Tallinna Tehnikaülikool

Spordiklubi sisekorraeeskiri

I ÜLDINE

 1. TalTech Spordiklubisse (edaspidi Klubi) pääseb hiljemalt tund aega enne spordiklubi sulgemist. Klubist tuleb lahkuda sulgemise ajaks.
 2. Klubis viibides on kõikidel klientidel kohustuslik järgida Klubi sisekorraeeskirju.
 3. Klubil on õigus teha muudatusi klubi lahtiolekuaegades, hinnakirjas, tunniplaanis jne.
 4. Klubil on õigus salvestada liikmete isikuandmeid ja fotot.
 5. Turvalisuse tagamiseks on Klubis videovalve.
 6. Kõikidelt klientidelt eeldatakse heaperemehelikku suhtumist Klubi inventari ja kaastreenijatesse.
 7. Klubis osutavad teenuseid ainult Klubi volitatud isikud.
 8. Klubi liikmelisus on personaalne ja Klubi liikmekaarti ei ole lubatud edasi anda.
 9. Klienditeenindajal on õigus klientidelt küsida isiku tuvastamiseks dokumenti.
 10. Liikmekaardi kaotamisest tuleb Klubi viivitamatult informeerida, liikmele väljastatakse hinnakirjajärgse tasu eest uus kaart.
 11. Treenima lubatakse kliente alates 8. eluaastast, sealjuures kõik alla 16-aastased kliendid võivad Klubi kasutada vaid täisealise vastutava isiku järelevalve all. Jõusaali ja rühmatreeningutesse ei ole lubatud kaasa võtta ning Klubi ruumidesse järelevalveta jätta alla 12-aastaseid isikuid (v.a. laste- ja noortetreeningutel osalevaid lapsi kuni 15 min enne oma treeningu algust).
 12. Klubis viibides on klientidel kohustuslik kanda sportimiseks sobilikke riideid ja sisejalatseid.
 13. Üleriiete ja välisjalanõudega on keelatud siseneda treeningväljakutele.
 14. Suitsetamine, alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete tarvitamine klubi territooriumil ning klubisse sisenemine alkoholi- või narkojoobes on keelatud. Alkoholi tarbimine on lubatud, kui see on kooskõlastatud Klubiga.
 15. Klubisse unustatud ja leitud esemeid hoitakse klubi vastuvõtuletis 30 päeva.
 16. Sisekorraeeskirjade rikkumise või ebaviisaka ja halva käitumise korral on teenindaval personalil õigus nõuda külastajal lahkumist ja liikmekaart piiratud ajaks sulgeda. Materiaalse kahju tekitamisel on Klubil õigus nõuda kahju korvamist täies ulatuses.
 17. Kliendipoolse varguse avastamise korral järgneb vargale vältimatu eluaegne Klubi külastamise keeld. Klubil on õigus nõuda vargusega kaasnenud kahju korvamist.
 18. Klubi ei vastuta klientide isikliku vara eest. Samuti ei vastuta Klubi  õnnetuste eest, mille on põhjustanud kliendi enda tegevus või vääramatu jõud (force majore).
 19. Spordiklubis sees ei ole lubatud lemmikloomad ning tõukerattad.

II SPORDIKLUBI RUUMID

 1. Klubi ruumides võivad kliendid tegutseda klubi lahtiolekuajal. Väljaspool üldist lahtiolekuaega võivad kliendid Klubis viibida vaid juhul, kui Klubi ja kliendi vahel on saavutatud eraldi sellekohane kokkulepe. Klubi ja saunade lahtiolekuaegadest informeerib klienditeenindaja, veebileht ja sildid ustel.
 2. Riietusruumide kapid on mõeldud kasutamiseks vaid treeningul osalemise ajaks Klubi lahtiolekuaegadel. Isiklike asjade kappi jätmine treeninguteväliseks ajaks on keelatud.
 3. Sportima tulles tuleb varuda 2-eurone münt, et kasutada riietusruumi kappi (mündi saab pärast kapi kasutamist tagasi).
 4. Garderoobi võtme treeningrühmale saab treener 30 minutit enne treeningu algust administraatori käest. Treener vastutab selle eest, et riietusruumid oleks õigeaegselt vabastatud ning võti tagastatud administraatorile.
 5. Pesemisruumides on kliendil soovituslik kanda plätusid.
 6. Saunas on kohustuslik kasutada istumisaluseid. Leili viskamiseks tuleb kasutada kuuma vett mõõdukas koguses, arvestades ka teiste saunalistega.
 7. Raseerimine, habeme ajamine, juuste värvimine, pesu kuivatamine ja muud kõrvalised tegevused Klubi ruumides on keelatud.
 8. Saunades ja pesuruumides ei ole lubatud kasutada õlisid, mett, soolasid ja muid keha- ja näohooldusvahendeid. Vihtlemine leiliruumides on keelatud.

III TREENINGUTES OSALEMINE

 1. Klient treenib Klubis oma vastutusel. Klient on kohustatud personali viivitamatult informeerima treeningul tekkinud vigastustest ja traumadest.
 2. Pärast treeningut on kohustus asetada vahendid tagasi selleks ettenähtud kohtadele. Treeningsaalides ei ole lubatud kasutada talki.
 3. Rühmatreeningule hilinemise korral (üle 10 min) on treeneril õigus külastajat treeningule mitte lubada.
 4. Kui kliendil on erakorraliselt vaja lahkuda rühmatreeningust enne treeningu lõppu, siis tuleb sellest treenerit informeerida enne treeningu algust.

IV VÄLISED RANNAVÕRKPALLI VÄLJAKUD

 1. Väljakute kasutamine toimub eelneva registreerimise alusel.
 2. Alkoholi tarbimine ja suitsetamine väljakualal on keelatud.
 3. Pärast väljaku kasutamise lõppu tuleb taastada väljaku eelnev seisukord (prügi koristus ja väljaku silumine).
 4. Väljakult lahkudes on kohustuslik end liivast puhastada.

V JÕUSAALI SISEKORRAEESKIRI

 1. Jõusaali tulles tuleb ennast registreerida turvaväravates või administraatori juures.
 2. Alla 8-aastastel lastel on jõusaalis viibimine keelatud. 8–16 aastased lapsed võivad treenida ainult koos täiskasvanud juhendaja või lapsevanemaga. Alates 17. eluaastast võib treenida iseseisvalt.
 3. Jõusaalis peab kandma puhtaid treeningjalanõusid, mida kasutatakse ainult siseruumides. Soovituslik on kasutada treeningrätikut. Jõusaalis ei ole lubatud viibida paljajalu, palja ülakehaga ega kanda lahtiseid jalanõusid.
 4. Keelatud on kasutada korraga mitut treeningseadet ning -vahendit. Raskustel ja treeningvahenditel ei tohi lasta põrandale kukkuda.
 5. Jõusaalis kasutatavad vabad raskused tuleb asetada peale kasutamist oma kohale tagasi.
 6. Raskuseid on keelatud tõsta pingi polsterdatud osale.
 7. Jõusaali vara tahtlik rikkumine või varastamine toob kaasa klubikeelu ja tekkinud kahju tuleb korvata täies mahus.
 8. Jõusaali pääsmele kirjutab administraator kehtivusaja, omavoliliselt seda muuta ei tohi. Jõusaali pääse on nimeline ning seda on keelatud edastada kolmandale isikule.
 9. Kliendil on lubatud paigutada oma renditud spordipinnale treeninguteks vajaminevat inventari, kuid see tuleb pärast kasutust kõrvaldada. Paigaldatav inventar ei tohi kahjustada spordisaalide põrandaid, seinu ega ruumide konstruktsioone. Kui kahjustatakse Klubi vara, tuleb kahju täies ulatuses hüvitada.

VII SISEKORRA EESKIRJA RIKKUMINE

 1. Sisekorra eeskirja mittetäitmise puhul on Klubil õigus peatada liikmelisus ja piirata Klubi külastamist.