Tallinna Tehnikaülikool

Meretehnika ja väikelaevaehituse õpe on sinu võimalus saada meretehnika inseneriks, kes valdab meretehnika ja laevaehituse tehnoloogiaid ja materjale ning tunneb tootearendust ja tootmist meretööstuses.

Väikelaev on kuni 24-meetrine laev – õpingutes käsitletakse nii lõbusõidualuseid kui ka suuri ja võimekaid töölaevu, mida kasutatakse piirivalves, päästetöödel, avamererajatiste teenindamisel ja paljudes teistes nõudlikes ülesannetes. Need pole sugugi puidust käsitööpaadid – ei, meie väikelaevad on keerukat tehnoloogiat kasutavad metall- või komposiitalused!

Õpingute käigus on võimalik saada ka väikelaevajuhi väljaõpe, paljud tudengid on ka ise väikelaevade aktiivsed kasutajad.

Eesti töölaevatoodanguga saad tutvuda näiteks Baltic WorkboatsiAlunaudi ja Eysysla Yardi kodulehtedel, luksuslikke jahte imetle Saare Yachtsi veebis. Inspiratsiooni pakuvad ka LTH-Baasi suured projektid ja MEC Insenerilahenduste disaini- ja arendusteenused.

Kui sind tõmbab mere ja tehnoloogia poole, on see eriala tõenäoliselt just sinule! Ja kui sa oskad ehitada laeva, oskad ehitada kõike.

Eriala sisu

Meretehnika ja väikelaevaehituse õppes saad põhjalikud teadmised väikelaevade ehitusest ning merel ja rannikul kasutatavatest elektroonikaseadmetest.

Omandad süvateadmised väikelaevade disainist, konstruktsioonidest ja ehitusmaterjalidest. Õpid kasutama projekteerimistarkvara ja 3D-modelleerimist, mis annab vabaduse luua väga erinevaid tooteid. Samuti õpid hüdrostaatikat ja -dünaamikat ehk seda, mis määrab aluse merekõlbulikkuse ja sõiduomadused. Teooria panevad tudengid praktikas proovile Meretehnoloogia kompetentsikeskuse mudelkatsebasseinis (vaata katsebasseini virtuaaltuuri). Ühtlasi teed katseid sama keskuse materjalilaboris (vaata labori virtuaaltuuri).

 • Kuressaares tudeerid ühe katuse all Meretehnoloogia kompetentsikeskuses töötavate teaduritega. Uudishimulikke tudengeid ootavad nii mudelkatsebassein kui ka materjalilabor.

 • Suur osa erialaaineid on seotud praktilise õppega. Saad projekteerida ja disainida erinevaid veesõidukeid lainelauast töölaevadeni ning vajadusel valmis ehitada ka vastavate aluste vettpidavad mudelid.

 • Mere-elektroonika valikmoodulis õpid soovi korral elektriliste süsteemide, sensorite ja navigatsiooniseadmete töötamise põhimõtteid ning saad korraliku ülevaate automaatjuhtimise alustest ja elektroonikaseadmete projekteerimisest.

Lõpetajana tunned väikelaevaehituse tehnoloogiat, materjale ja seadmeid. Samuti on sul teadmised ja oskused töötamiseks teistel erialadel, kus on vajalikud üldised inseneriteadmised. Lisaks oskad juhtida ettevõtet ja selle tootmisprotsesse.

Sellel õppekaval õppima asudes on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt.

Ma arvan, et siit saab tudeng kaasa päris unikaalse kogemuse, kus ülikool teeb aktiivset koostööd tööstusega ja laevaehituse klastriga. See loob head eeldused professionaalsete inseneride koolitamiseks, sest tööstus näitab meile, milliseid insenere nad vajavad. Baltic Workboats on näidanud initsiatiivi luues stipendiumi tudengitele. See ei ole küll maailma mastaabis erakordne, kuid näitab, et ülikool ei ole üksi ja Kuressaare kolledži lõpetajaid on tööturul reaalselt vaja. Mihkel Kõrgesaar, laevaehituse professor
 

Peamised õppemoodulid

Selles moodulis õpid peamiselt majanduse, ettevõtluse ja projektijuhtimise teemasid, ent siia kuuluvad ka sissejuhatus kõrgkooliõpingutesse ja võõrkeeleõpe.

Sinu kui tulevase inseneri jaoks asendamatud ained, kus õpid raalprojekteerimist, matemaatikat ja füüsikat. Matemaatikat õpetab Kuressaare kolledžis lektor Paavo Kuuseok, tudengite suur lemmik, kes on pälvinud teiste tunnustuste hulgas ka TalTechi aasta õppejõu tiitli. Paavo Kuuseok juhib tudengid läbi ka kõige keerulisematest teemadest.

Siin on aine "Tehnomaterjalid", kõigi tehniliste erialade alus. Selles aines saad teadmised metallide koostise, struktuuri, töötluse ja omaduste vahelistest seostest ning põhilistest metalsetest materjalidest nagu terased ja malmid, alumiinium ja vask ning nende sulamid. Valikainena võid läbida ka alumiiniumi tehnoloogia ja keevitamise aine ning komposiitmaterjalide kursuse.

Selles moodulis käsitletakse meretehnika ja väikelaevade arendamise ja tootmise teemasid. Saad õpingukaaslastega ka ise tootearendusprojekti ellu viia. Selle mooduli raames teed peamised valikaineid puudutavad otsused, võid näiteks valida mere-elektroonika alammooduli, aga ka Meretehnoloogia kompetentsikeskuse mudelkatsetega lähemalt tutvuda, väikelaevajuhi väljaõppe läbida või hoopis meretööstusse süveneda.

Rakenduskõrgharidusele omaselt on õppekavas pisut enam kui ühe semestri õpingute mahus praktikat, mis jaguneb kõigile õppeaastatele. Sageli saab tudeng praktika oma igapäevasel töökohal sooritada. Paljud satuvad koolipingist meretööstusse tööle.

TUTVU MERETEHNIKA JA VÄIKELAEVAEHITUSE ÕPPEKAVA TÄISVERSIOONIGA

Miks õppida TalTechis Kuressaares?

 • Saaremaa on Eesti laevaehituse kese, kus teenitakse 80-90% väikelaevaehituse müügitulust. Mujal Eestis seda eriala ei õpetatagi. Meretehnika ja väikelaevaehituse õpe toimub Kuressaares kõrvuti meretehnoloogia ja hüdrodünaamika rakendusuuringutega. Tudengid õpivad Meretehnoloogia kompetentsikeskuses, mis on TalTechi teadusüksus, riiklikult oluliseks tunnistatud teadustaristu. Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse rakendusuuringute keskmes on laevade sõiduomadused ja turvalisus ning jätkusuutlik meretehnoloogia. Teadlased nagu professorid Mihkel Kõrgesaar ja Kristjan Tabri ning kompetentsikeskuse muud spetsialistid tegelevad ka tudengite juhendamisega. Tutvud näiteks Baltikumi pikima katsebasseiniga ja merelise kliima mõjule spetsialiseeruva materjalilaboriga.

 • Meretööstus on rahvusvaheline, ekspordile orienteeritud tegevusala. Õpetavad nii oma ala parimad kohalikud ja välismaised õppejõud kui ka praktikutest külalislektorid. Sul on võimalus minna vahetusüliõpilaseks mõnda Euroopa mainekasse kõrgkooli nagu Bremenhaveni rakenduskõrgkoolSouthamptoni ülikool või Kieli rakenduskõrgkool.

 • Meie praktikapartneriteks on erinevad väikelaevaehituse ettevõtted nii Saaremaal kui mujal Eestis (näiteks Baltic Workboats, Saare Yachts, Alunaut, Luksusjaht). Meie tudengid ja vilistlased leiavad tööd nii töölaevade kui ka lõbusõidulaevade ehituses.

 • Baltic Workboats, Läänemere regiooni suurim töölaevaehitaja, osaleb TalTechi partnerina nii õppekava arendamises kui ka õppe läbiviimises. Parimaid tudengeid ootab Baltic Workboats praktikale ja toetab nende õpinguid stipendiumiga.

Mina tulin Saaremaale, sest Saaremaal on mõnus ja mujal laevaehitust õppida ning sel teemal praktilist teadust teha ei ole võimalik. Kuressaare kolledžis õppimine annab laiapõhjalise baasi, mitte ainult laevaehituses, vaid kõiges sellega seonduvas - materjaliteaduses, tootmise juhtimises, ettevõtluses, majanduses jne. Oma ala professionaalidest õppejõud suudavad ka kõige raskemad kontseptsioonid üliõpilastele lihtsasti arusaadavaks teha. Lisaks on kohalikes meretööstuse ettevõtetes ning kompetentsikeskuses ka väga head töö- ja praktikavõimalused, et oma teadmised ellu rakendada. Töötut laevaehitajat ei ole olemas! Tarmo Sahk, vilistlane

Tulevik

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Lõpetajana oled tehnoloogiaid, tootmist ja turgu tundev insenertehniline spetsialist, kes vastavalt ettevõtte spetsiifikale suudab valdkonnas kiiresti kohaneda. Võid töötada laevade ehituse, projekteerimise või remondiga tegelevates ettevõtetes, meretehnika vallas või erinevates tootmisettevõtetes. Sinu tuleviku märksõnad võivad lisaks laevaehitusele ja meretehnikale olla näiteks projekteeriminemetallitöötlusmasinaehituselektroonika või sadamad.

Meretehnika ja väikelaevaehituse tudengitele on reaalselt olemas nii praktika- kui ka tasuvad töökohad. Meretööstuses on kõrgharitud töötajatest puudus. Õpe toimub koostöös meretööstuse ettevõtetega, sh regiooni suurim töölaevaehitaja Baltic Workboats AS ja teised Eesti Meretööstuse Liidu liikmed.

Õppekava keskendub väike- ehk kuni 24-meetristele laevadele, ent lõpetajad rakenduvad ka suuremate laevade ehituses. Näiteks Baltic Workboatsi pikimad laevad on ligi 100-meetrised.

Tehnikahariduse abil võib tööturul siseneda paljudesse eluvaldkondadesse, väga hästi on ülekantavad näiteks tehnomaterjalide tundmine ja projekteerimisoskus.

 • Tootmisprotsesside juht, tootmisettevõtja – juhid väikese või keskmise suurusega ettevõttes tootmistegevust, sealhulgas väikelaevade jaoks toodete väljatöötamist ja uut tehnoloogiate juurutamist.
 • Väikelaevaehituse insener – korraldad ja juhid väikelaevatootmist ning tegeled puidust, plastikust või metallist meresõidukite (töölaevad, jahid, kaatrid, paadid) projekteerimise ja ehitamisega.
 • Laevade projekteerija – aitad olemasoleva või ehitatava laeva tellija vajadustele kohandada, osaled tehniliste lahenduste või ka päris uue laevadisaini väljatöötamisel.
 • Nutikate lahenduste insener – lood autonoomseid ehk pideva ühenduseta elektroonikaseadmeid. Need on seadmed, mis ei vaja sisselülitamiseks ja töötamiseks teiste elektroonikavahendite abi (näiteks sensorid, mis reageerivad keskkonnamuutustele).

Võimalused töötamiseks väljaspool Eestit

Meretööstus on rahvusvaheline tegevusala. Meretehnika ja väikelaevaehituse lõpetanuna on sul vajalik ettevalmistus teha erialast tööd kõikjal maailmas Arktikast Antarktikani. Välismaiste külalislektorite ainekursustel oled harjutanud ka erialast inglise keelt. Tutvu meretööstuse ettevõtetega lähiriikides: Arctech Helsinki ShipyardBavaria YachtsMeyer TurkuNAPASunseekerWärtsilä.

Kuula saadet - mis sinust saab, kui õpid laevaehitust?

Kas sobib mulle?

Meretehnika ja väikelaevaehituse erialal ei saa üle ega ümber armastusest mere ja merenduse vastu.

Sind võiks huvitada tehnika ning soovid alati mõista, kuidas ja miks asjad töötavad. Lisaks tehnilistele oskustele on vaja täpsust ja distsiplineeritust – laeva kõik detailid peavad pidama ja elektroonika töötama laitmatult, et mitte seada ohtu inimeste elusid. Kontorilaua taga pead oskama koostada ja lugeda erinevaid skeeme ning jooniseid. Osa sinu tööst leiab kindlasti aset aga kontorist väljaspool ning on praktilise loomuga.

Õpe toimub Kuressaare kolledžis, kasutatakse paindlikku sessioonõppe vormi, iseseisvat tööd juhendatakse digikanalites. Huviliste olemasolul avatakse ka päevaõppe rühm. Kui soovid meretehnika ja väikelaevaehituse erialast rohkem teada ning järele proovida tudengi argipäeva, tule meile aastaringselt tudengivarjuks!

Põnevat lisainfot

Angelina Rooväli: väikelaevaehituses on vaba koht järgmisele Elon Muskile

Loe intervjuud

Mihhail Afanasjev: autonoomsed laevad parandavad oluliselt meie teadmist sellest, mis merel toimub

Loe intervjuud

Kalju Saar: autonoomsed laevad toovad muutuse laeva disaini

Loe intervjuud

Priit Suluste: kõige põnevam oli isesõitev mudelpaat ise valmis teha

Loe intervjuud

TalTechi õppejõud selgitab: millised tehnoloogiad on meretööstuses ja kuidas neid kasutatakse?

Loe artiklit

Mis sinust saab, kui õpid laevaehitust?

Kuula podcasti

Laeb infot...