Tallinna Tehnikaülikool

Tasuta ja tasuline õpe

TASUTA ÕPE

 • Tasuta õppimiseks tuleb igal semestril sooritada oma õppekava õppeaineid 30 ainepunkti (EAP) mahus, nõutud mahust puudujäävate EAP eest tuleb iga semestri lõpus tasuda.
 • Õppides 30 EAP semestris, õpib üliõpilane nominaalkoormusega.
 • Ainepunktide arvestus toimub pärast iga semestrit kumulatiivselt. Ühe semestri täitmisele kuuluv maht on 30 EAP.
 • Üliõpilased, kes alustavad õpinguid täiskoormusega ja tasuta eesti- või ingliskeelsel õppekaval, sh sihtstipendiumiga, kuid ei ole semestri lõpuks kumulatiivselt täitnud kogu nõutava õppe mahtu, maksavad iga täitmata ainepunkti eest 44 eurot.

Erandina ei maksa puuduolevate punktide eest: eestikeelsel õppekaval tasuta õppes alustanud üliõpilased, kellel on alla 7-aastane laps või kes on puudega isikud, või puudega lapse vanemad või eestkostjad. Nemad võivad õppida tasuta kuni täidavad igal semestril oma õppekava vähemalt 15 EAP mahus. Selleks tuleb alusdokument semestri alguses teaduskonna dekanaati viia.  

Esimesel semestril peab iga üliõpilane deklareerima ja sooritama vähemalt 15 EAP  mahus oma õppekava õppeaineid.
NB! Nõutud 15 EAP mahu hulka ei loeta VÕTAga arvestatud ainepunkte!
Üliõpilane, kes ei soorita esimesel semestril vähemalt 15 EAP kaotab üliõpilaskoha ja eksmatrikuleeritakse.

TASULINE ÕPE

Üliõpilaskoha säilitamiseks tuleb iga õppeaasta lõpuks sooritada iga õpitud semestri kohta vähemalt 15 EAP mahus oma õppekava õppeaineid.

Tasu eest õpivad üliõpilased, kes:

 • õpivad osakoormusega;
 • on samas õppeastmes varem tasuta õppinud ning kelle õpingute algusest ei ole veel möödas kolmekordne nominaalaeg (integreeritud õppe puhul kahekordne nominaalaeg);
 • astuvad sisse uuesti samale õppekavale (on õppinud vähem kui pool nominaalaega) ja eksmatrikuleerimisest ei ole veel möödas vähemalt kaks aastat.

Tasumäärad

Ülikool kehtestab õppeteenuste tasumäärad ja tingimused senati otsusega iga õppeaasta kohta vähemalt neli kuud enne õppeaasta algust. Ülikoolil on õigus tasumäära eelmise õppeaastaga võrreldes igal õppeaastal kümme protsenti tõsta.

 • Osakoormusega õppides toimub tasumine ainepunktide tasumäära alusel vastavalt sellele, millises mahus õppeaineid üliõpilane semestriks valib.
 • Täiskoormusega õppides õpitakse kas ainepunkti tasumäära või semestritasu alusel, vastavalt kehtestatud tasumääradele.

ÕPPEKOORMUS

Üliõpilane valib sisseastumisel õppekoormuse. Edaspidi vaadatakse iga õppeaasta lõpus, kui palju ainepunkte üliõpilane on sooritanud ja mis õppekoormus ainepunktide alusel talle järgmiseks õppeaastaks määratakse. Õppekoormuse määramisel vaadatakse kui palju oma õppekava õppeaineid on üliõpilane sooritanud ning mitu semestrit ta on õppetööst osa võtnud.

 • Nominaalkoormus   30 EAP iga õpitud semestri kohta
 • Täiskoormus             22,5 - 30 EAP iga õpitud semestri kohta
 • Osakoormus             15 - 22 EAP iga õpitud semestri kohta

Täiskoormuselt osakoormusele viiakse õppeaasta lõpus üliõpilane, kes ei ole sooritanud iga õpitud semestri kohta vähemalt 22,5 EAP mahus õppeaineid.
Täiskoormuse kaotamine ei vabasta üliõpilast eelmise semestri puuduvate ainepunktide arve tasumisest.

Näited

Kindlasti õpid tasuta kui sooritad igal semestril vähemalt 30 EAP mahus oma õppekava õppeaineid ehk õpid nominaalkoormusega.
Kui ühel semestril sooritada õppeaineid rohkem, võib teisel semestril selle võrra vähem sooritada.

Näide: kui esimesel semestril sooritad 36 EAP oma õppekavast, siis teisel semestril piisab, kui sooritada 24 EAP, sest siis on nominaalkoormus täidetud ehk sooritatud nõutud mahus 2 õpitud semestrit x 30 EAP = 60 EAP.

On lubatud väike eksimisruum (6 EAP)
Näide: kui deklareerid esimesel semestril 30 EAP ja mingil põhjusel sooritad ainult 24 EAP, siis veel puuduvate punktide eest maksta ei tule. Aga järgmistel semestritel tuleb alati sooritada 30 EAP ja see puuduv 6 EAP aine tuleb õppekava lõpetamiseks ikkagi sooritada.

Puuduvate punktide eest tuleb tasuda siis, kui nominaalkoormusest (30 EAP iga õpitud semestri kohta) on puudu rohkem kui 6 EAP. Tasu puuduvate ainepunktide eest arvutatakse iga semestri lõpus. Puuduvate punktide arvutamine toimub valemi järgi: õpitud semestrite arv korda 30 EAP miinus 6 EAP.
Puuduolevate ainepunktide hüvitamisel on ainepunkti hind 40 eurot.

Näide:
Esimesel semestril sooritad 30 EAP, ei maksa midagi.
Teisel semestril sooritad 24 EAP, ei maksa midagi, sest puudu ei ole rohkem kui 6 EAP, mis tohib puudu olla.
Kolmandal semestril sooritad 24 EAP ja maksad kuue EAP eest, sest just nii palju on ainepunkte vähem kui nõutud. 3x30 miinus 6 = 84, aga tehtud ainult 78 EAP. 84-78= 6 EAP. 6x40=240 eurot.
Neljandal semestril sooritad 30 EAP, aga ikka on miinimumnõudest puudu 6 EAP, seega tuleb jälle maksta 6x40= 240 eurot.
Kui viiendal semestril sooritada vähemalt 36 EAP, arvet semestri lõpus ei tule.

Eritingimus: alla 7-aastase lapse vanemad, puudega isikud, või puudega lapse vanemad või eestkostjad, kes on alustanud õpinguid tasuta eestikeelsel õppekaval, võivad sooritada semestris vähem kui 30 EAP ilma puuduolevate punktide eest maksmata (kuni iga õpitud semesti kohta on sooritatud vähemalt 15 EAP). Selleks tuleb esitada lapse sünnitunnistus semestri alguses oma teaduskonna dekanaati.

Lisainfot saab küsida oma teaduskonna dekanaadist!

Õppekoormuse määramisel vaadatakse kui palju oma õppekava õppeaineid on üliõpilane sooritanud ning mitu semestrit ta on õppetööst osa võtnud. Üliõpilase õppekoormus järgmiseks õppeaastaks määratakse õppeaasta lõpus ja selleks liidetakse sooritatud õppeainete EAP-d ja jagatakse õpitud semestrite arvuga. Akadeemilisel puhkusel viibitud semestrid õpitud semestrite arvestusse ei lähe, samas ainepunktid, mis on akadeemilise puhkuse ajal sooritatud, võetakse arvesse.

Iga semestri lõpus vaadatakse üliõpilase sooritatud õppeainete mahtu, et näha, kas tal tuleb puuduvate ainepunktide eest midagi tasuda. Arvutamine käib valemi järgi: õpitud semestrite arv korda 30 miinus 6.


Tasuta õppimine on võimalik, kui vastava õppesemestri lõpuks on õppekavast sooritatud:

Õpitud semestrid

Nominaalkoormus

Tasuta õppeks on vaja:

I semestri lõpuks

30 EAP

24 EAP

II semestri lõpuks

60 EAP

54 EAP

III semestri lõpuks

90 EAP

84 EAP

IV semestri lõpuks

120 EAP

114 EAP

V semestri lõpuks

150 EAP

144 EAP

jne

jne

Õppivad tudengid

Kontakt

Küsimuste korral pöördu oma teaduskonna dekanaati!