Tallinna Tehnikaülikool

Magistriõppe infotunnid 2022 sügisel

Teaduskond korraldab õppeaasta alguses uutele magistriõppe üliõpilastele infotunnid. Täpne aeg, koht, läbiviija ja sisu teaduskondade/erialade lõikes on leitav magistriõppe infotundide koondtabelist, mis augusti jooksul veel täieneb.

7.03.2022 toimunud TalTechi magistriõppe vastuvõtutingimuste infotundi saad järelvaadata siit:

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) on Eesti kõige uuendusmeelsem ülikool ja jätkusuutliku digituleviku teerajaja. Teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni eestvedajana toob TalTech kokku teadlasi, üliõpilasi ja ettevõtjaid tervest maailmast. TalTech pakub magistriõpet inseneri, IT, loodusteaduste, äri ja merenduse alal. Värskelt uuenenud ja tööturu vajadusi sihtivad õppeprogrammid teevad TalTechi lõpetajatest oodatud eksperdid tööturul.