Tallinna Tehnikaülikool

Kumb on loodusele halvem: võtta jõuluks metsast maha kuusk või panna püsti tehas plastmasskuuskede tootmiseks? Tootmise mõju loodusele on suur ning seetõttu on tööstuses väga vaja selliseid spetsialiste, kel teadmised nii inseneri- kui keskkonnakaitse vallast. Õppekava keskmes ongi keskkonnakaitseprobleemid, aga süvendame ka õppija insener-tehnilisi ja majandusalaseid teadmisi.

Eriala sisu

Keskkonnajuhtimise vallas on õppeainete põhirõhk keskkonnakaitse prioriteetse valdkonna - saaste ennetamise ehk keskkonnasõbraliku tootmise - põhitõdedel. Samuti pöörame tähelepanu tootmises tekkinud heidetele, jäätmete käitlemisele, nende puhastamise ja korduvkasutuse probleemidele. Õppekavas leiavad kajastamist ka keskkonnaseire, keskkonnamõjude hindamine ja keskkonnakaitset puudutav seadusandlus.

Majandusvaldkonna õppeainetes saad rohkem teada tootmise juhtimisest, ärikorraldusest, ärieetikast ja statistilisest analüüsist.

Olulised erialaained on näiteks: keskkonnajuhtimissüsteemid, õhusaaste vältimine ja juhtimine, säästlik/puhtam tootmine, veekogude veekvaliteet ja veesääst, muda ja prügikäitluse teooria ja seadmed, reovee puhastamine ja seadmed, keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaaudit, keskkonnahindamine ja süsteemanalüüs, ettevõtlus ja äri planeerimine.

Pane tähele! Õppetöö toimub inglise keeles. Tegemist on rahvusvahelise õppekavaga, millel õppimine on Euroopa Liidu kodanikele (sh Eesti kodanikele) tasuta.

Õppekava partnerülikoolid, kuhu saad soovi korral minna vahetusõpingutele:

 • Dresden University of Technology, Saksamaa
 • Delft Univeresity of Technology, Holland
 • University of Lisbon, Portugal

Tutvu keskkonnatehnika ja juhtimise õppekava täisversiooniga

Tulevik

Lõpetajat ootavad hästitasustatud töökohad keskkonnanõunikuna ettevõtetes või keskkonnaspetsialistina kohalikes omavalitsustes, keskkonnaametites, keskkonnainspektsioonis, veeteenust osutavates ettevõtetes, konsultatsioonifirmades, riigiasutustes, uurimis/arendus- ja teadusasutuses. Võimalik on ka jätkata doktoriõppes Eestis või välismaal.

Vilistlased arvavad

TalTechis õppimine on mänginud minu karjääri edendamisel olulist rolli. TalTech andis mulle nii teoreetilisi teadmisi kui praktilisi kogemusi, mis on minu arvates väga tähtis. Minu vajadustest ja tulevikuplaanidest lähtudes oli ideaalne, et ei omandata mitte ainult keskkonnatehnika- ja juhtimisalaseid oskusi, vaid lähenetakse teemale palju laiemalt, võimaldades õppida äri, filosoofia ja projektijuhtimise aluseid ning palju muud vajalikku.

Minu igapäevatöös on omandatud õppeainetel suur tähtsus; saan õpitut rakendada nii  tehnilisi küsimusi lahendades kui ka äritegevuse uutesse arengutesse panustades.

Andre Zahharov
Alexela Group OÜ, keskkonnajuht

Usun, et positiivsete muutuste tegemiseks läheb vaja teadmisi ja õigeid vahendeid, et mõista  teema/probleemi sisu ning näha sellele lahendust. Mulle tundub alati, et valitseb suur nõudlus pädeva tööjõu järele, kes suudaks keskkonna, jätkusuutlikkuse ja rohelise tehnoloogia valdkonnas uuendusi ja parandusi sisse viia, ning arvan, et Eesti viib uuendusi sisse läbi TalTechi.

Mul on hea meel, et valisin enesearendamiseks TalTechi ning olen valmis paremaks, rohelisemaks ja jätkusuutlikumaks tulevikuks. Mulle meeldib siinne õpingukava ja kursuste ülesehitus, õpetamismeetodid ja erinevad reaalse elu juhtumite arutelud, mis andsid praktilisi kogemusi keskkonnaprobleemidega tegelemiseks. Suuremat rolli on mänginud õppejõud, kes aitasid aktiivselt kaasa olemasolevate keskkonnaprobleemide algpõhjuste mõistmisele. Arvan, et Eestisse kolimine ja just selle TalTechi õppekavaga liitumine on olnud üks mu elu parimatest otsustest.

Susmita Banerjee
Lallemand Inc. Lallemand Bio-Ingredients, kvaliteedijuht ja keskkonnaspetsialist

EDUKAD VILISTLASED

 • Rene Reisner - Keskkonnaministeeriumi merestrateegia osakonna juhataja
 • Merit Kaal - Hifab AB, Rootsi, keskkonnakonsultant ja projektijuht, veevaldkond ja ringmajandus
 • Ragnar Laide - AS EcoPro, Tallinna Jäätmekäitluskeskuse juhataja asetäitja
 • Andre Zahharov - Alexela Group OÜ, keskkonnanõunik
 • Birgit Aru - Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna eriala diplomaat Brüsselis
 • Reet Siilaberg - Keskkonnaameti jäätmebüroo juhataja
 • Arina Koroljova - Eesti Energia keskkonnaspetsialist
 • Sandra Oisalu - Balti Keskkonnafoorum, keskkonnaekspert, juhatuse liige
keskkonnatehnika

MIKS ÕPPIDA KESKKONNATEHNIKAT JA JUHTIMIST JUST TALTECHIS?

Võrreldes teiste sarnaste õppekavadega on siinne suunatud inseneriteadmistele, mis võimaldab lõpetajal pakkuda insenertehnilisi lahendusi ettevõtte kui terviku tootmise ja keskkonnaprobleemide lahendamisel (nt tarbe- ja reovee puhastamisel, jäätmekäitlusel, õhuemissioonide ohjamisel, sh vastavate süsteemide, seadmete töö optimeerimine ja ekspluatatsioon). Samuti on lõpetajal oskused ettevõtte keskkonnapoliitika juhtimiseks

 • Tudengite kasutada on kaasaegselt sisustatud auditooriumid, erialaraamatukogu ning laborid, mis on varustatud tipptasemel seadmetega veeuuringuteks.
 • Ingliskeelne õpe arendab ja süvendab erialast keelekasutust, mis on eeliseks tööl rahvusvahelisel tasemel nii siseriiklikul kui välismaisel tööturul.
 • Vahetusüliõpilasena on võimalus õppida ka välismaistes ülikoolides, nii Euroopas kui USAs.
keskkonnatehnika

Põnevat lisainfot

On palju põhjuseid, miks õppida TalTechi keskkonnatehnika ja juhtimise magistriõppekaval. Hakanit ahvatlesid innovaatiline ülikool, keskaegne linn ning akadeemiline väljakutse. TalTech pakub laialdasi akadeemilisi ning õppekavaväliseid võimalusi, kus saate lasta end läbi imbuda kõigest, mis teid iganes huvitab.

Loe intervjuud doktorant Hakaniga

Dünaamiline Eesti ja rahvusvaheliste üliõpilaste kooslus loob auditooriumis erilise õhustiku, mis õpetab tundma ja mõistma  erinevat tööeetikat ja kombeid, ning seeläbi saab sinust tuleviku jaoks väärtuslik ja mõistev meeskonnaliige. TalTech ei paku mitte ainult head haridust, vaid ka head tudengielu, ning see pakub kõige meeldejäävamaid hetki.

Loe vilistlase Meriti lugu

Laeb infot...