Tallinna Tehnikaülikool

Avanes 4 ERA-NETi (SusAn, ERA-GAS, ICT-AGRI-FOOD ja SusCrop) rahvusvaheline taotlusvoor põllukultuuride ja loomakasvatuse süsteemide (taas)integreerimise uurimiseks.
Ühiskonkursile „Circularity in mixed crop and livestock farming systems, with emphasis on greenhouse gas mitigation“ oodatakse uurimisprojekte, mis käsitlevad põllukultuuride ja loomakasvatuse süsteemide (taas)integreerimist, et suurendada nendes süsteemides toitainete ringlust ning vähendada kasvuhoonegaaside heidet ja nii parandada farmide jätkusuutlikkust.

Taotlemine on üheastmeline ja taotluste esitamise tähtaeg on 26. mai 2021 (15:00 CEST). Info taotluse esitamise kohta: https://www.suscrop.eu/2021-joint-call

Ühiskonkursil osaleb 30 rahastavat organisatsiooni 23 riigist. Ühiskonkursi eelarve on umbes 16 miljonit eurot. Projektis peab osalema vähemalt kolm partnerit kolmest erinevast riigist. Kõik partnerid peavad vastama oma riigi rahastava organisatsiooni kehtestatud nõuetele. Rahvusvahelisel ühiskonkursil edukaks osutunud projektide Eesti partnereid rahastavad Eesti Teadusagentuur ja Maaeluministeerium, kumbki kuni 100 000 euro ulatuses.

Täpsem info on leitav manusena ja ICT-AGRI-FOODi veebilehel: https://ictagrifood.eu/node/44596

Eesti Teadusagentuuri vastavusnõuded Eesti taotlejatele: https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2020/11/Lisa-1.-Vastavusn%C3%B5uded-RV-%C3%BChiskonkurssidel_13.11.2020.pdf

Rohkem infot (inglise keeles): SIIN

Kontakt Eesti Teadusagentuuris: Maarja Soonberg, maarja.soonberg@etag.ee , 731 7387
Kontakt Maaeluministeeriumis: Siret Talve, siret.talve@agri.ee , 625 6236
Kontakt TalTechist: Marika Lunden, marika.lunden@taltech.ee

Laeb infot...