Tallinna Tehnikaülikool

Olulised kuupäevad 2024/2025.õa kandideerimisel

2024

 • 1. märts - 3. juuli kell 12.00 - avalduste esitamine vastuvõtu infosüsteemis SAIS 
 • 1. - 7. aprill - vastuvõtukatsete I periood
 • 13. - 19. mai- vastuvõtukatsete II periood
 • 5. - 9. juuli- vastuvõtukatsete III periood
 • 28. juuni - 3. juuli kell 12.00 - avalduste ja dokumentide vastuvõtt TalTechis kohapeal 
 • 1. märts - 25. juuni kell 12.00 - registreerumine matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsetele I astmesse kandideerijatele (SAISis)
 • 25. juuni - konsultatsioonid matemaatika sisseastumiskatsele tähtajaks registreerunud kandidaatidele
 • 26. juuni - matemaatika sisseastumiskatse tähtajaks registreerunud kandidaatidele
 • 27. juuni - eesti keele sisseastumiskatse tähtajaks registreerunud kandidaatidele
 • 14. juuli - õppimatuleku kinnitamise lõpptähtaeg
 • 14.-23. august - vastuvõetud üliõpilaste immatrikuleerimine
 • 26. august - eelnädala algus 2024/2025. õppeaastal vastu võetud bakalaureuse-, integreeritud ja rakenduskõrgharidusõppe päevaõppe üliõpilastele 

I ja II astme tasemeõppe vastuvõtukalendri täistekst