Tallinna Tehnikaülikool

Korduv sisseastumine sama kõrgharidusastme* tasuta õppesse

 1. Sisseastuja, kes on alustanud õpinguid üliõpilaskohal tasuta õppes, saab teist korda kandideerida uuesti sama kõrgharidusastme tasuta õppesse juhul, kui ta on esimene kord tasuta õppes õppinud vähem kui 365 päeva.
  Tasuta õpitud päevade arvestus käib EHISE andmete alusel alates immatrikuleerimisest, akadeemilisel puhkusel viibitud päevi õpitud päevade hulka ei arvestata.
  Tasuta õppimise õigust saab igaüks ise kontrollida SAISis asuva tööriista abil.
 2. Samale kõrgharidusastmele tasuta õppesse saab astuda maksimaalselt kaks korda.
  Õppimise kord läheb arvesse alates üliõpilaskohale immatrikuleerimise kuupäeva esimesest päevast, hoolimata üliõpilaskohal viibitud päevade arvust.
  Teist korda tasuta õppesse astumine on võimalik ainult sel juhul, kui esimene kord tasuta õppes õpitud päevi on vähem kui 365.
 3. Kui tasuta õpitud periood on pikem kui 365 päeva, saab asuda õppima tasu eest ja uuesti sama kõrgharidusõppe tasuta õppesse saab astuda siis, kui õpingute katkestamise või lõpetamise kuupäevast on möödas vähemalt 10 aastat
 4. Samale õppekavale on võimalik teist korda tasuta õppesse astuda ainult juhul  kui eksmatrikuleerimisest on möödas vähemalt 2 aastat. Esimese õpitud perioodi pikkus ei tohi seejuures olla pikem kui 365 päeva.

Erand kuni 2026/27. õppeaasta lõpuni kehtib neile, kes on immtatrikuleeritud enne 2024/25.õa ja kelle tasuta õpitud päevade arv EHISe andmete alusel on vähem kui pool õppekava nominaalajast - neil on 2024/25, 2026/27 ja 2026/27. õppeaastaks võimalik kandideerida sama kõrgharidusastme tasuta õppesse. Õppijale, kes immatrikuleeritakse alates 2024/25.õppeaastast tasuta õppesse, hakkavad kehtima punktides 1-3 nimetatud reeglid.
Alates 2027/28. õppeaasta vastuvõtust on ka enne 2024/25. õa tasuta õppesse immatrikuleeritutel võimalik kandideerida tasuta õppesse ainult juhul kui tasuta õpitud päevade arv ei ole suurem kui 356 ehk punktides 1-3 nimetatud reeglite alusel.


*Kõrgharidusastmed
I aste on bakalaureuseõpe ja rakenduskõrgharidusõpe
II aste on integreeritud õpe ja magistriõpe