Tallinna Tehnikaülikool

Koostöö

  • Cuploop – TalTechi jaoks on oluline vähendada ühekordsete nõude hulka, mistõttu saab alates 5. detsembrist 2022 ülikooli peahoone söögikohtadest toitu ja kuuma jooki kaasa osta Cuploopi korduvkasutatavas karbis või topsis.
  • Hundipea – Esimene kliimaneutraalne linnak Tallinnas on Hundipea, millega haakusime juba selle linnaku visioonide kujundamisel. Hundipeale pakub koostöö TalTechi praktilisi kogemusi kliimaneutraalse organisatsiooni ja linnaku kujundamisel.
  • Tallinn – TalTechi koostöö Tallinnaga on pikaaegne. Teeme koostööd selleks, et aidata luua paremat linnaruumi, näiteks 2023 aasta rohepealinna tiitlit kandev pealinn on algatanud mitmeid roheprojekte, millest ka TalTechil on oma osa.
  • Tehnopol – TalTech ja Tehnopol on kaks kõrvutiasetsevat linnakut, üks orienteeritud peamiselt teadus- ja õppetööle, teine teaduspõhisele ärile. Äri ja akadeemia põimuvad ühiskonnas järjest enam, mistõttu edendame organisatsioonidevahelist sisulist koostööd ja tegeleme ka kahe linnaku füüsilise keskkonna ühendamisega.
  • Telia – mobiilivõrgu anonüümsete koondatud liikumisandmete ja kinnistute kaamerasüsteemide abil kogub TalTech hoonetepõhist ülevaadet ülikoolipere ja külaliste liikumismustritest. Crowd Insights teenus võimaldab ühistranspordiga ülikoolis käijate teekondade paremat mõistmist ja koostöös kohaliku omavalitsusega nende eesmärkidele tõhusamate viiside leidmist. Telia teenus võimaldab TalTechil mõõta ja võrrelda erinevate marsruutide ja transpordiliikide CO2 heitkoguseid, mõõta jalajälje vähendamiseks tehtud muudatuste mõju ja hinnata edusamme.
  • Ülemiste City – Tallinnas on vähe ühele omanikule kuuluvaid suuri linnakuid. Koostöö modernset linnaruumi kujundava Ülemiste Cityga on kasulik mõlemale poolele praktiliste kogemuste jagamise ja visioonide loomise tarbeks.