Tallinna Tehnikaülikool

Cybersecurity ehk küberkaitse õppekava annab laiapõhjalised teadmised infosüsteemide turvalisusest ning erialased oskused vastavalt valitud peaerialale. TalTechist saad hea ettevalmistuse töötamiseks küberkaitse sektoris, kus edu aluseks on erinevate spetsialistide koostöö.

Tegemist on Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli ühendõppekavaga, kus tudengid võtavad kursuseid mõlemast ülikoolist. Küberkaitse ja digitaalse ekspertiisi peaerialade õpe toimub valdavalt Tallinnas ning krüptograafia peaeriala õpe toimub valdavalt Tartus.

Küberkaitse õppejõududel on reeglina erialane töökogemus era- või avalikus sektoris, hoides õppekava ajakohase ning reaalsetele vajadustele vastava. Eriala sai ellu kutsutud Euroopa Komisjoni projekti (2Centre Estonia) toel.

Õppetöö toimub inglise keelesTegemist on rahvusvahelise õppekavaga, millel õppimine on Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide kodanikele tasuta. Õppekava sisu ja materjalide valmimist toetab Haridus- ja Noorteameti IT Akadeemia programm.

Tutvu küberkaitse õppekava täisversiooniga

Peaerialad

Üldsuse huvi küberturbe valdkonna vastu kasvab kogu maailmas. Eesti on tuntud uuenduslike IT-lahenduste igapäevase laialdase kasutuselevõtu poolest. Oleme elektroonilise identiteeti ja e-hääletamise teerajaja ning innukalt kasutusele võtnud mobiiltehnoloogia, internetipanganduse ja e-valitsemise lahendused. Nii paljude digitaalsete lahenduste ja ulatusliku interneti kasutuse puhul on oluline tähelepanu pöörata ka turvalisusele. Valikainete hulgast valides on võimalik spetsialiseeruda ühele järgmistest aspektidest või nende kombinatsioonile

  • Organisatsioonilised aspektid - õigus, organisatsioon, psühholoogia, standardid jne. 
  • Tehnoloogilised aspektid - võrgud, ründe/kaitsetehnikad, krüptograafia.

Digitaalne ekspertiis on kohtuekspertiisi haru, mis hõlmab digitaalsetes seadmetes leiduva materjali kogumist ja uurimist, sageli seoses arvutikuritegudega. See valdkond on muutumas kriitiliseks nii andmeturbe kui ka õiguskaitse seisukohast ning on seotud jälitustegevuse ja jälgimistõrje vahelise keeruka koostoimimisega.

Krüptograafia on tänapäeva omavahel ühendatud maailma toimimiseks hädavajalik, kuna see on vajalik privaatsuse, andmetervikluse jm. tagamiseks. Krüptograafiaspetsialistid peavad töötama välja uusi viise andmete turvaliseks hoidmiseks ning tagama, et olemasolevad lahendused oleksid endiselt piisavalt tugevad.

Tulevik

Eestil on hea maine ja positsioon küberkaitse valdkonnas, sealhulgas turvaliste toodete ja teenuste arendamisel globaalsele turule: vaja on vaid ettevõtlikke inimesi! Samas on küberkaitse alal suur puudus kvalifitseeritud tööjõust.

Küberkaitse peaeriala lõpetaja on võimeline töötama ametikohtadel nagu infoturbejuht, turvaanalüütik, turvatestija, turvasuunitlusega tarkvaraarendaja, süsteemi- või võrguadministraator. Digitaalse ekspertiisi peaeriala lõpetaja võimalikud ametipositsioonid on küberturbeintsidendi haldur, digitaalse ekspertiisi spetsialist või projekti- ehk tiimijuht. Krüptograafia peaeriala lõpetaja on valmis töötama küberturbe analüütikuna.

Edasiõppimine doktorantuuris nelja-aastase õppekava alusel. Õppekava otsene jätkukava TalTechis on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IAQD). Doktoriõpinguid võib samuti jätkata mõnel muul lähedasel doktorikaval mõnes välisülikoolis.

Miks õppida just TalTechis?

  • Küberkaitse magistriõppekava koordineerib TalTechi küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus.
  • Infotehnoloogia teaduskonna teadus- ja õppelaborid paiknevad kaasaegsetes ruumides ning on varustatud tänapäevaste arvutite, tarkvara, mõõteaparatuuri ja seadmetega, mis pakuvad üliõpilastele suurepäraseid tingimusi nii õppimiseks kui ka teaduslikuks uurimistööks. Suuremal osal õppeainetest on e-õppe tugi, võimaldades aine materjalidele veebipõhist ligipääsu ja sageli ka aine sooritamist e-õppe vormis.
  • Kõikidele IT erialade tudengitele pakuvad juba õpingute ajal häid praktika- ja töökohti paljud ettevõtted nii Eestist kui välismaalt, võimaldades saada hindamatu praktilise erialase kogemuse juba õpingute ajal.
  • Vahetusüliõpilasena on Sul võimalus õppida paljudes välisülikoolides ERASMUSe jt rahvusvaheliste lepingute raames.
  • TalTechi IT-teaduskonna mitmekesine õppekeskkond teeb ülikooliaja huvitavaks, annab hea IT-hariduse ja võimalused eneseteostuseks ning paneb aluse edukale karjäärile!

Põnevat lisainfot

Küberkaitse magistrikava vilistlane Kristian Kivimägi: kandideerida tasub kõigil, kellel on valdkonna vastu huvi

Loe artiklit

Kristiina Konno: küberkaitse magistriõpe pakub laia spetsialiseerumisvõimaluste ja õppeainete valikut

Loe artiklit

Küberkaitse magister Sille Laks: koolitööd ühita tööülesannetega ja küberilmas säilita kriitiline mõtlemine

Loe artiklit

Laeb infot...