Tallinna Tehnikaülikool

Põnevad olümpiaadiülesanded põhinevad kooliprogrammil ning see on näiteks abiturientidele hea võimalus end proovile panna enne matemaatika riigieksamit.
Olümpiaadiks saab registreeruda tehnikaülikooli kodulehel.

matemaatikatunni tahvel

Olümpiaadiks valmistumisel saab lahendada näiteks sellise ülesande:

tetraeedri serva pikkus on a. Seda tetraeedrit lõikab tasand, mis läbib ühe serva keskpunkti ja on paralleelne kahe mittelõikuva servaga. Leidke lõike pindala.

Olümpiaadi 20 paremal, kes on saanud vähemalt 60% maksimumpunktidest, on võimalus astuda õppima Tallinna Tehnikaülikooli väljaspool konkurssi. Eritingimustel vastuvõttu arvestatakse 11. ja 12. klassi õpilastel.

Toimumise aeg: 7. mai 2022, kell 10.00 - 15.00

Toimumiskohad: Tallinna Tehnikaülikool (Ehitajate 5, Tallinn), Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž (Puiestee 78, Tartu)

Korraldajad: Tallinna Tehnikaülikooli eksami- ja olümpiaadikool ning matemaatika osakond

Ülesande vastus: a^2/4, a ruudus jagatud neljaga

Laeb infot...