Tallinna Tehnikaülikool

Cybersecurity ehk küberkaitse õppekava annab laiapõhjalised teadmised infosüsteemide turvalisusest ning erialased oskused vastavalt valitud suunale. TalTechist saad hea ettevalmistuse töötamiseks küberkaitse sektoris, kus edu aluseks on erinevate spetsialistide koostöö.

Tegemist on Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli ühendõppekavaga, kus tudengid võtavad kursuseid mõlemast ülikoolist. Küberkaitse ja digitaalse ekspertiisi süvaõpe õpe toimub valdavalt Tallinnas ning krüptograafia suuna õpe toimub valdavalt Tartus.

Küberkaitse õppejõududel on reeglina erialane töökogemus era- või avalikus sektoris, hoides õppekava ajakohase ning reaalsetele vajadustele vastava. Eriala sai ellu kutsutud Euroopa Komisjoni projekti (2Centre Estonia) toel.

Õppetöö toimub inglise keelesTegemist on rahvusvahelise õppekavaga, millel õppimine on Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide kodanikele tasuta. Õppekava sisu ja materjalide valmimist on toetanud Haridus- ja Noorteameti IT Akadeemia programm.

Eriala sisu

Programmi haldavad Eesti kaks suurimat avalikku ülikooli. Küberjulgeoleku ja digitaalse kriminalistika õpe on koondunud Tallinnasse, krüptograafia süvaõpe Tartusse. Programmi edukal läbimisel saavad üliõpilased ühise kraadi, mille on allkirjastanud mõlemad ülikoolid – TalTech ja Tartu Ülikool.

Õppekava ülevaade (120 EAP)

  • Üldõpe – pakub võimalust õppida rohkem infotehnoloogia, ettevõtluse ja/või eesti keele ja kultuuri kohta
  • Põhiõpe – annab üliõpilasele põhjalikud küberjulgeoleku teadmised juhtimise, tehnoloogia ning inim- ja õiguslike aspektide osas
  • Eriõpe / peaeriala – tudengid õpivad küberjulgeolekut, digitaalset kriminalistikat ja krüptograafiat, valides aineid nendele eelistatud suundades
  • Vabaõpe – mooduli eesmärgiks on lubada üliõpilastel valida teemasid vastavalt nende huvidele ja/või spetsialiseerumisele
  • Lõputöö – teadusprojekt, mis võimaldab rakendada teoreetilisi teadmisi praktiliste probleemide lahendamiseks infotehnoloogia ja küberjulgeoleku valdkonnas

Pane tähele! üliõpilane peab magistriõppe vältel läbima vähemalt 24 EAP-d õppeained mõlemas ülikoolis.

Tutvu küberkaitse õppekava täisversiooniga

Tulevik

Eestil on hea maine ja positsioon küberkaitse valdkonnas, sealhulgas turvaliste toodete ja teenuste arendamisel globaalsele turule: vaja on vaid ettevõtlikke inimesi! Samas on küberkaitse alal suur puudus kvalifitseeritud tööjõust.

Küberkaitse peaeriala lõpetaja on võimeline töötama ametikohtadel nagu infoturbejuht, turvaanalüütik, turvatestija, turvasuunitlusega tarkvaraarendaja, süsteemi- või võrguadministraator. Digitaalse ekspertiisi peaeriala lõpetaja võimalikud ametipositsioonid on küberturbeintsidendi haldur, digitaalse ekspertiisi spetsialist või projekti- ehk tiimijuht. Krüptograafia peaeriala lõpetaja on valmis töötama küberturbe analüütikuna.

Edasiõppimine doktorantuuris nelja-aastase õppekava alusel. Õppekava otsene jätkukava TalTechis on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IAQD). Doktoriõpinguid võib samuti jätkata mõnel muul lähedasel doktorikaval mõnes välisülikoolis.

Miks õppida just TalTechis?

  • Küberkaitse magistriõppekava koordineerib TalTechi küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus.
  • Infotehnoloogia teaduskonna teadus- ja õppelaborid paiknevad kaasaegsetes ruumides ning on varustatud tänapäevaste arvutite, tarkvara, mõõteaparatuuri ja seadmetega, mis pakuvad üliõpilastele suurepäraseid tingimusi nii õppimiseks kui ka teaduslikuks uurimistööks. Suuremal osal õppeainetest on e-õppe tugi, võimaldades aine materjalidele veebipõhist ligipääsu ja sageli ka aine sooritamist e-õppe vormis.
  • Kõikidele IT erialade tudengitele pakuvad juba õpingute ajal häid praktika- ja töökohti paljud ettevõtted nii Eestist kui välismaalt, võimaldades saada hindamatu praktilise erialase kogemuse juba õpingute ajal.
  • Vahetusüliõpilasena on Sul võimalus õppida paljudes välisülikoolides ERASMUSe jt rahvusvaheliste lepingute raames.
  • TalTechi IT-teaduskonna mitmekesine õppekeskkond teeb ülikooliaja huvitavaks, annab hea IT-hariduse ja võimalused eneseteostuseks ning paneb aluse edukale karjäärile!

Põnevat lisainfot

Küberkaitse magistrikava vilistlane Kristian Kivimägi: kandideerida tasub kõigil, kellel on valdkonna vastu huvi

Loe artiklit

Kristiina Konno: küberkaitse magistriõpe pakub laia spetsialiseerumisvõimaluste ja õppeainete valikut

Loe artiklit

Küberkaitse magister Sille Laks: koolitööd ühita tööülesannetega ja küberilmas säilita kriitiline mõtlemine

Loe artiklit

Laeb infot...