Tallinna Tehnikaülikool

Magistriõppe infonädal toimub 17.-21. aprillini. Vastuvõtutingimuste infotund on 17. aprill kell 18.00-19.00

  • Esmaspäeval, 17. aprillil kell 18 tutvustatakse TalTechi peahoone aulas (Ehitajate tee 5) magistriõppe vastuvõtutingimusi.
  • Õppekavade infotundidesse on ennast võimalik registreerida Fienta keskonnas.
  • Õppekavade tutvustuste info on leitav allpool teaduskondade kaupa (info täieneb jooksvalt).

Magistriõppe vastuvõtutingimuste infotund

Magistriõppe vastuvõtutingimuste infotund toimub 17. aprillil kell 18-19, Tallinna Tehnikaülikooli peahoone (Ehitajate tee 5) aulas.

Infotund toimub kohapeal ning ülekannet sellest ei tule.

19. aprill kell 18.30 Merendus (virtuaalselt)

20. aprill kell 18.30 Merenduse digitaliseerimine (ENG, virtuaalselt)

17. aprill kell 19.00-20.30 Infosüsteemide analüüs ja kavandamine (nii kohapeal (TalTechi aula, Ehitajate tee 5) kui ka virtuaalselt)

18. aprill kell 18.00-19.00 Informaatika (nii kohapeal (TalTechi infotehnoloogiateaduskonna õppehoones, Akadeemia tee 15a, ICT-121) kui ka virtuaalselt)

19. aprill kell 16.00-17.00 Riistvara arendus ja programmeerimine (kohapeal (TalTechi infotehnoloogiateaduskonna õppehoones, Akadeemia tee 15a, ICT-507AB))

19. aprill kell 17.30-18.30 E-tervis (ENG, virtuaalselt)

20. aprill kell 15.00-17.00 E-riigi tehnoloogiad ja teenused (ENG, nii kohapeal (Mektory, Raja 15) kui ka virtuaalselt)

20. aprill kell 17.00-18.00 Äriinfotehnoloogia (nii kohapeal (TalTechi infotehnoloogiateaduskonna õppehoones, Akadeemia tee 15a, ICT 4. korrus) kui ka virtuaalselt)

21. aprill kell 13.00-14.00 Meditsiinitehnika ja –füüsika (nii kohapeal (TalTechi majandusteaduskonna õppehoones, Akadeemia tee 3, SOC-309) kui ka virtuaalselt)

21. aprill kell 15.00 Digimuutused ettevõttes (virtuaalselt)

21. aprill kell 16.00-17.00 Küberkaitse (ENG, virtuaalselt)

28. aprill Võrgutehnoloogiad ja -teenused (kellaaeg täpsustamisel) (kohapeal (IT Kolledž, Raja 4C))

17. aprill kell 16.00-17.00 Rohelised energiatehnoloogiad (nii kohapeal U06-442 kui ka virtuaalselt)

17. aprill kell 19.30 Tootearendus ja tootmistehnika (virtuaalselt)

17. aprill kell 19.00-20.00 Hooned ja rajatised (nii kohapeal U03-214 kui ka virtuaalselt)

18. aprill kell 12.00 Keskkonnatehnika ja juhtimine (ENG, kohapeal U03-222)

18. aprill kell 17.00 Tööstustehnika ja juhtimine (ENG, nii kohapeal U05-216 kui ka virtuaalselt)

18. aprill kell 17.00-18.20 Logistika (nii kohapeal kui ka virtuaalselt)

18. aprill kell 17.15-18.00 Meretehnika (ENG, virtuaalselt)

18. aprill kell 17.30 Elektrotehnika ja mehhatroonika (nii kohapeal NRG-422 kui ka virtuaalselt)

18. aprill kell 18.00-19.00 Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia (ENG, virtuaalselt)

19. aprill kell 17.00-18.00 Elektroenergeetika (nii kohapeal NRG-226 kui ka virtuaalselt)

19. aprill kell 18.00-19.00 Disaini ja tehnoloogia tulevik (ENG, nii kohapeal U06-402/403 kui ka virtuaalselt)

19. aprill kell 18.30-19.15 Tööstusökoloogia (virtuaalselt)

20. aprill kell 15.30-16.30 Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika (nii kohapeal U06-130 kui ka virtuaalselt)

20. aprill kell 17.30 - 18.30 Keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia (nii kohapeal U04-307 kui ka virtuaalselt)

22. aprill kell 11.00-13.00 Virumaa kolledž (nii kohapeal kui ka virtuaalselt) (kohapealne infotund toimub - Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve, auditoorium 9)

18. aprill kell 19.00 Toidutehnoloogia ja -arendus (virtuaalselt)

19. aprill kell 17.30 Rakenduskeemia ja biotehnoloogia (virtuaalselt)

20. aprill kell 17.00-18.00 Rakendusfüüsika ja andmeteadus (virtuaalselt)

20. aprill kell 18.00-19.00 Maapõueressursid (kohapeal GEO-122)

17. aprill kell 17.00 Rahvusvaheline ärikorraldus (ENG, virtuaalselt)

18. aprill kell 17.00 Juhtimine ja turundus (virtuaalselt)

18. aprill kell 17.30-18.30 Ettevõtlik juhtimine MBA (ENG, virtuaalselt)

18. aprill kell 18.00-19.00 Majandusanalüüs (nii kohapeal SOC-460 kui ka virtuaalselt)

19. aprill kell 17.15-18.00 Tehnoloogia valitsemine ja kestlik areng (ENG, nii kohapeal SOC-426 kui ka virtuaalselt)

20. aprill kell 18.00-18.45 Ärirahandus ja majandusarvestus (virtuaalselt)

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) on Eesti kõige uuendusmeelsem ülikool ja jätkusuutliku digituleviku teerajaja. Teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni eestvedajana toob TalTech kokku teadlasi, üliõpilasi ja ettevõtjaid tervest maailmast. TalTech pakub magistriõpet inseneri, IT, loodusteaduste, äri ja merenduse alal. Värskelt uuenenud ja tööturu vajadusi sihtivad õppeprogrammid teevad TalTechi lõpetajatest oodatud eksperdid tööturul.