Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli energiatehnoloogia instituudi vanemteadur Anna Volkova peab 28. märtsil algusega kell 13.00 Venia legendi loengu teemal "Jätkusuutlikud lahendused kaugküttes". Loenguga kandideerib Volkova Soojusenergeetika professori ametikohale. Loengut saab jälgida Teamsi vahendusel. 

Anna Volkova
Anna Volkova. Foto: erakogu

Soojusenergeetika professori ametikoha eesmärk on kõrgel rahvusvahelisel tasemel teadus- ja arendustegevuse arendamine soojusenergeetika ning selle lähedastes valdkondades (soojusvarustus, kaugküte, energiatehnoloogia, soojuse akumuleerimise ja muundamise seadmed), millega kaasneb osalemine rahvusvahelises koostöös projekti- ja juhtpartnerina, regulaarne publitseerimine valdkonna teadusväljaannetes, doktorantide edukas juhendamine jne. Professor vastutab oma valdkonnas õppetöö tulemusliku läbiviimise eest kõikidel õppeastmetel ning algatab ja koordineerib teadusprojekte ja osaleb neis. Uurimisrühma „Nutikad kaugküttelahendused ja kasvuhoonegaaside emissioonide keskkonnamõju integreeritud hindamine“ juhtimine ja koordineerimine erinevate teadus- ja rakendusprojektide läbiviimisel ning koostöö tagamine ettevõtluse ja erialaliitudega.

Anna Volkova on alates 2018. aastast Tallinna Tehnikaülikooli energiatehnoloogia instituudi vanemteadur, samuti on ta Nutikad kaugküttelahendused ja kasvuhoonegaaside emissioonide keskkonnamõju integreeritud hindamise uurimisrühma juht.  Volkova kaitses doktorikraadi energeetikas 2008. aastal Riia Tehnikaülikoolis. 2009-2012 oli ta järeldoktorantuuris Tallinna Tehnikaülikool. Tema teadustöö teemad on olnud seotud 4. põlvkonna kaugküttega, suurte soojuspumpadega, koostootmisega, soojuse salvestamisega.

Loengut saab jälgida MS Teamsi vahendusel. Loeng on eesti keeles. 

Laeb infot...