Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli õppeosakond pakub stipendiumit gümnaasiumiõpingute ajal rahvusvahelistel aineolümpiaadidel parimaid tulemusi saavutanud ja Tallinna Tehnikaülikooli esimese õppeastme õppekavadele alates 2021/22. õa õppima asunud üliõpilastele.

Stipendiumit saab taotleda üliõpilane, kes on ülikooli immatrikuleerimisele eelnenud viimase kolme aasta jooksul osalenud ühel või mitmel järgmisel rahvusvahelisel aineolümpiaadil ja saanud seal medali(d):

 • Rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad, IMO
 • Rahvusvaheline füüsikaolümpiaad, IPhO
 • Euroopa füüsikaolümpiaad, EuPhO
 • Rahvusvaheline informaatikaolümpiaad, IOI
 • Rahvusvaheline astronoomia ja astrofüüsika olümpiaad, IOAA
 • Rahvusvaheline keemiaolümpiaad, IChO
 • Rahvusvaheline maateaduste olümpiaad, IESO
 • Rahvusvaheline geograafiaolümpiaad, IGO
 • Rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad
   

Stipendiumit on õigus saada nominaalaja jooksul, alates ülikooli sisseastumise aasta septembrist.

Igakuise stipendiumi suurus:

 • olümpiaadil kuldmedali saavutanud üliõpilasele 500 eurot kuus;
 • olümpiaadil hõbemedali saavutanud üliõpilasele 400 eurot kuus;
 • olümpiaadil pronksmedali saavutanud üliõpilasele 300 eurot kuus.

Stipendiumi saamiseks peab kogu õpiala jooksul olema kaalutud keskhinne vähemalt 4,0. Stipendiumit ei maksta akadeemilise puhkuse ajal.

Stipendiumi taotlemise lõpptähtaeg on sama, mis ülikooli vastuvõtuavalduste esitamise lõpptähtaeg (2024. aastal 3.juuli). Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada oma teaduskonna dekanaati vabas vormis kirjutatud ja digitaalselt allkirjastatud avaldus (sh arvelduskonto nr pangas) ning rahvusvahelise olümpiaadi tulemust tõendav sertifikaat.

Dekanaatide kontaktid:
i@taltech.ee – infotehnoloogia teaduskond
e@taltech.ee – inseneriteaduskond
majandusteaduskond@taltech.ee – majandusteaduskond
loodusteaduskond@taltech.ee – loodusteaduskond
emeranoustajad@taltech.ee – EMERA