Tallinna Tehnikaülikool

Avanes EMP/Norra kõrghariduse koostööprogrammi taotlusvoor, millega toetatakse Eesti, Islandi, Liechtensteini ja Norra kõrgkoolide vahel koostööprojekte ja kahepoolset õpirännet. Haridus- ja Noorteamet ootab taotlusi hiljemalt 10. mail 2021 kell 16.00.

22.04 toimunud taotlusvooru tutvustava seminari info asub TalTechi teadusosakonna veebis.

Tegemist on kolmanda ja ühtlasi viimase taotlusvooruga käesoleval programmiperioodil.

EMP/Norra Balti teaduskoostöö programmi kõrghariduse programmiosa toetuse alla kuuluvad:

  • Koostööprojektid, mille kaudu saab tugevdada kõrgkoolidevahelist kahe- ja mitmepoolset pikaajalist koostööd, edendada kõrghariduse rahvusvahelistumist, tõsta õppetöö kvaliteeti ning pakkuda üliõpilastele ja õppejõududele erialaste teadmiste ja oskuste täiendamist rahvusvahelises keskkonnas.
  • Õpirändeprojektid, mis annavad kõrgkoolide õppejõududele ja töötajatele ning muude asutuste spetsialistidele võimalusi saada väärtuslikke rahvusvahelisi kogemusi ning omandada uusi teadmisi ja oskusi.


Maksimaalne toetus ühele projektile on 150 000 eurot.

Taotlemisega seotud info leiab programmi koduleheküljelt: http://haridus.archimedes.ee/empnorra-finantsmehhanismid-2014-2021.

Lisaks on võimalik taotleda toetust koostööprojektide ettevalmistavateks lähetusteks:  http://haridus.archimedes.ee/ettevalmistavad-lahetused).

Küsimuste korral kirjuta aadressile eeagrants@harno.ee

Kontakt Haridus-ja Noorteametis: Carmen Raudsepp (carmen.raudsepp@harno.ee) ja Anu Lepik (anu.lepik@harno.ee) .

Kontakt TalTechist: Marika Lunden, marika.lunden@taltech.ee

Laeb infot...