Tallinna Tehnikaülikool

3. detsembril toimub Vabamus (Okupatisoonide ja vabaduse muuseum) arhitektuuri ja linnaehituse  tulevikuvaate konverents: Future of the Profession.

Ettekande teeva: Rachel Armstrong, Theodore Spyropoulos, Danielle Querica, Sami Niemelä, Natalia Rincon.

Milline on arhitektuur ja linnaehitus siis, kui selle eriala tänased tudengid tööle asuvad? TalTechi arhitektuuri ja urbanistika akadeemia kutsub arutlema arhitektitöö tulevikustsenaariumite üle. Milliseks kujuneb arhitektide ja linnaplaneerijate tööpõld ja tegevusampluaa? Milliseks kujunevad ühiskonna ootused arhitektile ja millist haridust võiks arhitekt tulevikus seetõttu vajada?

Arhitektuurieriala tulevikku käsitlev konverents soovib käivitada avatud arutelu koos õppejõudude ja professionaalidega nii Eestist kui kaugemalt, kel on tuleviku kujunemisvõimalustest erinev käsitlus. Säästva arengu eesmärkide kõrval on ehitatud keskkonnast kõnelemisel märksõnadeks tehisintellekt, arvutusteaduse ja -tehnoloogia areng, mis on viinud uute digitootmise viiside kasutuselevõtuni. Samuti suur- ja avaandmete rakendamine targa linna protsessides, nagu ka kliimamuutuste ja rahvastikutrendidega kohanemine.

Mida võib ühiskond arhitektilt oodata 50 aasta pärast? Kui mõtleme eriala hetkeseisule, siis kuidas hakkab muutuma arhitekti või linnaplaneerija roll? Korraldajad loodavad, et konverents toob arhitektuurieriala suundumuste värskeid tuuli ja ärgitab osalejaid kujutlema elukeskkonna tulevikuvajadustest lähtuvaid muutusi arhitektitöös.

Konverentsi peetakse 3. detsembril Vabamus (Toompea 8, Tallinn). Sündmus on kõigile huvilistele tasuta. Päev jaguneb kaheks sessiooniks, nii hommikune kui ka pealelõunane sessioon sisaldab külalisesinejate ettekandeid ja kokkuvõtvat paneelarutelu.

Päevakava
09.30 tervituskohv, registreerimine
10.00 sissejuhatus – Kimmo Lylykangas, Ioannis Lykouras, Veronika Valk-Siska
10.20 Rachel Armstrong – ettekanne
11.10 Theodore Spyropoulos – ettekanne
12.00 Hommikusessiooni arutelupaneel
12.45 lõunapaus
13.30 Sami Niemelä – ettekanne
14.20 Natalia Rincón– ettekanne
15.10 kohvipaus
15.30 Daniele Quercia – ettekanne
16.20 Pealelõunase sessiooni arutelupaneel
17.00 kokkuvõtted

Lisainfo Kärt Olli, kart.olli@taltech.ee

Tagasi

Laeb infot...