Tallinna Tehnikaülikool

Arendusgrantide 2021. aasta eeltaotlusvoor on teadlastele avatud 4.–22. jaanuaril.

Plaanis on välja anda umbes kuus arendusgranti järgmiseks aastaks ja sama palju juba etteulatuvalt 2022. aastaks, kuna siis eraldi taotlusvooru ei toimu.  Mõlemal aastal on arendusgrantide rahastuseks planeeritud 600 000 euro.

Arendusgranti saab taotleda kuni üheks aastaks ja ühe projekti rahastusmaht on maksimaalselt 100 000 eurot. Taotlemise eelduseks on, et taotleja eelneva uurimistöö tulemused on jõudnud kõrgema tehnoloogilise valmiduse tasemeni.

Arendusgrandi taotlemine toimub kahes etapis. Eeltaotluste hindamise tulemused selguvad veebruari alguses. Sellele järgneb täistaotlusvoor 8.–26. veebruaril. Teises etapis esitatud taotluste esialgsed rahuldamise ettepanekud teeb teadusagentuur teatavaks eeldatavasti mai alguses ja lõplikud rahastusotsused mai lõpus. 

„Teadustulemuste ühiskondliku ja majandusliku mõju suurendamisest on viimasel ajal Eestis palju räägitud. Seepärast on rõõmustav, et saime ka arendusgrantideks natuke raha juurde,“ sõnas uurimistoetuste osakonna juhataja Siret Rutiku. „Teist korda taotlusvooru ette valmistades pidasime  taas nõu teadlastega ja nende tagasisidest lähtudes avame seekord vooru päris aasta alguses, et eri grantide taotlemine teadlaste jaoks samale ajale ei langeks ning et nad saaksid rahastusotsused teada juba enne jaanipäeva. Pikemas perspektiivis loodan väga, et taoliste arendusprojektide osakaal suureneb veelgi. Selle olulise silla tugevdamiseks teaduse ja ettevõtluse vahel teeme ka koostööd EASiga“, selgitas Rutiku.

Arendusgrant on konkurentsipõhine üheaastane eksperimentaalarenduse toetus, mille eesmärk on edendada tehnoloogiasiiret, luua eeldusi teadustulemuste kommertsialiseerimiseks ja  rakendamiseks nii ettevõtetes kui ka ühiskonnas laiemalt ning suurendada teaduse ühiskondlikku ja majanduslikku mõju.

Eelmine ja Eesti esimene arendusgrantide taotlusvoor toimus 2019. aastal, mil anti välja kaheksa arendusgranti. Seega on uuel aastal toimuv voor järjekorras teine. Taotlusi menetleb Eesti Teadusagentuur ning neid rahastatakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu.

Taotlused esitatakse Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS. Täpsema info taotlusvooru kohta ja vajaliku dokumentatsiooni leiab meie veebist.

Lisainfo:
Rebekka Vedina
Uurimistoetuste koordinaator
5697 6673
rebekka.vedina@etag.ee

Laeb infot...