Tallinna Tehnikaülikool

Saksa Keskkonnafond (DBU) võimaldab stipendiume enesetäiendamiseks Saksamaal. 6-12kuuline stipendium määratakse töötamiseks ning praktiseerimiseks Saksamaa ülikoolides, uurimisasutustes, ettevõtetes, ministeeriumides, organisatsioonides. Taotlusi oodatakse magistrantidelt, doktorantidelt, noorteadlastelt, inseneridelt, juristidelt jt, kes on seotud keskkonna ja looduskaitse valdkondadega Eestis või Euroopa Liidus. Stipendiumi suuruseks on 1250 eurot kuus.

Pane tähele! Stipendiumi ei ole võimalik kasutada eesmärgiga kaitsta doktoritööd Saksamaa ülikoolides.

Vajadusel abistab DBU stipendiaate sobiva enesetäiendamise koha leidmisel Saksamaal. DBU poolt on stipendiumiperioodil tagatud tervise-, õnnetus- ja vastutuskindlustus. Stipendiumiperioodi esimestel nädalatel korraldab DBU Saksamaal saksa keele intensiivõppe kursuse, taotluse võib esitada inglise kee

Kriteeriumid taotlejale:

  • magistriõpe lõpetatud hiljemalt stipendiumiperioodi alguseks, kuid mitte rohkem kui 3 aastat tagasi
  • Eesti kodakondsus
  • alaline elukoht Eestis

Taotlus esitatakse online-keskkonnas, inglise või saksa keeles:

  • CV
  • projekti, töö, uurimisteema detailne kirjeldus (kuni 3 lk)
  • kõrgkooli diplomi koopia
  • juhendaja soovituskiri
  • tõend keeleoskuse kohta (kui on olemas)

Täpsem info:
Saksa Keskkonnafondi (DBU) koduleht
Tõnis Kattel
tonis.kattel@gmail.com
5309 0935