Tallinna Tehnikaülikool

Sisukord

2023

Roheürituste kalendrisse on koondatud (majasisesed ja -välised) üritused, mis on seotud rohepöördega.

2023/2024 kalender (täiendamisel) on leitav siit

14.12 Veebiseminar: "Kas suvine niitmisrahu tõi TalTechi Mustamäe linnakusse oodatud elurikkuse?"

2023. aasta kevadel valmis Kliimanutika tuleviku keskuse eestvedamisel Tallinna Tehnikaülikooli elurikkuse kava, mille kohaselt on üheks kiiremaks ja lihtsamaks tegevuseks linnakusse elurikkuse toomiseks niitmisplaani muutmine.  Selle tulemusel võiski tänavu suvel märgata regulaarselt niidetavate alade kõrval niitmata alasid, millele teostati suve jooksul kaks seiret - üks kaardistas ära niitmata jätmise mõjud taimestikule ja teine mullaelustikule. Veebiseminaril andsid uuringutulemustest ülevaate teadlased Dr. Elle Rajandu ja Dr. Mari Ivask.

Veebiseminar on järelvaadatav SIIN ning ettekanded on nähtavad siit: 1. Mullaelustiku seire (Mari Ivask); 2. Taimestiku uuring (Elle Rajandu).

07.06 "KHG jalajälje mudelit ja baasaasta inventuuri tutvustav infoseminar"
Maikuus valmib TalTechi 2022. aasta süsinikjalajälje inventuur, mis on ühtlasi esimene ja märgib baasaastat kliimaneutraalsuse poole liikumisel.
Inventuur on valminud TalTechi arhitektuuri ja urbanistika akadeemia prof. Kimmo Sakari Lylykangas tiimi loodud mudeli baasil. 

Infoseminar on järelvaadatav nii eesti kui ka inglise keeles ning infoseminari ettekanded on nähtavad siit: 1. KHG jalajälje töögrupp; 2. Telia Crowd Insights.

08.05 RMTL Stakeholder Club #2  
Maikuu kohtumisel räägiti võimalustest, mida toetab Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia instituudi (EIT) toormaterjalide võrgustiku EIT Raw Materials ning kuuldi kahe startupi eduloost, millele on võrgustik jõudu juurde ja tuult tiibadesse andnud.

Info

06.02 RMTL Stakeholder Club
RMTL Stakeholder Club on ringmajanduse alast suhtlusvõrgustikku loov kohtumisete sari osalejate kogemuslugude ja info vahetamiseks, et seeläbi soodustada valdkonnas uudsete lahenduste teket ja arendada koostööd.

Info

27.01 TalTechi elurikkuse veebiseminar „Ülevaade Mustamäe linnaku taimkattest“   
Elurikkuse kava koostamiseks on ühe sisendina Tallinna Ülikooli taimeökoloogia ekspertidelt tellitud uuring, mis kaardistas ära linnaku taimkatte. Uuringu käigus registreeriti linnakus 244 liiki rohttaimi ja 29 liiki maapinnasamblaid. Linnaku alalt võib leida rikkalikult elupaiku erinevate eluslooduse rühmade esindajatele, näiteks jänesekapsa-mustika kooslus või sõnajala-sanglepik. Meie territooriumil kasvavad ka kaitsealune hanepaju ja künnapuu ning punases nimestikus olev härmpaju.

Järelvaatamine

2022

15.12 Infotund jäätmete sorteerimisest
Infotunnis andis professor Andres Krumme ülevaate jäätmete õigesti sorteerimisest ning haldustalituse juhataja Georg Logins rääkis, mis saab prügist edasi.

Järelvaatamine

13.12 Gaia Vince raamatu „Nomaadide sajand“ esitlus
Gaia Vince’i “Nomaadide sajand” näol on tegu tähelepanuväärseima 2022. aastal ilmunud keskkonnateemalise raamatuga. Teaduskirjanik avab kliimarände näitel kliimamuutustega kohanemise olulisuse. Gaia Vince visioneerib raamatus, kuidas me üha süveneva kliimamuutuse saaksime maailma erinevates kohtades üle elada ja kuidas selleks ette valmistuda.

Info ja järelvaatamine

05.12 Ringmajanduse tuumiklabori avamine
Ringmajanduse tuumiklabor on koostööplatvorm ning instrument ringmajandusega seotud valdkondade vahelise innovatsiooni koordineerimiseks ja info vahetamiseks. Labor hakkab pakkuma TalTechi kontakte ja kompetentse, et koostöös teadlaste, organisatsioonide, ettevõtete ja idufirmadega otsida jätkusuutlikke lahendusi energia- ja toormekriisi väljakutsetele.

Info ja ürituse kokkuvõte

26.–27.10 Põhja- ja Baltimaade suurimale rohetehnoloogiate konverents GreenEST Summit
Veidi enne seda, kui ÜRO riigid kogunesid Sharm el Sheiki kliimakonverentsile, kogunesid spetsialistid, aktivistid ja rohepöördesse panustavad ettevõtted Tallinnas Põhja- ja Baltimaade suurimale rohetehnoloogiate konverentsile leidma uusi viise kliimakriisi kiiremateks lahendusteks.

Info ja ürituse kokkuvõte

10.–31.10 Väljakutse „Samm on elustiil“ TalTechi töötajatele ja üliõpilastele
Aktiivne elustiil on alati olnud tähtis nii füüsilise kui ka vaimse tervise eest hoolitsemisel. Kõndimine on üks lihtsamaid viise hoida enda vaim värskena ja keha aktiivsena.

Info ja video

07.06  Saksa kliimaministri visiit; diskussioon Ühiskonna roll rohepöördes
Roheline üleminek on meie ühiskonna heaolu tagamiseks ülioluline. On vaja, et kõik osapooled mõistaksid oma rolli ja vastutust. Arutleme koos Saksa kliimaministriga erinevaid võimalusi ning analüüsime levinud müüte ja väärarusaamu ühiskonna rollist rohelises üleminekus.

Info ja järelvaatamine

18.–24.04 TalTech jätkusuutlikkuse nädal
Nädal on ajastatud 22. aprillil tähistatava rahvusvahelise Maa päeva järgi, mil kogu maailmas püütakse mitmesuguste ettevõtmiste abil juhtida inimeste keskkonnaprobleemidele, sealhulgas kliima soojenemisele, ületarbimisele, autostumisele, prügitekkele jne.

Info ja ajakava

10.05 Veebiseminar: Uued tuuled keskkonnajalajälje mõõtmisel
Süsinikujalajälge arvutav mudel on otsustustööriist, mis võimaldab organisatsioonide heitkoguseid mõõta ja ettevõtete ning asutuste tegevusi planeerida selliselt, et need tekitaksid võimalikult vähe keskkonnakahju. TalTechi rohepöörde seminaril arutletaksegi, miks on keskkonnajalajälge vaja mõõta, millest jalajälg tekib, ühtlasi tutvustatakse CO2 mudeldamise metoodikate viimaseid uuendusi.

Info ja järelvaatamine