Tallinna Tehnikaülikool

Vaba juurdepääsuga andmebaasid

arXiv
arXiv on veebis kättesaadav elektrooniliste preprintide ehk veel teadusajakirjas avaldamata teadustööde digitaalsete versioonide kogu. Sisaldab teadustöid matemaatikast, füüsikast, astronoomiast, arvutiteadusest, bioloogiast ja statistikast. Repositooriumi haldab Cornelli Ülikool.

BASE 
Maailma mahukamaid otsingumootoreid, eriti akadeemiliste veebiressursside jaoks. BASE pakub üle 200 miljoni dokumendi enam kui 8000 sisupakkujalt. Umbes 60% indekseeritud dokumentide täistekstidele on vaba juurdepääs. BASE-i haldab Bielefeldi ülikooli raamatukogu.

bioRxiv
Tasuta veebiarhiivi teenus avaldamata eeltrükkidele loodusteadustes. Teenusepakkujaks on mittetulunduslik teadus- ja haridusasutus Cold Spring Harbour Laboratory. Eeltrükkide avaldamine võimaldab autoritel teha oma teadustöö tulemused teadusringkondades koheselt kättesaadavaks ja saada artiklite käsikirjade kohta enne ajakirjadele esitamist tagasisidet.

Central and Eastern European Online Library
E-arhiiv, võimaldab osalist juurdepääsu humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonna artiklite täistekstidele, digiteeritud dokumentidele. Täistekstidele juurdepääsuks on vajalik kasutajaks registreerimine.

ChemRxiv
Keemia ja sellega seotud valdkondade avaldamata eeltrükkide tasuta esitamise, levitamise ja arhiivimise teenus, mida haldab ACS. See annab teadlastele paljudes keemiavaldkondades võimaluse enne ametlikku vastastikuse eksperdihinnangu andmist ja avaldamist kolleegidega varajasi tulemusi jagada ning kommentaaridele ja soovitustele vastata.

ChemSpider
Vaba juurdepääsuga keemiliste struktuuride ja nendega seotud teabe andmebaas. Sisaldab struktuuri identifikaatoreid nagu SMILES, InChI, IUPAC ja indeksinimesid, samuti paljusid füüsikalis-keemilisi omadusi. Struktuuri või alamstruktuuri joonistamiseks ja otsimiseks klõpsake nuppu “Structure search ”, seejärel klõpsake diagrammi sees olevat pliiatsit ja valige „Draw or Edit ”.

CiteSeerx
CiteSeerX on otsimootor ja teaduskirjanduse digitaalne raamatukogu mis on keskendunud peamiselt arvuti- ja infoteaduste kirjandusele.

CORDIS
Teadus- ja arendustegevuse teabeteenistus (CORDIS) on Euroopa Komisjoni peamine teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammidest (1. raamprogramm kuni Horisont 2020) rahastatavate projektide tulemuste allikas.

CORE
Maailma suurim vaba juurdepääsuga uurimistööde andmebaas.

Crystallography Open Database
Vaba juurdepääsuga orgaaniliste, anorgaaniliste, metall-orgaaniliste ühendite ja mineraalide kristallstruktuuride (välja arvatud biopolümeerid) andmebaas.

DataDOI
DataDOI on Tartu Ülikooli juurde kuuluv institutsionaalne teadusandmete repositoorium, mida haldab Tartu Ülikooli raamatukogu. DataDOI koondab kõikvõimalike valdkondade teadusandmeid ning seisab avatud teaduse ja FAIR-printsiipide (Findable - leitavad, Accessible - juurdepääsetavad, Interoperable - koostöövõimelised, Reusable - taaskasutatavad) edendamise eest. DataDOI on mõeldud teadusandmete pikaajaliseks säilitamiseks. Iga DataDOI-s säilitatav andmekogum saab DataCite Eesti Konsortsiumi kaudu DOI (digitaalse püsiidentifikaatori)

DOAB: Directory of Open Access Books
DOAB on avatud juurdepääsuga raamatute andmebaas, ühisteenust pakuvad OAPEN, OpenEdition, CNRS ja Aix-Marseille Université.

DOAJ: Directory of Open Access Journals
DOAJ on sõltumatu veebikataloog, mis pakub juurdepääsu kvaliteetsetele avatud juurdepääsuga eelretsenseeritud ajakirjadele.

DOE Office of Scientific and Technical Information
Hõlmab teaduse, tehnoloogia ja inseneriuuringute teavet USA energeetikaministeeriumist. SciTech Connect konsolideerib OSTI infosilla ja energeetikaviidete andmebaasi sisu.

EconPapers
Majandusalaste uurimistööde, raamatute ja ajakirjade andmebaas.

ECS Electrochemistry Knowledge
Elektrokeemiakirjanduse (raamatud, materjalid, artiklid ja veebisaidid) regulaarselt täiendatav andmebaas koos sõnaraamatu ja entsüklopeediaga.

Edgar
USA Väärtpaberi ja Börsikomisjoni (SEC) andmebaas, ettevõtete aruanded.

Eesti Pank
Eesti Panga väljaannete veebiversioonid, uuringud, majandusülevaated, sõnastik, ülevaade rahasüsteemidest.

Eesti statistika
Andmebaasist leiab riiklikku statistikat järgmistes valdkondades: rahvastik, majandus, keskkond, sotsiaalelu, rahva ja eluruumide loendus, säästev areng ning lõimumine.

EUROBAROMEETER
Euroopa Parlamendi avaliku arvamuse uuringud alates 1974. a. Kodanike arusaamad ja ootused ning probleemid seoses EL-i tegevusega.

Eurostat
EL Statistikatalituse andmebaasid.

Harvard Business School Working Papers Collection
Harvard Business School jt. ülikoolide toimetised/uurimistööd.

IMF eLibrary
Rahvusvahelise Valuutafondi publikatsioonid, statistika, riikide aruanded.

INTECH
Maailma suurim avatud juurdepääsuga raamatute kirjastaja teaduse, tehnoloogia ja meditsiini alal. Kajastab inseneridistsipliine.

iScienceSearch
Interneti-otsingumootor keemikutele ja bioloogidele, mis otsib teavet keemiliste ühendite kohta väga erinevatest andmebaasidest.

Laboratory Hazards Bulletin
Laboratory Hazards Bulletin pakub põhiteavet ohtudest, millega võivad kokku puutuda kõigi valdkondade laboratooriumide töötajad nii teadus- kui meditsiiniasutustes. Teave pärineb teadus- ja ametialasest ajakirjandusest üle maailma.

NASA Technical Reports Server
NASA Technical Reports Server (NTRS) kogub teaduslikku ja tehnilist teavet NASA tehniliste aruannete serveritest jm veebilehtedelt. NTRS sisaldab NASA loodud või rahastatud konverentside artikleid, ajakirjaartikleid, patente, uurimisaruandeid, fotosid, filme ja tehnilisi videoid. Paljud aruanded on saadaval täistekstidena.

PLOS
Vaba juurdepääsuga meditsiini- ja bioloogiaalased eelretsenseeritavad ajakirjad.

Open Textbooks library
Avatud õpikute raamatukogus on üle 800 õpiku, mida saab vabalt kasutada, avaldamist toetab Open Education Network, Minnesota Ülikool.

OAIster
OAIster on kataloog, mis sisaldab avatud juurdepääsuga ressursse, rohkem kui 50 miljonit kirjet.

PubChem
Vaba juurdepääsuga  keemia andmebaas, mida haldab National Institutes of Health (NIH)  Sisaldab teavet väikeste molekulide (vähem kui 1000 aatomi ja 1000 sidemega), aga ka suuremate molekulide, nagu nukleotiidid, süsivesikud, lipiidid, peptiidid ja keemiliselt modifitseeritud makromolekulid ning  keemiliste struktuuride, identifikaatorite, keemiliste ja füüsikaliste omaduste, bioloogilise aktiivsuse, patentide, tervise, ohutuse, toksilisuse ja paljude teiste kohta. Otsing aine nimetuse või struktuuri järgi.

PubMed
Vaba juurdepääsuga biomeditsiiniliste ja loodusteaduste artiklite andmebaas. PMC sisaldab enam kui 5 miljonit täistekstiartiklit, mis hõlmavad biomeditsiinilisi ja loodusteaduslikke uuringuid 1700 aastatest käesoleva ajani. PubMed võimaldab teha otsinguid MEDLINE-ist jt biotehnoloogia alastest andmebaasidest ja ajakirjadest. Viited sisaldavad linke Tehnikaülikooli raamatukokku ostetud ajakirjade jm avatud juurdepääsuga allikate täistekstidele.

Riigi Teataja
Eesti õigusaktide ametlik väljaanne, võimaldab otsinguid ka seaduste eelnõudest ja kohtulahenditest.

SCIRP
SCIRP on avatud juurdepääsuga ajakirjade akadeemiline kirjastaja, sisaldab üle 200 ajakirja teaduse, tehnoloogia ja meditsiini valdkonnas.

Springer Open
SpringerOpen avatud juurdepääsuga ajakirjad teaduse, tehnoloogia, meditsiini, humanitaar- ja sotsiaalteaduste alal.

swMATH
Matemaatilise tarkvara andmebaas, mis hõlmab lisaks tarkvarapakettidele ka linke matemaatilistele väljaannetele. Eesmärk on pakkuda kasutajatele kõigi trükiste loetelu, kus viidatakse swMATH-is salvestatud tarkvarale. Sisaldab täistekstidena kõiki artikleid, mis on lisatud Zentralblatt MATH-i.

TRID
Integreeritud andmebaas, mis ühendab TRB transpordiuuringute teabeteenuste (TRIS) andmebaasi ja OECD ühise transpordiuuringute keskuse rahvusvahelise transpordiuuringute dokumentatsiooni (ITRD) andmebaasid.

Wiley Open Access
Wiley Open Access avaldab eelretsenseeritud avatud juurdepääsuga ajakirju paljudes teadusharudes, sh keemia, bioloogia, meditsiin jt.

World Bank Open Data
Maailmapanga statistilised andmed maailma maade arengu kohta. Juurdepääs näiteks World Development Indicators, International Debt Statistics, Global Consumption Database, The annual World Development Report.