Tallinna Tehnikaülikool

Sümpoosionite sarja LOPSTR eesmärgiks on ergutada ja edendada loogikapõhiste programmide väljatöötamise alast rahvusvahelist uurimistööd ja koostööd. LOPSTR ootab kaastöid loogikapõhiste programmide väljatöötamisest mis tahes keeleparadigmas. LOPSTR omab poolelioleva töö tutvustamiseks ja arutamiseks elava ja sõbraliku foorumi reputatsiooni. Artiklitekogumik koostatakse alles pärast sümpoosioni, et autorid saaksid saadud tagasiside avaldatud artiklitesse kaasata.

31. rahvusvaheline sümpoosion Logic-based Program Synthesis and Transformation - LOPSTR 2021 toimub kõrvuti sümpoosioniga PPDP 2021 7.-8. septembril, 2021 hübriidsündmusena nii kohapeal Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14) kui ka virtuaalselt. Ühine informatsioon toimumiskoha, registreerimise ja kohalesõitmise kohta veebilehel PPDP-LOPSTR.
Korraldustoimkonda juhib Niccolò Veltri tarkvarateaduse instituudist.

Ajakohane info LOPSTR 2021 kohta sümpoosioni kodulehel: http://saks.iasi.cnr.it/lopstr21/

Laeb infot...