Tallinna Tehnikaülikool

Kui fossiilsetest kütustest tulevikus loobutakse, siis kas alternatiivi pakub vesinik? Milliseid rolle saab vesinik energiasüsteemis täita? Millised on vesiniku kasutuselevõtuga kaasnevad plussid ja miinused? Kuidas viia vesinikutehnoloogiad masskasutusse?

Vesinikust rääkides jagunetakse harilikult kahte leeri. Ühed leiavad, et küpseid vesinikutehnoloogiaid on turul piisavalt ning mitmetes valdkonnas saaks juba suuri samme astuda. Teised küsivad kahtlevalt, kust see keskkonnasõbralik ehk rohevesinik tuleks, mis see maksaks või kui hästi oleks tagatud ohutus.

Vesinikupäeval räägitakse sellest, milliseid rolle saab vesinik tuleviku energiasüsteemis täita. Aga ühtlasi tehakse ka inventuuri küsides, kui kaugel oleme vesinikutehnoloogiate kasutamisega, millised takistused tuleb ületada ja kuidas seda teha?

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson esitleb Euroopa Liidu vesinikustrateegiat, tutvustamisele tulevad hollandlaste ambitsioonikad vesinikuprojektid, poliitikakujundajad räägivad vesiniku kasutuselevõtu plaanidest ning teadlased annavad ülevaate vesinikutehnoloogiatest ja nende majanduslikust tasuvusest. Pärastlõunal tutvustavad ettevõtjad oma plaane ja tegevusi vesiniku kasutuselevõtuks. Päeva lõpetab vestlusring, kus arutatakse vesiniku kasutuselevõtu väljavaadete ja takistuste üle.

Laeb infot...