta.