Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Inseneride Liit (EIL) kuulutab välja 2021. a aasta inseneri ja aasta tehnikaüliõpilase konkursi.  Kui tead kedagi, kes väärib esiletõstmist, siis anna temast teada! Näitame ühiselt, et meie seas on nutikaid insenere ja tublisid tehnikatudengeid ning aitame propageerida inseneriharidust! 

Kandideerimise või kandidaadiks esitamise tingimused:

aasta insener – insenerieriala magistrikraad või magistriga võrdsustatud bakalaureusekraad või 5-aastase õppe diplom või 4-aastane rakenduskõrgharidus ning vähemalt 10 aastat tööd insenerialal;

aasta tehnikaüliõpilane – õppimine insenerieriala bakalaureuse-, magistri-, doktori- või rakenduskõrgharidusõppes.

Hindamise kriteeriumid: 75% vastavalt töö- või õpingutealased silmapaistvad saavutused insenerivaldkonnas nii lõppenud aastal kui eelnevatel aastatel, insenerikutse(d), 25% tegevus insenerivaldkonnas vastavalt töö või haridusasutuse väliselt – erialaorganisatsioonides, huvihariduse vallas, üliõpilaste puhul ka tuutorina ja esindusorganisatsioonides.

Nominendid tuleb esitada koos haridus- ja töökäigu kirjelduse / CV ja kandidaadi sobivust põhjendava kaaskirjaga või täidetud vormiga e-posti aadressil konkurss@insener.ee hiljemalt 19.11.2021.


Esitatud kandidaatide hulgast teeb valiku hääletuse teel EIL juhatus koosseisus:
• Leo Rummel, president 
• Jaanus Lass, Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing
• Priit Luhakooder, Eesti Ehitusinseneride Liit 
• Lembit Vali, Eesti Elektroenergeetika Selts 
• Juhan Sein, Eesti Autoinseneride Liit 
• Vladislav Mašatin, Eesti Soojustehnikainseneride Selts 
• Gaia Kurg, Eesti Mäeselts 
• Eerik Laid, Eesti Süsteemiinseneride Selts 
• Toomas Heering, Põlva Inseneride Liit 
• Avo Ots, Eesti Elektroonikaühing 
• Aigar Hermaste, Eesti Mehaanikainseneride Liit 
• Toomas Rang, Tallinna Tehnikaülikool 
• Margus Arak, Eesti Maaülikool 
• Dmitri Beljajev, KH Energia-Konsult AS 
• Meelis Eldermann, Viru Keemia Grupp AS 
• Martti Kiisa, Tallinna Tehnikakõrgkool 
• Enn Kerner, OÜ Grafitek 
• Linnea Pärnaste-Virve, Ecomatic AS 
• Igor Andrejev, Narva Inseneride Liit 


Võitjad avalikustatakse detsembris ja neid autasustatakse pidulikult siis, kui olud seda võimaldavad. Võitjatega tehakse intervjuud, mis avaldatakse ajakirjas Director+Inseneeria. Aasta inseneri valitakse 1999. aastast ja aasta tehnikaüliõpilast 2007. aastast. Eelmiste aastate võitjad on leitavad  insener.ee kodulehel
Eesti Inseneride Liit on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis ühendab Eesti Vabariigis inseneride erialaorganisatsioone, ettevõtteid ja koolitajaid. EIL asutati 1988. aastal ja on 1921. aastal asutatud Eesti Inseneride Ühingu, mille asutamisest möödub sel aastal 100 aastat, järglane. 1996. aastast alates on EIL Euroopa Rahvuslike Inseneriühenduste Föderatsiooni (FEANI) liige.

Laeb infot...